Príklady riešenia vzdialeného dohľadu

IP monitoring datacentra, budovy alebo len čiastkových technológií

Požiadavky na vzdialený dohľad technológie, datacentra, budovy alebo celého areálu, sú stále rozmanitejšie. Našu stávajúcu ponuku viac než 80 rôznych čidiel a senzorov fyzikálnych veličín priebežne rozširujeme takmer pre každú novú potrebu. Vďaka flexibilite a škálovateľnosti našich riešení môžete spravovať jednu alebo tisíc lokalít.

Riešenia sú vhodné pre široké spektrum koncových užívateľov, medzi ktoré patrí dátové centrá, banky, automobilový priemysel, správci dialničnej siete, dodávatelia IT služieb, telekomunikační operátori, univerzity, ale aj malé a stredné firmy.

Monitoring

Alternetivo predstavuje ucelený sortiment produktov pre vzdialený dohľad a správu českého výrobcu HW group.


Najčastejšie riešené aplikácie

Spoločne s Vámi navrhneme celú skladačku, ucelený dohľadový systém, rovnako ako dodáme len jednotlivé čidlá. Budete si sledovať teplotu, zabezpečenie, napájanie alebo prístupové systémy na Vašich dôležitých miestach.

 

Upozornenie na prehratie e-mailom alebo SNMP

Ukážka ekonomického prevedenia dohľadu teploty (alebo vlhkosti) po IP a Wi-Fi sieti. K Wi-Fi teplomeru STE2 je možné pripojiť až tri vonkajšie senzory teploty alebo vlhkosti. Na dva zelené DI vstupy pre kontakt je možné pripojiť napríklad detektor otvorenia dverí. Hodnoty senzorov a detektorov je možné dohliadať cez WEB rozhranie. Pri teplote mimo limit alebo zapnutie kontaktu pošle Email alebo SMS s upozornením. Pre odosielanie SMS používa samostatné zariadenie SMS gateway, podporuje zabezpečený email (SMTP TLS).

STE2 je ideálne riešenie pre dohľad teploty v skladoch alebo v chladničkách. Wi-Fi rozhranie umožňuje veľmi rýchlu inštaláciu. Dodávame široký sortiment senzorov teploty a vlhkosti. Wi-Fi a LAN teplomer STE2 odošle email, keď je teplota príliš vysoká alebo pri otvorení dverí (zapnutie kontaktu na DI). Častou aplikáciou STE2 je vzdialený dohľad prostredia (serverovne, výrobné priestory). Na DI vstupy pre relé výstup je možné jednoducho pripojiť detektor zaplavenia, detekciu otvorených dverí alebo okna, otrasový detektor, PIR detektor pohybu a ostatné.

 

PoužitiePrínosy riešenia
 • Výpadok klimatizačnej jednotky
 • Prehrievanie technológie (server, diskové pole)
 • Sledovanie teploty kritických miest prietoku vzduchu
 • Postupne sa zvyšujúca teplota v místnosti
 • Jednoduchá a rýchla inštalícia
 • Email upozorní na zvyšujúcu sa teplotu
 • Je možné pripojiť do všetkých dohľadových NMS systémov na bázi SNMP

 

Objednávacie číslo produktu: 600650 STE2

Wi-Fi/ethernet teplomer je možné pripojiť aj do online portálu SENSDESK: www.sensdesk.com – je možné vyskúšať – Username: demo, Password: demo

Správa SMS, e-mail pri teplote alebo vlhkosti nad limit

Jednotka Poseidon2 3266 je základnou jednotkou pre vzdialené meranie/dohľad prostredia po IP. Jednotka umožňuje pripojenie až 8 senzorov a taktiež pripojenie 4 digitálnych vstupov (stavy kontaktov – dverný kontakt, detekcia záplavy, pohybu, dymu, napätia). Po pripojení GSM brány je zároveň možné automatické odoslanie správy SMS. Podobne ako e-mail, môži byť aj SMS správy odoslané niekoľkým príjemcom. Teplotu / vlhkosť je možné kedykoľvek overiť cez web alebo M2M rozhranie (SNMP, XML). Pre odoslanie SMS je potrebné len napájanie a GSM signál. Predstavuje tak nezávislý informačný kanál na Ethernet sieti, resp. aplikáciu na serveri.

GSM brána sa pripojuje do Ethernet siete. Takže stačí jedna GSM brána pre odosielanie SMS poplachov z viacerých zariadení. Konfiguruje sa cez webové rozhranie, takže nie je potrebný žiadny ďalší software.

 

Příklad - SMS nebo Email při teplotě nad limit - HWg-CS13

Jednotka Poseidon2 3266 je pripojená do siete Ethernet 10/100 Mbit, Jej nastavenie a ovládanie je cez integrované grafické rozhranie WEB serveru. Senzory sú prepojené za sebou (sériovo / reťaz) telefónnym káblom (RJ11). Každé čidlo má vlastné ID, textové meno a nastavenie MIN a MAX hodnôt pre alarm. Meno senzoru je uvedené v SMS ako pôvodca alarmu vrátane hodnoty. Pre každý senzor je možné upozorniť na stav alarmu pri trvaní dlhšie než X sekúnd (oneskorenie alarmu). Alarm správy sú odosielané pri začiatku a na konci alarmu každého čidla.

PoužitiePrínosy riešenia
 • Prehrievanie technológie (server, diskové pole)
 • Výpadky klimatizácie
 • Postupne sa zvyšujúca teplota v miestnosti
 • Rýchle upozornenie na problém
 • SMS upozornenie funguje vždy a nezávisle na všetkom ostatnom
 • Je možné pripojiť do akéhokoľvek SNMP dohľadového SW
 • Email Vás včas upozorní na zvyšujúcu sa teplotu

Příklad - Zpráva SMS, e-mail při teplotě nebo vlhkosti nad limit

Objednávacie čísla: 600568 Poseidon2 32686; 600642 HWg-SMS-GW3

 

Termostat a hydrostat s WEB rozhraním (relé na 230V)

Pokiaľ potrebujete dodržať predpísaný rozsah teplôt, prípadne vlhkosti, je možné využiť jednotku Poseidon2 3468 ako nezávislý regulátor teploty (termostat) a vlhkosti (hydrostat) s možnosťou dohľadu a riadenia po IP sieti. Pomocou tejto jednotky budete dostávať varovanie z externých čidiel alebo budete môcť spínať relé výstupy. Relé výstupy môžu zapínať napr. chladenie (vetrák) alebo naopak vyhrievanie (topenie) na základe externého senzoru teploty, vlhkosti alebo inej veličiny.

Riadenie teploty a vlhkosti v rozvádzači, vrátane IP dohľadu, je možné ovládať cez WEB a e-maily, alebo M2M protokoly (XML, SNMP, Modbus/TCP).

Príklady aplikáciíPrínosy riešení
 • Riadenie teploty a vlhkosti v rozvádzači po IP
 • Dohľad a riadenie prostredia IT technológie
 • Jediné zariadenie umožní riadenie teploty a vlhkosti prostredia a zároveň dohľad po IP sieti.
 • Limitné hodnoty pre spínanie chladenie / topenie je možné nastavovať po IP
 • Administrátor je o probléme informovaný emailom.
 • Funkcia regulátora funguje aj pri odpojenej alebo nefunkčnej IP sieti Ethernet

Příklad - Termostat a hydrostat s WEB rozhraním - HWg-CS55

Objednavacie čísla: 600570 Poseidon2 3468;

 

IP prístupový systém do rozvádzača (RFID & SNMP)

Typickou aplikáciou je vzdialený rozvádzač alebo skrinka, do ktorej má prístup len časť užívateľov. RFID prístupový systém do rozvádzača s ovládaním výklopnej kľučky. Konfigurácia užívateľskej databázy oprávnených kariet po LAN cez web. Dohľad stavu pomocou e-mailu a SNMP.

HWg-SH4 je autonómny RFID prístupový systém do rozvádzača, využíva lokálnu RFID čítačku a ovláda predné a zadné dvere rozvádzača. Jednotku je možné používať v nezávislom off-line režime nezávisle na akomkoľvek software, môže byť použitá tiež on-line s autorizáciou vstupu z centrálnej SW aplikácie HWg-DCD.

Off-line režim nepotrebuje centrálny software, dvere je možné otvoriť pomocou: RFID karty, Kľúča, WEB rozhrania.

On-line režim vyžaduje centrálnu SW aplikáciu, dvere je možné otvoriť SMS kódom, z Admin rozhrania HWg-DCD, cez LAN RFID terminál (napríklad vedľa vchodových dverí).

Možnosti systémuVlastnosti
 • Otvorenie dverí a konfigurácia cez WEB
 • Databázu RFID kariet je možné editovať cez WEB rozhranie
 • Je možné pripojiť dverný kontakt pre detekciu otvorenie / zavretie dverí
 • Používa lokálnu čítačku pre čítanie RFID kariet (podporuje typy 127 kHz i 13,5 MHz)
 • Detekuje otvorenie dverí kľúčom, násilné otvorenie, odpojenie kábla
 • Reportuje pokus o otvorenie neznámou kartou e-mailom
 • Podporovaný software
  • HWg-DCD pre riadenie prístupu (vzdialené otvorenie dverí rozvádzača) pre dátové centrá
 • Protokoly: SNMP, Syslog, SMTP
 • Elektronická výklopná kľučka: je možné pripojiť dve kľučky HWg-SH1 - nie sú súčasťou dodávky
 • Vstupy: 2 DI pre pripojenie dverných kontaktov (predné/zadné dvere)
 • RFID čítačka: RS-232
 • Lokálna databáza užívateľov:
  • Off-line mode: editovateľné cez WEB
  • On-line mode: správa len cez centrálny software
 • LAN rozhranie: zabezpečená komunikácia s centrálnou server aplikáciou HWg-DCD

Příklad - Komplexní systém pro dohled prostředí v rozvaděči nebo v datovém centru

Objednávacie čísla: 600564 SH4; 600358 Elektronická klika SH1; 600623 RFID

 

Komplexný systém pre dohľad prostredia v rozvádzači alebo v dátovom centre

Príklad dohľadového systému prostredia datacentra v 1U prevedenie do racku 19" alebo serverovej miestnosti (teplota, vlhkosť, napájanie, vstup do miestnosti, vstupné kontakty). Upozornenie na udalosti pomocou e-mailu, SNMP Trapov, SMS a relé výstupov

Poseidon2 4002 je komplexný systém pre dohľad prostredia v rozvádzači alebo v dátovom centre, je SNMP kompatibilné. Podporuje až 16 sensorov, 12 digitálnych vstupov (pre pripojenie kontaktov – detektor stavov), 4 digitálne výstupy (relé výstupy) a taktiež pripojenie senzorov po zbernici RS-485 (pripojenie senzorov na väčšiu vzdialenosť).

Upozornenie na krízové stavy pomocou e-mailu, SNMP Trapov, SMS (vyžaduje GSM modem) a relé výstupov. Relé môžu zapínať napríklad záložnú klimatizáciu alebo reštartovať server. Podporuje tieto M2M komunikačné protokoly: SNMP, XML, Modbus/TCP, HWg-Push.

Príklady použitiaPodporované senzory

Dátové Centrá

 • Rack prevedenie dohľadu prostredia
 • Vzdialený dohľad rozvádzačov
 • Teplota v počítačovej miestnosti
 • SNMP systém dohľadu prostredia

Dohľad klimatizácia

 • Funkcia klimatizácie a dohľad priesaku vody
 • Teplota v počítačovej miestnosti
 • Vlhkosť v datacentre (v rozvádzačoch, vo výdechu klimatizácie, pod zdvojenou podlahou)
 • Dohľadový systém teploty v rozvádzači

Monitoring záložných zdrojov a UPS

 • Množstvo nafty v nádrži, stav Diesel-agregátu, vzdialený štart po IP, dohľad teplôt a technologických kontaktov.

Bezpečnostné systémy

 • IP kamerové systémy (vonkajšie čidlá)
 • Stav technológií, prístupové systémyČidlá 1-Wire UNI

Čidlá 1-Wire UNI

 • Celková dĺžka zbernice max. 30 metrov
 • Každý senzor sleduje vlastný rozsah hodnôt (SafeRange). Prekročenie rozsahu (stav Alarm) vyvolá e-mail alebo SNMP trap.
 • Teplota
 • Vlhkosť
 • Senzor prietoku vzduchu
 • Senzor napätia 0÷10V
 • Prúd 0÷30A ST
 • Rozbočovač zbernice: T-Box2, 1-Wire hub power

Vstupy pre kontakt (detektory)

 • Detektor zaplavenia vodou
 • Detektor priesaku plynu
 • Detektor dymu
 • Detektor pohybu
 • Detektor otvorenia/zavretia dverí

Výstupy relé

 • Ovládanie napájania: PowerEgg pre detekciu a riadenie 110/230V

 

Objednávacie čísla: 600571 Poseidon2 4002; Teplotní a kombinovaná čidla; Vlhkostní čidla; 600599 PowerEgg2; 600619 Rack Shelf 1U

 

GSM/GPRS teplomer s emailom a SMS poplachy

Vzdialený dohľad prostredia, ktorý je možné využiť všade tam, kde je pokrytie GSM signálom. Jednotky Ares zbierajú a logujú dáta z pripojených senzorov. Uložené hodnoty je možné odoslať do akéhokoľvek systému. Prekročenie nastaveného rozsahu vyvolá Email (po GPRS) alebo SMS na niekoľko čísel. Jednotky Ares majú internú batériu, ktorá zaistí jej napájanie (aj napájanie pripojených senzorov) po dobu niekoľkých hodín. Podporované senzory: teplota, vlhkosť, intenzita osvetlenie, zaplavenie vodou,… Podporované digitálne vstupy (DI) : detektor dymu, napájanie 110/230V, detekcia pohybu.

PoužitiePřínosy riešenia
 • GPRS dohľad prostredia serverovne bez pripojenia do miestnej LAN
 • Sledovanie teploty/vlhkosti na kritických miestach
 • Dohľad skladovacích priestorov materiálov
 • Jednoduchá a rýchla inštalácia
 • Email/SMS upozorní na prekročenie nastavených hodnôt pripojených senzorov
 • Dohľad vzdialených bodov/sitov

Příklad - GSM/GPRS teploměr s emailem a SMS poplachy

Objednávacie čísla: 600517 HWg-Ares 12 plain; 600523 HWg-Ares 14 plain; 600524 HWg-Ares 12 Tset

 

Meranie spotreby elektrickej energie

Modul HWg-PWR je chytrá gateway, ktorá zberá z merákov dáta po zbernici M-Bus (logovanie dát do vnútornej pamäte). Pravidelne odosiela "Report" o spotrebe energie za zvolené obdobie v prílohe Emailu. Cez WEB je možné vykresliť grafy priebehu alebo upozorniť e-mailom na prúd mimo rozsah.

M-Bus merače nemusia byť len elektromery. Je možné pripojiť aj M-Bus kalorimetry, plynomery alebo vodomery. HWg-PWR je inteligentná brána pre pripojenie akéhokoľvek M-Bus merača do siete LAN. Je možné pripojiť 3, 12 a 25 M-Bus meračov. M2M komunikačné protokoly: SNMP, XML, Modbus/TCP.

Typická aplikácia s elektromermiJednoducho tak je možné
je vzdialený dohľad nad elektrickou sieťou, kedy užívateľ môže súčasne sledovať niekoľkých parametrov:
 • Celkovú spotrebu elektrickej energie
 • Momentálna spotreba elektrickej energie
 • Aktuálne napätie jednotlivých fází
 • Aktuálny prúd tekúci jednotlivou fázou
 • Účinník jednotlivých fází CosFi
 • Sledovať celkovú a okamžitú spotrebu vašich zákazníkov
 • Sledovať celkové zaťaženie vašej elektrosústavy v čase pre plánovanie potrebných zmien
 • Poskytovať pravidelné reporty
 • Informovať o kritických situáciách
 • Predísť preťaženiu fáze nevhodným rozložením záťaže či podpätím v dôsledku problémov s elektroinštaláciou

Příklad - Měření spotřeby elektrické energie

Objednávacie čísla: HWg-PWR;

Detekcia zaplavenia vodou

HWg-WLD je zariadenie pre detekciu zaplavenia alebo priesaku vody po celej dĺžke detekčného kábla, tzn. v 2D ploche.

WLD detekčný kábel Vás upozorní na vodu kdekoľvek po celej svojej dĺžke. Detekčný kábel WLD (max. 85m) je možné predlžovať klasickým káblom. Tak je možné optimalizovať náklady na detekčnú zónu. Podpora: SNMP, XML, Box-2-Box, SNMP Trap, e-mail podľa spôsobu použitia.

Príklady nasadeniaVýstupy detekcia zaplavenia
je vzdialený dohľad nad elektrickou sieťou, kedy užívateľ môže súčasne sledovať niekoľko parametrov:
 • Detekcia vody pod zdvojenou podlahou
 • Dohľad priesaku vody z potrubia (kábel pozdĺž potrubia)
 • Detekcia kvapaliny v záchytnej vane
 • Priesak vody z klimatizácie
 • Zapnutie relé pri detekcii vody: >> HWg-WLD Relay
 • Detekcia zaplavenia ako čidlo systému Poseidon: >> HWg-WLD Relay
 • Odoslanie e-mailu pri detekcii vody (zaplavení): >> HWg-WLD

Příklad - Detekce zaplavení vodou

 

Příklad - Detekce zaplavení vodou

Objednávacie čísla: 600507 HWg-WLD Water detector; 600514 HWg-WLD RelayViac informácií k skladačke modulov pre monitoring nájdete - tu.

description: Aplikačné príklady monitorovania LAN, MAN infraštruktúry; keywords: HWg, HWg-STE, Damocles, Poseidon; Datacenter, dátové centrum;
 

K prevádzke nášho webu www.alternetivo.cz využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme. Viac informácií...