Připojení k internetu pro nemocnice

Přístup ke komplexním a kvalitním službám zdravotní péče je zásadním předpokladem pro zachování a podporu dobrého zdravotního stavu, prevenci a léčbu onemocnění, minimalizaci zbytečné pracovní neschopnosti a předčasného úmrtí a dosažení rovnosti všech lidí na celém světě ve zdravotnictví. Páteří každého systému zdravotní péče jsou nemocnice. Ty potřebují kvalitní služby, protože na nich závisí životy lidí.

 

SITUACE

Nemocnice jsou vybaveny celou řadou různých zařízení. Patří sem jednoduchá přenosná zařízení, různá testovací řešení, ale i zdravotnické přístroje s pokročilou technologií, jako jsou PET/CT skenery, MRI stroje nebo plicní ventilátory. Aby nemocniční personál mohl vykonávat svou práci efektivně, musí být všechna tato technologická řešení začleněna do dobře fungujícího systému. To je zásadním předpokladem k tomu, aby lékaři měli přístup k informacím, jako jsou výsledky laboratorních testů nebo aktuální profily pacientů, mohli si takové informace vyměňovat a plánovat různé lékařské zákroky. Protože různí lékaři používají různá zařízení, potřebují, aby komunikace v nemocnici probíhala co nejrychleji a bez zbytečných prostojů. Nemocnice na celém světě, které se nyní musí vypořádat s mimořádnou pandemickou situací ve spojení s onemocněním Covid-19, se zároveň v tuto chvíli potýkají s rostoucími útoky na své sítě. Kybernetické útoky ohrožují nejen životy pacientů, ale také samotný boj proti koronaviru. Cílem je proto zajistit rychlou, spolehlivou a bezpečnou konektivitu.

 

ŘEŠENÍ

Poskytovatelé internetových služeb se aktuálně potýkají s velkým přetížením, protože je kvůli vyhlášené karanténě téměř každý doma a spotřebovává tak ohromné množství dat. Jak uvádíme v následující části Topologie, je ideálním řešením pro nemocnice nebo IT společnosti, které jim poskytují služby, rozšíření stávající síťové infrastruktury o mobilní routery. Tímto způsobem je možné vytvořit samostatnou mobilní síť s přísným bezpečnostním nastavením a používat ji výhradně ke komunikaci se zdravotnickými přístroji. Protože mobilní routery poskytují připojení k internetu s využitím mobilního operátora, je možné s operátorem dojednat, aby upřednostnil komunikaci nemocnice s konkrétními hodnotami APN a pomohl tak s rychlou reakcí v této pandemické situaci.

 

TOPOLOGIE

Ještě důležitější je, že sítě postavené na mobilní technologii je možné vytvořit v rekordně krátké době – předem je možné nakonfigurovat velké množství routerů, nainstalovat je a vytvořit unifikovanou a bezpečnou bezdrátovou síť. Ideální volbou je v tomto případě profesionální mobilní router RUTX11 připravený pro mobilní technologii 4G LTE kategorie 6. Je zárukou spolehlivého připojení k internetu s rychlostmi až 300 Mbps a dvoupásmovou Wi-Fi technologií. Spolehlivost tohoto řešení pak ještě zvyšuje možnost použití dvou SIM karet s funkcí automatického přepnutí služeb při selhání – díky tomu je možné maximálně využít kvalitu připojení dvou různých mobilních operátorů. Jednou z hlavních priorit společnosti Teltonika je bezpečnost. Všechny naše routery nabízejí jako bezpečnostní prvky řadu VPN variant a firewall. V neposlední řadě je router RUTX11 kompatibilní se systémem vzdálené správy od společnosti Teltonika, který je ideálně vhodný ke vzdálenému nastavení, konfiguraci a správě celého řešení.

 

VÝHODY

  • Výkon – RUTX11 s mobilním modulem LTE kategorie 6 nabízí rychlost až do 300 Mbps.
  • Spolehlivé připojení – mobilní routery poskytují dodatečnou nezávislou konektivitu pro infrastrukturu zdravotnických sítí.
  • Bezpečnost – přístroje a software od společnosti Teltonika splňují přísné bezpečnostní standardy a nabízejí pokročilé možnosti konfigurace na ochranu před kybernetickými útoky.
  • Snadné nastavení routeru minimalizuje čas strávený v místě jeho použití.
  • Vzdálená správa – systém vzdálené správy (RMS) je určen ke komunikaci se zařízeními za routerem za účelem správy celé flotily zařízení od prvního nastavení až po pravidelnou údržbu.

 

PROČ TELTONIKA?

Zařízení Teltonika Networks se úspěšně používají ve stovkách řešení a ve firmách z různých oborů, od maloobchodu až po vojenské projekty. Router RUTX11 se špičkovými bezpečnostními prvky a vysokou datovou propustností je ideální volbou pro IT operátory a nemocnice při vytváření dodatečné nezávislé vrstvy připojení k síťové infrastruktuře nemocnice.

 

RUTX11

Nejvýkonnější zařízení s širokou nabídkou funkcí v produktové řadě společnosti Teltonika. Router umí pracovat se dvěma SIM kartami, má 4x Gigabit Ethernet port, dvoupásmovou Wi-Fi technologii 802.11ac (Wi-Fi 5) a rozhraní Bluetooth Low Energy (BLE) a USB. RUTX11 se dodává se všemi RutOS softwarovými a bezpečnostními prvky. Toto zařízení je ideální volbou pro pokročilé průmyslové a firemní aplikace.

description: ; keywords: ;