Monitoring pro datové centrum

Nasazení monitoringu v datovém centru Elbrus

Společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. byla založena v roce 1992 a zabývá se především provozováním televizních kabelových rozvodů v celé České republice. Své služby nyní poskytuje ve více než dvaceti lokalitách. Od začátku se soustředila na využívání nejmodernějších technologií, díky čemuž bylo možné spustit přes kabelové rozvody i provoz datových služeb. V roce 2006 započala v České Třebové výstavba metropolitní veřejné vysokorychlostní optické sítě MEWOS s optickým tranzitním kabelem s 576 vlákny, a to jako otevřená síť pro širokou veřejnost a podnikatelské subjekty. Tato síť byla v roce 2010 rozšířena o 1624 dvouvláknových účastnických přípojek určených pro domácnosti.

V roce 2012 zainvestovala společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. výstavbu super moderního datového centra ELBRUS, které je svým charakterem ojedinělé v tomto regionu. Hlavním důvodem výstavby byla modernizace "hlavní přijímací stanice" a její umístění do technologicky a bezpečnostně stabilního prostředí, což vedlo ke zlepšení všech nabízených služeb.

Potřeby investora

V rámci rozvoje metropolitní sítě v regionu a s tím souvisejícího rozvoje poskytovaných služeb, které Kabelová televize CZ nabízela svým klientům, byly prostory bývalého datového centra stále více nevyhovující, jak z pohledu samotného prostoru, potřeby přidání dalších rozvaděčů, nedostačujícího elektrického napájení a chlazení. To vedlo k projektu nového DC pro 50 rozvaděčů:

 • 5 řad
 • 4 zálohované klimatizační jednotky
 • 2 jednotky UPS
 • dieslový motorgenerátor

Součástí projektu byl také návrh monitoringu prostředí - teplota a vlhkost v místnosti, teplota ve zdvojené podlaze s instalovaným vedením studeného vzduchu, senzory zaplavení v místech vedení vody, výstupní kontakty non IT technologií (generátor, klimatizace, dveřní kontakty, výstup SNMP hodnot z IT zařízení atp.).

Zákazník kladl důraz především na jednoduchost a modulárnost při nasazení a celkovou cenu nabízeného řešení. Požadoval otevřený systém, který by mu umožňoval přidávání libovolného množství čidel / vstupů bez dodatečných nákladů. Zároveň očekával systém, který by byl tzv. customer-friendly, tedy u kterého by měl možnost si individuálně seskupovat výstupy do celků, zvolit si přesně ty funkce, které chce používat, s velkým důrazem na vizualizaci místa hlášení problému.

V původní serverovně používal zákazník vlastní unikátní řešení, jehož rozvoj do potřebné robustnosti pro nové DC by byl velmi časově náročný a byl by spojen s nemalými náklady.

Popis řešení

Zákazník se rozhodl pro námi navržené řešení, protože v podstatě plně vyhovělo jeho požadavkům. Zejména jeho modularita pro další rozšiřování. Technologie monitoringu  je český hardware, což usnadňuje případné specifické úpravy a rozšíření.

Kompletní řešení monitoringu datového centra se skládá z těchto částí:

 • Vybaveného datového rozvaděče pro aktivní prvky monitoringu a pasivní část
 • Kabeláže systému monitoringu
 • Jednotek HWg Damocles 2404iPoseidon 2250 a HWg-WLD
 • Kontaktních vstupů a výstupů non IT technologií
 • SNMP výstupů IT technologií
 • Serveru s vizualizačním systémem a logováním
 • Sítě LAN/Ethernet datového centra
 • Softwaru MDC (vizualizace a logování prostředí) instalovaného na serveru umístěném v datovém centru.

Rozvody kabeláže pro jednotlivá čidla byly provedeny školeným personálem formou strukturované kabeláže Zcomax. Kabely jsou zakončeny na straně čidel v zásuvkách, na straně centrálního rozvaděče na patchpanelech. V rámci spuštění jednotek Poseidon, Damocles a HWg–WLD, byl zákazník mile překvapen jednoduchostí nastavení a komplexností HWg–SDK (Software Development Kit) pro zjednodušení zakomponování systému HWg do softwaru třetích stran. schema

Implementace

Systém HWg pro monitoring datového centra ELBRUS byl implementován společností SITEL, spol. s r.o., která se zabývá montážními službami při výstavbě metalických kabelových a optických sítí a svým zákazníkům nabízí širokou paletu služeb při návrhu, realizaci i údržbě telekomunikačních a datových sítí.

Ing. Miroslav Roškanin, vedoucí IT a provozně-technického oddělení Kabelové televize CZ:

"Komplexní systém monitoringu MDC je naprosto nezbytnou součástí našeho datového centra ELBRUS. Jeho grafické online výstupy na našem dispečinku ulehčují identifikaci problému pouhým pohledem na obrazovku s půdorysně vyznačenými technologiemi. Vhodně nastavený alerting potom pomocí SMS a mailových zpráv informuje IT pohotovost o každé změně, která vybočí z nastavených mezí. Dnes pomocí jednotek HWg měříme přibližně 100 parametrů a veličin, které se historicky zapisují také do grafů, což zjednodušuje analýzy změn prostředí a poruch obslužných technologií datového centra."

Fotografie z realizace


Dohledový systém - obrazovka 1


Dohledový systém - obrazovka 2


Dohledový systém - obrazovka 3


Pohled na čidlo


Agregace dat od senzorů


Provedení kabeláže pod dvojitou podlahou


Hasící systém


Antistatické přezutí pro uživatele datacentra

 
description: ; keywords: ;