Wifi jako standard v nemocnici

Bezdrátová síť pro pacienty

Městská nemocnice v Litoměřicích

se řadí k významným zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji. Jedná se o nemocnici městského typu, jejímž zřizovatelem je Město Litoměřice. Prvořadým úkolem je poskytovat diagnostickou a léčebnou péči pacientům spádového území, a to za pomoci nejmodernější techniky a v příjemném a přátelském prostředí.

Nemocnice je pro svou polohu, velikost (přes 800 zaměstnanců a více jak 20 000 pacientů lůžkového fondu za rok 2014) a spektrum lékařské péče cílovou nemocnicí pro celý Ústecký kraj a Litoměřicko.

Městská nemocnice v Litoměřicích se zároveň řadí mezi významná vzdělávací centra poskytující odborné stáže pro lékaře a farmaceuty, pro která vlastní mnoho akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Přístup k pacientům

Jedná se o instituci, která si zakládá na přátelském přístupu k pacientům, kterým chtěla v duchu současných trendů nabídnout možnost připojení svých mobilních zařízení k internetu v prostorách budovy nemocnice, a to jak pro pacienty, kteří jsou v rámci lékařské péče hospitalizováni, tak pro jejich rodinné příslušníky a zároveň pro návštěvníky, kteří se v nemocnici zdržují jen krátkodobě.

První testy

Základním požadavkem bylo kompletní dodání, implementace a zprovoznění (včetně školení obsluhy a správy) hardwarových a softwarových prvků bezdrátové Wi-Fi sítě v sídle nemocnice pro potřeby výše uvedené a pak také jako možnost využití jako případného záložního připojení pracovníků nemocnice k internetu.

Nemocnice je nově také partnerem v mezinárodním grantovém projektu o vzdělávání a WiFi síť bude v nemocnici využívána také studenty a lékaři, jejichž nároky jsou z hlediska využití a stahování dat výrazně vyšší. Předpokládalo se časté streamování videí, stahování výukových materiálů atp.

Investor do této doby neměl s podobným řešením a dostupnými technologiemi zkušenosti, jednalo se o prvotní návrh bezdrátové sítě v této budově a tomu odpovídala první představa o použité technologii. První rozpočet byl postaven pouze na základě kalkulace téměř nejnižších dostupných pořizovacích finančních nákladů. Z hlediska potřebných technických vlastností, které by zajistily kvalitní a stabilní připojení, byl však první systém provozně zcela nevyhovující.

Očekávání versus finální řešení

Ze zkušeností z podobných aplikací v ČR (Vojenská nemocnice Střešovice, Nemocnice Kolín, ...) jsme se společností T-Mobile navrhli jako ověřenou platformu z naší rodiny wifin použít právě robustní systém pro podnikové (enterprise) wifi sítě - Ruckus Wireless.

Při nasazení systému, který je sice levnější, ale je určen pro menší firmy (SMB), hrozilo jeho okamžité přetížení vysokou úrovní provozu. Tyto přístupové body jsou určeny pro použití v domácnostech a při větším počtu nejsou dobře ovladatelné a dochází ke vzájemnému rušení. V případě připojení většího počtu uživatelů k jednomu přístupovému bodu je připojení nespolehlivé a nekonzistentní. Celý systém se pak jen velmi obtížně řídí a vyhledání zdroje problémů je prakticky nemožné.

S tím jsou posléze spojeny dodatečné OPEX náklady na správu, školený technický personál, opravy a nákup dalšího potřebného hardwaru, na které ušetřený rozdíl CAPEX nákladů ani vzdáleně nepostačí.

K návrhu řešení bylo předloženo detailní porovnání Ruckus Wireless, jako typického zástupce Enterprise produktů, a Ubiquiti jako konzumní elektroniky používané v menších instalacích.

Implementace

Na základě těchto porovnání se zákazník rozhodl pro instalaci námi navrženého řešení od výrobce Ruckus Wireless. Dodávka a implementace samotného řešení trvaly zhruba jeden měsíc a byly plně pod taktovkou T-Mobile Czech Republic a.s., který je jedním z předních telekomunikačních operátorů na českém trhu.

Ing. Ivo Burger, vedoucí IT Městské nemocnice v Litoměřicích: 

Volba technologie Ruckus v rámci vybudování a zprovoznění Wi-Fi sítě v nemocnici, která umožňuje připojení pacientů a návštěvníků nemocnice k internetu, popř. je využita jako záložní připojení pracovníků, se ukázala jako správná. Na základě konkrétních měření i zpětné vazby uživatelů se ukazuje, že i přes vysokou úroveň provozu je vysokorychlostní připojení neustále stabilní ve všech pokrývaných místech, a to i pro náročné aplikace jako je přenos videa ve vysokém rozlišení.

Použité prvky

ZoneFlex AP R300 - cenově dostupný profesionální indoor přístupový bod. WiFi 802.11a/b/g/n, souběžně fungující v pásmu 2.4 a 5GHz, 2x2:2. Integrovaná adaptivní anténa BeamFlex, na pásmo 64 vyzařovacích paternů s hardwarovým směrováním vyzařování na RF čipu, Tx BeamForming.

Cyberoam CR100iNG - bez nutnosti navýšení rozpočtu bylo do řešení integrováno toto rackové UTM zajišťující ochranu před hrozbami. Svoji funkčností, snadným začleněním do sítě a na obsluhu nenáročnou správou snižuje provozní náklady (firewall, SSL VPN, Antivirus, IPS)

description: Bezdrátové připojení k internetu pro pacienty nemocnice, lékaře a stážisty. Stabilní řešení bez vzájemného rušení jednotlivých přístupových bodů, možnosti budoucího rozšíření.; keywords: wifi, podnikové bezdrátové sítě, enterprise, připojení k internetu;