Optické samonosné kabely a jejich kotvení

Optické kabely na dlouhé převěsy

Severočeské doly

Předmětem podnikání společnosti Severočeské doly a.s. je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin.

Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízko sirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a společnost je s roční produkcí řádově 23 mil. tun uhlí největším producentem hnědého uhlí v České republice.

Projekt optické trasy, kotvení převěsů

V roce 2015 jsme se podíleli na řešení zajímavého projektu singlemodového optického spoje uloženého do specifické kabelové trasy. Optická trasa měla vyřešit propojení lokalit Tušimice a Březno, které byly do doby vybudování optického traktu propojeny mikrovlnným spojem. Vybudování optického propojení mělo umožnit rozšíření provozu pro požadované služby, jako je například přenos videa z kamerového systému, hlasové a datové služby a další.

 

 

Požadavek byl 48 vláken singlemód a proveditelnost instalace na již existujících převážně silových sloupech a s možnými převěsy až 150 m, což jsou největší vzdálenosti mezi existujícími sloupy v dané lokalitě. Dále projekt předpokládal kompatibilitu kotvení kabelu se sloupy mnoha typů, na trase jsou za léta provozu užívány příhradové / klasické / betonové a dřevěné sloupy a stožáry. Na trase o délce 8 km je celkem 154 sloupů.

Samonosné optické kabely ADSS

Jako výchozí varianta byly pro své vhodné mechanické a dielektrické vlastnosti, a také příznivou cenu, vybrány plně dielektrické samonosné optické kabely ADSS. Výrobce AKSH vyhověl požadavkům investora na zvýšenou pevnost v tahu pro delší převěsy a výběr byl zúžen na samonosný siglemód 48 vláken. Synergie bylo dále dosaženo i s naším dodavatekem kotvícího příslušenství (pro veškeré typy kabelů), v Telenku navrhli ideální kotvící armatury pro tento typ kabelu a dané sloupy. Jedná se především o kabelové opletové kotvy průběžné a koncové spolu s konzolemi a příslušenstvím pro jejich uchycení na sloupy použité na trase. Všechny prvky byly podrobeny odpovídající certifikaci.

 

 

 

 

Projekt a instalace

Projektovou dokumentaci zpracovala firma Infinity ve spolupráci se společnostmi DATASOFT a projekční kanceláří ELPRO Ing. Milana Škváry v Chomutově. Z výběrového řízení vzešel jako dodavatel právě DataSOFT a na základě vzájemné spolupráce byl také zvolen i jako integrační partner celého projektu.

Firma DataSOFT je certifikována k projektování instalací, montáži a opravám vyhrazených elektrických zařízení v hornických provozech od Obvodního báňského úřadu pro území ústeckého kraje. Disponuje nezbytnou špičkovou technikou pro měření a práci na optických trasách a především pak vysoce kvalifikovanými a zkušenými zaměstnanci.

„S investorem akce, Severočeskými doly a.s., úspěšně spolupracujeme již dlouhou dobu. Proto jsme byli o jeho záměru propojení lokalit Tušimice a Březno informováni v dostatečném časovém předstihu a mohli jsme s ním spolupracovat již ve fázi přípravy technického řešení. Příprava technického řešení trvala s přestávkami téměř rok. Následovalo výběrové řízení na projektanta a následně na realizátora celé akce. Jako realizátor investičního záměru byla vybrána naše společnost. Byla to pro nás obrovská výzva a zároveň i závazek, abychom předvedli svou odbornost a organizační schopnosti. Termín výstavby byl stanoven od března do listopadu 2015. Akci jsme ukončili a předali do provozu v říjnu 2015, měsíc před závazným termínem.“

Martin Kučera, jednatel

Splněná očekávání

„Nová kabelová optická trasa byla budována za účelem datového spojení mezi lokalitami Tušimice a Březno jak pro síť LAN a telekomunikační služby, tak i pro kamerové a zabezpečovací systémy. Optická vlákna budou postupně využívána i pro propojení řídících systémů těžebních technologií. Dodávka proběhla v plánovaných termínech a my velmi oceňujeme kvalitu provedených prací v dané lokalitě tak, jak požadoval projekt.“

Jiří Beránek, specialista ICT
Ing. Jaroslav Patrák, ved. odd. technické podpory

 

Fotografie z instalaceObr. 1 - optická trasa realizaceObr. 2 - optická trasa realizaceObr. 3 - optická trasa realizace

description: ; keywords: optické sítě, samonosné kabely, průmysl, adss, dielektrické, optická kabelová trasa, 48 váken, singlemode;