Monitoring teploty v síťových rozvaděčích

IOT - use case (Kabelová Televize Ústí nad Orlicí)

Společnost KABELOVÁ TELEVIZE Ústí nad Orlicí s.r.o. byla založena v roce 1992. Od tohoto roku je její hlavní činností provozování televizních kabelových rozvodů v celém městě Ústí nad Orlicí. Dnes poskytuje své služby pro více než 2 500 spokojených zákazníků.

Společnost šla ihned od svého vzniku cestou nejmodernějších technologií. Proto bylo možné spustit přes televizní kabelové rozvody i provoz datových služeb. Z televizních kabelových rozvodů tak vznikly výkonné multifunkční sítě s širokopásmovými službami a vysokorychlostními datovými přenosy.

V roce 2006 započala v Ústí nad Orlicí výstavba vysokorychlostní optické sítě optickými kabely, které poskytují zákazníkům nejvyšší možné přístupové rychlosti. Tato síť je realizována jako postupná náhrada stávající koaxiální kabelové sítě. Prioritou je vysoká kvalita poskytovaných služeb. Proto jsme na naší partnerské konferenci začali diskutovat možnosti monitoringu teploty v síťových rozvaděčích, ve kterých je umístěna aktivní technologie. Po zvážení možností řešení zvítězila varianta teplotních IoT čidel komunikujících přes síť LoRa Českých Radiokomunikací.

 

Teplotní čidla měří teplotu rozvaděče jednou za hodinu. Během léta denní teploty mnohdy překročili i 35°C, čili bylo nutné i přes dobré chlazení hlídat aktuální teplotu. Vzhledem k vyzařování tepla aktivními prvky se zjistilo, že hodnoty překročí často i 40°C. Pro tento účel byly vybrány sensory TeHum od českého výrobce Bluematic. Vzhledem k provedení těchto senzorů, frekvenci zasílaných zpráv a použité baterii o kapacitě 19 Ah je výdrž odhadována na 10 let. Vzhledem k tomu, že nevyužívají IP konektivitu rozvaděče, ani napájení, jsou tato čidla zcela samostatná a nezávislá na ostatní infrastruktuře. Mohou tak neustále a spolehlivě poskytovat potřebné informace v reálném čase.

Naměřené hodnoty jsou zpracovány a prezentovány prostřednictvím služby Maxifi IOT. Zde si zákazník rozvrhnul zobrazení hodnot pomocí grafů. Díky responzivnímu prostředí lze hodnoty pozorovat i na mobilních zařízeních, což zákazník využil i během naší návštěvy. Mimo možnosti pozorování hodnot lze využít pravidla, kde si zákazník nastaví mezní hodnoty a v případě překročení může být upozorněn pomocí emailu nebo SMS.

 

Po ověření v praxi připravujeme rozšíření počtu sledovaných lokalit a rozšíření funkcionality o dohled síťového napájení aktivních prvků sítě.

 

 

 

Schéma systému pro měření teplot IOT Maxifi

         

description: ; keywords: ;