Cloudový přístupový portál

Wi-Fi přístupový portál pro fanoušky

AC Sparta Praha

je jedním z nejznámějších fotbalových klubů v ČR, který zaznamenal úspěchy jak v domácích soutěžích (12 titulů mistra České republiky), tak na mezinárodní fotbalové scéně (UEFA Champions League a Europa League). Klubová Generali Arena má výjimečnou polohu v centrální části hlavního města a jako celek se skládá ze dvou sportovních staveb. Hrací plocha se rozkládá na 7140 m2. Celková divácká kapacita činí 18 944 osob.

Na jaře roku 2015 klub hrdě oznámil zavedení vysokokapacitní bezdrátové sítě a Generali Arena se díky tomu stala prvním českým sportovištěm kompletně pokrytým výkonnou Wi-Fi sítí pro všechny návštěvníky. FC Sparta se tímto krokem chtěla zařadit mezi ostatní velké evropské kluby, jako je Leverkusen, Dortmund, Atlético, Arsenal, Manchester City, PSV a další, jejichž fanoušci s oblibou tuto technologii na jejich stadionech již nějakou dobu využívají. 

Požadavky a první návrh

Poskytování bezplatného připojení k internetu návštěvníkům sportoviště otevírá jeho provozovateli možnosti, které si často neuvědomuje. Zákazník tak přišel s požadavkem na nadstavbu WiFi sítě, která by mu umožnila využívat data získaná od uživatelů při připojení k internetu v prostorách arény a zároveň zajistit odpovídající zabezpečení své sítě. V okamžiku, kdy byla na stadionu spuštěna bezdrátová síť, vstoupili jsme společně s Českými Radiokomunikacemi a.s. do projektu s návrhem cloudového portálu Maxifi, jehož prostřednictvním by mohl zákazník komunikovat s návštěvníky sportoviště s cílem zkvalitnit nabízené služby a získat zpětnou vazbu a další statistické údaje.

Řešení na Spartě

Maxifi slouží na Wi-Fi síti stadionu AC Sparta Praha jako základní registrační a komunikační rozhraní. Klub tak získává o svých fanoušcích cenné informace – telefonní číslo a další osobní údaje, které ukládá do CRM systému pro další využití v marketingových kampaních. Fanoušci pak dostávají na vstupní stránce přehled klubových zajímavostí, zpráv z twitteru a jsou osloveni relevantní reklamou.

Maxifi je provozován z výkonného serveru uloženého v zabezpečeném datovém centru a je schopen obsloužit tisíce paralelních registrací v jeden okamžik. Administrátor systému vidí v reálném čase průběh registrací. Z uložených dat je pak možné vytvářet nejrůznější statistiky a analýzy. 

Plníme očekávání

Jedná se o jedinou platformu s dostatečnou flexibilitou a šířkou záběru, která je schopna uspokojit požadavky zákazníka v tomto rozsahu. Její přednosti spočívají především v širokých možnostech monetizace, zvýšení bezpečnosti, možnosti úprav grafického designu a obsahu přesně dle požadavků zákazníka, poskytování statistických informací a je možné do ní zahrnout specifické aplikace. Zároveň nabízí možnost filtrace obsahu, logování navštívených stránek atp. 

Do budoucna se plánují další rozšíření obsahu a funkcionality, např. objednávání občerstvení s doručením na místo a další. 

Správná volba

Jedním z hlavních důvodů nasazení této technologie byl právě fakt, že je možné funkce a design portálu neustále měnit tak, jak se mění potřeby zákazníka. Nejedná se o statický produkt, kterému by po instalaci byla poskytována např. jen technická podpora v případě poruchy, ale naopak nabízí investorovi široké možnosti budoucího rozvoje. 

Již od samotného spuštění se zákazníkem úzce spolupracujeme na odstranění případných chyb, vylepšení či změně obsahu dle požadavků.

Implementace

Systémovým integrátorem celého Wi-Fi systému byly České Radiokomunikace a.s. Společnost je lídrem v poskytování digitální infrastruktury na českém trhu. Kromě vysílacích služeb se zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu, provozuje vlastní datová centra, disponuje vlastní optickou páteřní sítí a nabízí bezdrátová řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.

Reference:

Michal Táborský, Business Development Director, České Radiokomunikace a.s.

Tomáš Křivda, Marketing Director, AC Sparta Praha fotbal, a.s.

  

description: Cloudový přístupový portál Maxifi pro komunikaci s návštěvníky sportoviště, získávání zpětné vazby, zkvalitnění nabízených služeb, sběr statistických dat. Zákaznický design, možnost rozšíření dle přání zákazníka.; keywords: wifi, podnikové bezdrátové sítě, enterprise, připojení k internetu, přístupový portál, cloud;