WiFi pokrytí skladových prostor

Vhodná WiFi technologie pro skladové prostory

ESA logistika

Skupina ESA s.r.o. je jednou z předních logistických společností se zastoupením ve čtyřech státech střední Evropy (CZ, SK, PL, HU). V současné době má asi 1000 zaměstnanců. ESA se zaměřuje na poskytování komplexních logistických řešení, ale zajišťuje také jednotlivé logistické služby, vždy s maximální mírou ohleduplnosti k životnímu prostředí. Jedná se především o dopravní řešení, skladování, distribuční logistiku, outsourcingová řešení, prodej FMCG a služby přidané hodnoty (VAS).

Nepříznivá dispozice pro Wi-Fi

Zákazník potřeboval řešit pokrytí regálových uliček Wi-Fi signálem v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz (po celé jejich délce a výšce), a to ve třech spojených logistických halách. Každá z hal má rozměry cca 75m x 85m x 17m, tj. cca 6400 m2.

V halách se nacházejí ocelové regály o rozměrech 55m x 2,8m x 15m, které slouží pro skladování zboží různého druhu (potraviny, lihoviny, chemikálie, železo, atd.) a většinu času jsou stále plně obsazené. Ve volném prostranství mezi nakládkou kamiónů a regály se nacházejí další regálové plochy (8m x 1,5m x 4m) a na různých místech se v regálových uličkách nachází železné mříže oddělující prostory.

 

Podmíněné pokrytí exteriéru za garážovými vraty (cca 3-5 m) a to pouze v případě, kdy bude u vrat přistaven kamión a vrata budou otevřená.

Zásadním požadavkem byla kompatibilita bezdrátového systému s používanými zařízeními při skladových operacích, jednalo se především o RF čtečky, kde je maximální požadovaná odezva < 50ms.

Původní rozpočet se nepotkal s realitou

U instalací takového rozsahu je nezbytná důkladná analýza míst, ve kterých mají být přístupové body (dále jen AP) umístěny. Důležitou roli hraje výška, která zásadně ovlivňuje vysílací vlastnosti a s tím související počet plánovaných AP.

V první fázi byly navrženy cloudové přístupové body AP141AP121 výrobce Aerohive v počtu 65 ks. Protože ale AP141 měly být umístěny ve výšce 15 m, obávali jsme se nedostatečného pokrytí signálem. V exportech z měření byla nastavena výška na 15 m. Bohužel nebylo možné pracovat s rozdílnou výškou pro jednotlivé AP. Vyšší modely AP, případně modely s možností externí antény už přesahovaly finanční rozpočet, který měl zákazník pro tento projekt k dispozici.

Pro umístění AP v regálových uličkách bylo možné využít hliníkové rampy s osvětlením, které se nacházejí u stropu. Na protilehlé straně kamionové nakládky byla možnost instalovat AP na stěnu ve vertikální výšce 1-15 m. Ke každému AP bylo možné natáhnout ethernetový kabel. Ostatní AP pokrývající haly mohly být umístěné na různých místech horizontálně nebo vertikálně podle potřeby ve výšce cca 4-5 m.

Na základě posouzení technických parametrů různých přístupových bodů byla pro tento projekt zákazníkovi doporučena technologie Ruckus Wireless. Navržen byl model Ruckus ZoneFlex 7372 společně se ZoneDirectorem v počtu 2 ks kvůli redundanci v případě poruchy. Na pokrytí volného prostoru bylo totiž možné použít nižší počet AP, nebylo nutné přemýšlet o externích anténách a především jsme díky tomu stále dodržovali zákazníkův plánovaný rozpočet. Počet AP v regálových uličkách zůstal dle prvních návrhů zachovaný.

Implementace

Zkušební provoz a jeho výsledky

Z důvodů navýšeného rozpočtu byla zákazníkovi nabídnuta možnost prověřit navrhované řešení na vlastní kůži. Po měření z reálného provozu bylo definitivně rozhodnuto ve prospěch zařízení Ruckus Wireless. Měření ve zkušebním provozu dále pomohly optimalizovat volbu zařízení a snížit jejich finální počet.

Dodávka a implementace samotného řešení byly plně v kompetenci našeho obchodního partnera Slovanet a.s., který je jedním z největších alternativních telekomunikačních operátorů na Slovensku. Poskytuje rozsáhlé spektrum telekomunikačních služeb a kompletních řešení, díky kterým aktivně působí v různých segmentech zákazníků - od domácností a menších firem až po velké korporace. Nabízí komplexní řešení internetové komunikace, datových služeb, telefonování a zábavy.

Použité prvky

Finální celkový počet 30 ks Ruckus Zoneflex 7372 a k tomu ZoneDirector 1106 v HA zapojení, to jest 2 ks.

description: Pokrytí spojených logistických hal WiFi s dostatečnou sílou signálu v regálových uličkách i volném prostoru nakládky kamiónů. Kompatibilita s používanými RF čtečkami. Odpovídající kvalita služeb při dodržení stanoveného rozpočtu. Zápůjčka zařízení k otestování v reálném provozu.; keywords: wifi, podnikové bezdrátové sítě, enterprise, připojení k internetu, skladové prostory, logistické haly, regálové uličky;