Monitoring teploty skladování léků

Detailní přehled o reálných podmínkách skladování léků

Realizátor: Slovanet. a.s.

Společnost Slovanet je jedním z největších alternativních telekomunikačních operátorů na Slovensku, přičemž jako jeden z mála operuje s výlučně slovenským kapitálem. Svým zákazníkům poskytuje řešení internetové komunikace, datových služeb, telefonování, bezpečnosti, televize a dalších doplňkových služeb.

Slovanet zajišťuje také služby a konzultace v oblasti bezpečnosti sítí, IT projektů a budování LAN i WAN sítí. Zároveň dodává příslušný hardware a software, poskytuje servisní služby, poradenství a školení na všechna dodaná řešení. Svou podnikatelskou činnost doplňuje velkoobchodní a partnerskou spoluprací s více domácími i globálně působícími subjekty.

Podívejte se na zajímavá videa zde>>

Zadavatel: Medical Group Sk, a.s.

MEDICAL GROUP SK a.s. je distribuční společnost specializující se na komplexní zásobování zdravotnických zařízení a lékáren léky, zdravotnickými pomůckami, speciálním zdravotnickým a spotřebním materiálem.

Zadání:

Zadavatel je distributor léčiv a zdravotního materiálu, proto je pro něj kriticky důležité dodržování předepsané teploty a vlhkosti nejen při skladování léků, ale také při jejich převozu k finálnímu odběrateli. Tyto veličiny je třeba neustále monitorovat a sledovat. Dosavadní způsob měření nevyhovoval, protože docházelo k výpadkům nejen při měření, ale také při přenosu naměřených hodnot na server. Zadavatel proto požadoval řešení, které by spolehlivě zajistilo nejen spolehlivé a pravidelné měření požadovaných veličin, ale také jejich bezproblémový přenos k archivaci. Měření se provádí ve skladech, mrazničkách, chladničkách a autech s chladicími/mrazicími nástavbami.

Výchozí situace:

Dosavadní způsob měření a přenosu naměřených hodnot využíval Wi-Fi konektivitu a LAN síť. Při tomto se vyskytovaly časté problémy se silou a kvalitou signálu ve velmi zarušeném prostředí ve skladech. Do chladicích/mrazicích boxů Wi-Fi signál mnohdy vůbec nepronikl.

V chladicích autech dosud nebyla žádná konektivita na internet, ale údaje z měření byly ukládány lokálně, na USB dataloggery, ze kterých bylo potřeba data po skončení směny stahovat manuálně do počítače. Tento proces byl ale vyhodnocen jako nespolehlivý, jelikož díky nespolehlivému lidskému faktoru docházelo k výpadkům v evidenci naměřených hodnot a ke ztrátě údajů.

Požadavek zadavatele byl na řešení, které by využívalo spolehlivou technologii měření a sběru dat, jednotnou pro všechny způsoby skladování a převozu.

 

Popis navrženého řešení:

Jako způsob připojení byla realizátorem vybrána technologie konektivity LoRaWAN, která je nejvhodnější pro správu zařízení z oblasti Internetu věcí (IoT), je naprosto nezávislá na jiných sítích a Slovanet jí v současnosti pokrývá více než 80 % populace na Slovensku. Slovanet má vyvinutý nástroj lora:LINK Mikroklima speciálně přizpůsobený pro podmínky a potřeby zákazníků v oblasti zdravotnictví a gastro provozů. Slouží k automatizaci zřizování a managementu služeb na bázi IoT, následně umožňuje jejich efektivní a komfortní správu.

 

Jako ideální čidlo pro toto řešení si po důkladném testování čidel od více výrobců Slovanet vybral produkt od firmy Rising HF - Čidlo teploty a vlhkosti pro LoRa IoT sítě. Čidlo bylo vybráno pro jeho spolehlivost, velký rozsah pracovní teploty, nízkou cenu a zejména dlouhodobou výdrž při napájení z baterie. (Stejné čidlo bylo použito i v podobných řešeních pro velké obchodní řetězce).

 


Výhody řešení

  • Pokrytí (zarušeného) prostoru skladů a jiných prostor s relativně malým počtem zařízení
  • Notifikace a alarmy při překročení hraničních hodnot
  • Nezávislé na elektrickém napájení
  • Nezávislé na internetovém připojení
  • Minimální datové přenosy
  • Odlehčení pracovníků zadavatele od manuálních činností
  • Neustálý přístup k přehledným aktuálním a historickým datům přes internetový portál
  • Záznamy z měření každého čidla jsou úspěšně uloženy na server cca 2-3krát za hodinu, přičemž norma vyžaduje 1krát za hodinu

Použitý produkt:

Čidlo teploty a vlhkosti pre LoRa IoT siete - Velmi odolný senzor schopný měřit teplotu a vlhkost. Naměřená data zasílá v nastavených intervalech pomocí LoRaWAN sítě na aplikační server. Ideální pro vnitřní i venkovní použití, dokonce při velmi nízkých i vysokých teplotách. Neuvěřitelně vysoká výdrž při napájení přes baterii (až 5 let i více dle prostředí a spotřeby), rozměry 84 x 114 x 55 mm, operační teplota: -40 až 85°C, krytí IP64.

Závěr:

Jednoduchým, elegantním a cenově dostupným způsobem byl vyřešen problém u zadavatele a všechny jeho požadavky byly splněny nad požadovaný rámec. Spokojenost zákazníka nejlépe vyjadřují slova jeho ředitele:

„Díky inteligentnímu řešení lora:LINK MIKROKLIMA máme detailní přehled o reálných podmínkách skladování našich léků.“

Stanislav Nižňanský, ředitel, MEDICAL GROUP SK a.s.

 

 

description: ; keywords: ;