Podpora moderních trendů ve vzdělávání díky technologiím

Moderní způsoby výuky na školách si žádají moderní technologie

SPŠ Dopravní Plzeň je největší a nejlépe vybavenou školou svého typu v Plzeňském kraji se zaměřením na dopravní problematiku. Vznikla v roce 2000 postupným sloučením čtyř plzeňských škol. Skládá se ze dvou plně vybavených školních areálů v Plzni na Lochotíně a v Křimicích. Zároveň disponuje i vlastní ubytovací kapacitou, dvěma stravovacími zařízeními, společenským sálem, tělocvičnami a klubovnami. S touto průmyslovou školou v současné době spolupracuje více než 100 firem.

Vzdělání dříve a dnes

Bezdrátové připojení k internetu v kavárnách, restauracích, hotelech atd. se v současné době stalo v podstatě standardem, že nás spíše překvapí, pokud na těchto místech možnost Wi-Fi připojení nemáme. Trendy a požadavky moderní společnosti jdou ale ještě mnohem dále a ústí v očekávání této služby v daleko širším měřítku, na veřejných místech, jako jsou nemocnice, nádraží, letiště a samozřejmě také školy.

 

 

Školy jsou nicméně trochu specifické, protože potřeba bezdrátového připojení není samozřejmě původně spojena s tím, že by ho škola chtěla nabízet jako nadstandardní službu svým „zákazníkům“, ale vychází z potřeby využití nejmodernějších technologií v rámci dnešní výuky. S větší nadsázkou by šlo tvrdit, že naše generace měla písanky, pijáky a plnicí pera, dnešní děti mají tablety, aktivní dotyková pera a žádná kaňka jim na domácím úkolu nehrozí. Bez nadsázky platí téměř všude, onemocní-li žák, kolega mu nemusí po škole přinést domů stohy papírů, ale většinu zameškané látky lze stáhnout z domova přímo ze školního serveru.

Spolehlivé a stabilní pokrytí bez výpadků a rušení

Jednotlivé areály SPŠ dopravní v Plzni leží mimo jiné také na různých a vzdálených místech v rámci celého města. Podstatnou část výuky tvoří praxe, která probíhá v dílnách s reálným provozem. Protože se jedná o náročné a nestandardní prostředí, byla patrná nervozita z volby technologie pro pokrytí prostor, z očekávání zda se podaří zprovoznit dostupné a přitom stabilní pokrytí, bez výpadků a rušení.

Pilotní projekt a testování Wi-Fi

Vzhledem k velikosti a finanční investici v případě pokrývání veškerých prostor školy, bylo jedním z požadavků zákazníka otestování navržené technologie v menším rozsahu. Proto byl v roce 2013 firmou Softech, spol. s r.o., která pro školu v té době zajišťovala technickou podporu a poradenství, navržen pilotní projekt postavený na technologii Ruckus-Wireless. Díky probíhající promo akci zaměřené na školství, Back to School, mohl nabídnout vynikající poměr ceny a bezkonkurenčního výkonu. V pilotu, nebo jinak řečeno první etapě, se jednalo o pokrytí bezdrátovou sítí vybraných učeben a zázemí pro učitele v areálu na Lochotíně.

 

 

Tato etapa byla úspěšně podrobena testování v běžném školním provozu. Na základě měření a vyhodnocení získaných informací a dobrých zkušeností s první vlnou instalace, bylo v roce 2014 rozhodnuto o rozšíření Wi-Fi pokrytí s využitím stejné technologie na všechny zbývající areály SPŠD. Ohledně zpracování projektové dokumentace na rozšíření stávající sítě se škola obrátila opět na firmu Softech a v roce 2015 pak bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na rozšíření bezdrátového pokrytí na stávající technologii Ruckus Wireless. V něm zvítězila firma Telemont a.s.

Implementace

Finální etapu instalace Wi-Fi sítě TELEMONT a.s. zrealizoval v objektech na Lochotíně a v Plzni Křimicích. Byly rozšířeny počty AP včetně licencí ke stávajícímu kontroléru, který byl zachován. V rámci této etapy se pokrytí mělo rozprostřít i v prostorách dílen, u kterých byla zmiňovaná největší obava z kvality a stability Wi-Fi připojení. Byť se jedná o velmi členité areály železobetonového typu, konstrukce jsou včetně sloupů, nepřízvnivé prostředí nebylo pro Ruckus překážkou.

Obě společnosti Softech, spol. s r.o. i TELEMONT a.s. jsou certifikovanými partnery Ruckus Wireless s mnohaletými zkušenostmi, mají nespočet referencí, nejen instalací podnikových bezdrátových sítí, podobného rozsahu. Nabízí se svými instalačními službami také kvalitní technickou podporu, servis a samozřejmě záruku.

 

Ing. Jan Princl, správce sítě SPŠ Dopravní Plzeň:

"Stávající páteřní síťové prvky byly kompletně nahrazeny moderními spravovatelnými switchi z celoživotní zárukou, díky čemuž byla Wi-Fi připravena na připojení k Eduroamu (duben 2016) ve všech areálech školy. Díky jedinečným vlastnostem použitého systému je velmi snadné vytvářet a spravovat tzv. guest sítě pro návštěvníky různých akcí, které se často konají v sále naší školy, včetně snadného přidělování přístupových práv na Wi-Fi jednotlivým skupinám uživatelů včetně omezování šířky pásma atd. Podařilo se pokrýt velmi členité areály, budovy železobetonové konstrukce, relativně malým počtem přístupových bodů, a to právě díky unikátním technologiím firmy Ruckus Beamflex a Smartcast, které zajišťují připojení i v místech s odraženým signálem, z různých AP apod."

 

Použité prvky

Wifi technologie, kontroléry: 4x ZD 1205, přístupové body: 92x ZF R500.

Ostatní, centrální switche: HP 2920-24G, POE switche: HP 1920-48G POE+, HP 1920-24G POE+ a HP 1920-8G POE+, lokální switche: 3x HP 1920-48G, (třídy): 2x HP 1920-24G

Většina switchů je mezi sebou propojena optikou za pomoci SFP modulů.

 

   
  

description: Stabilní a spolehlivé bezdrátové připojení pro studenty a učitele, bez výpadků a rušení. Snadná správa a nejlepší poměr cena - výkon. Kompletní pokrytí areálu školy a dílen, kde probíhá praxe navíc v rámce promo akce Back to school. ; keywords: wifi, bezdrátové sítě, školství, připojení k internetu, moderní způsoby výuky;