Strukturovaná kabeláž, CPR a třída reakce na oheň

Před několika lety vstoupilo v České republice i na Slovensku v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh nazvané jako CPR (CPR – Construction Products Regulation). Toto nařízení se týká i komunikačních kabelů, které jsou pevnou součástí stavby. Zjednodušeně se jedná o to, že všechny takové výrobky musí být řádně označeny a klasifikovány dle tohoto nařízení.

U komunikačních kabelů, které spadají do CPR, jde o to, že na obalu musejí mít označení CE, stejně tak musí mít i prohlášení o shodě s nařízením CPR, tzv. DoP – Declaration of Performance, kde je deklarována třída reakce na oheň, která určuje chování kabelu při požáru, tzv. Euroclass.

Na základě CPR jsou potom kabely rozděleny do následujících tříd dle reakce na oheň (Euroclass):

 

K tomuto základnímu rozdělení je ještě přiřazena doplňková klasifikace, která upřesňuje chování kabelu během požáru z hlediska:

 

Kouře – smoke

  Produkce kouře
s1 bez kouře nebo minimální vývin kouře
s2 střední vývin kouře
s3 neomezený vývin kouře

 

Odkapávajících částeček kabelu – droplets

  Hořící částice
d0 žádné odkapávání hořících částic
d1 malé odkapávání hořících částic, částice zhasnou do 10s
d2 neomezené odkapávání hořících částic

 

Úroveň kyselosti produkovaného kouře – acidity

  Kyselost produkovaného kouře
a1 žádné kyselé plyny
a2 malé množství kyselých plynů
a3 neomezené kyselé plyny

 

Jako příklad si můžeme ukázat označení kabelu: B2ca-s1-d1-a1

Kabel s třídou reakce na kabel B2ca, s minimálním nebo žádným vývinem kouře (s1), malým odkapáváním hořících částic (d1) a bez kyselých plynů (a1)

description: ; keywords: ;