Wi-Fi pro studenty

Když se snoubí prestiž, tradice a inovace

Smíchovská střední průmyslová škola (dále jen SSPŠ) je prestižní vzdělávací institucí s mnoholetou tradicí. Škola byla založena již v roce 1901 a v současnosti vzdělává přes 600 žáků ve dvou velmi vyhledávaných oborech – Informační technologie a Technické lyceum. Škola disponuje jednou budovou v historickém centru Prahy, konkrétně se jedná o Smíchov. SSPŠ se v minulosti podílela na vytvoření akreditovaného studijního programu, podle kterého se v současnosti učí informační technologie na všech českých školách. Kromě vlastní výuky jsou žáci zapojováni i do dalších akcí jako je spolupráce s jinými školami a firmami nebo příprava mezinárodních projektů.

Bez internetového připojení se již neobejdeme

V dnešním světě je připojení k internetu prakticky stejně samozřejmé jako elektrický proud nebo teplá voda. Internet používáme běžně pro zábavu a jeho dostupnost pro práci a studium je o to zásadnější.

Wi-Fi pro studenty SSPŠ je s ohledem na jejich zaměření klíčovou věcí, proto první bezdrátová síť byla realizována již v roce 2007 a to pomocí menšího počtu neřízených přístupových bodů. Toto řešení ovšem je z dnešního pohledu neefektivní a nedostačující pro nároky studentů, učitelů a dalších osob, které navštěvují školu.

Důležitým mezníkem byl i rok 2011, kdy byla nasazena nová řízená technologie. Prostory školy byly vybaveny 36 kusy AP vysílajícími v pásmu 2,4 GHz i 5 GHz. Nicméně se zvolené řešení ukázalo jako neschopné efektivně řešit zarušené prostředí centra Prahy, kde vysílá ve stejném pásmu 2,4 GHz přes 100 okolních sítí. Výsledkem této technologie byla bezdrátová síť s nízkou propustností schopná asociovat 250 – 300 klientů s častými výpadky. Jednalo se tedy o síť, na kterou nebylo možné se spolehnout a nemohli ji využívat všichni přítomní v budově. Provozování VoIP, IPTV a podobných technologií bylo nemyslitelné.

Očekávání naplněna

IT oddělení školy reagovalo na stále se zvyšující nespokojenost ze strany uživatelů bezdrátové sítě a na základě zkušeností s předchozími řešeními se rozhodlo pro novou vhodnou Wi-Fi technologii, která bude plnohodnotnou náhradou metalické sítě pro klientské počítače a notebooky. Přes veškerá úskalí, která přinášela historická budova školy vyznačující se velkou členitostí a silnými zdmi s velkým útlumem, nebyli pracovníci IT oddělení školy ochotni slevit ze svých požadavků. Hlavním požadavkem bylo spolehlivé Wi-Fi pokrytí celého objektu, stabilita připojení a vysoká propustnost i při velké koncentraci klientů v jedné místnosti. Pro rozhodování byla rovněž důležitá i udržitelnost technologie, protože jakékoliv investice ve školství jsou vždy složitější než v komerční sféře.

Konečné rozhodnutí nakonec padlo po úspěšném otestování zapůjčené technologie. Byla vybrána bezdrátová síť od amerického výrobce Ruckus Wireless, který se již od svého vzniku v roce 2004 zaměřuje na vývoj bezdrátových podnikových sítí.

 

Bezdrátová síť SSPŠ zahrnuje 50 kusů přístupových bodů ZoneFlex R710 (802.11ac, 4x4:4 MU-MIMO, Dual-band, BeamFlex+), které disponují chytrou anténní technologií BeamFlex (adaptivní vícesegmentová anténa schopná dynamicky upravovat vysílací charakteristiku za účelem dosažení co nejvyššího vyzařovacího výkonu a potlačení rušení včetně možnosti dynamicky upravovat polaritu záření) v kombinaci s řídícím serverem Virtual SmartZone – Essentials, což je virtualizovaná varianta profesionálního WLAN kontroléru Ruckus Wireless nabízející veškeré podnikové funkce Ruckus Wireless v moderním škálovatelném pojetí. Napájení přístupových bodů pomocí PoE (802.3at) bylo zvoleno formou 24-portových polí Microsemi Midspan z důvodu zachování současné síťové infrastruktury.

Implementace nové technologie byla naplánována na období letních prázdnin, kdy bylo možné bez omezení provozu školy zasahovat do stávající infrastruktury, a nebyl tak kladen velký tlak na rychlost provedení. Samotná instalace byla provedena během tří dnů a konfigurace virtuálního kontroléru zabrala týden. Září 2016 bylo poté vyhrazeno jako testovací období, během kterého byly provedeny už jen drobné změny a optimalizace konfigurace. Realizovaná technologie předčila očekávání IT oddělení školy již během testovacího období.

Ing. Jan Černohorský, Vedoucí IT oddělení SSPŠ uvádí: „Nasazení nové bezdrátové technologie předčilo naše nejlepší očekávání. Síť, která byla ve velice krátké době nasazena, ve všech ohledech splňuje veškeré požadavky pro denní potřeby výuky a běžného administrativního provozu školy.

Jak lze vidět na měsíčním přehledu připojených klientů, denně jsou připojeni téměř všichni studenti školy na minimálně jednom ze svých zařízení. Důležité je, že všechna připojení jsou v jeden čas plně stabilní a bez výpadků, čehož na původních řešeních bezdrátové technologie nebylo možné dosáhnout. Měsíční datový tok dosahuje jednotek TB. Nejvíce o stabilitě a kvalitě spojení vypovídá přiložený graf, kde je znázorněn obrovský skok v datovém přenosu mezi červnem (stará technologie) a zářím (Ruckus Wireless).

Od počátku „ostrého“ provozu nové bezdrátové sítě nebyl zaznamenán jediný výpadek omezující chod výuky a běžný provoz školy. V budoucnu plánujeme využití nové bezdrátové sítě nejen pro běžný uživatelský provoz, ale rádi bychom novou technologii využili i v rámci začínajících nebo již běžících projektů Internet of Things a pro výuku kybernetické bezpečnosti, která je na naší škole pilotním projektem.

Použitá technologie:

• 50x přístupový bod Ruckus Wireless ZoneFlex R710 (802.11ac, 4x4:4 MU-MIMO, Dual-band, BeamFlex+)

• 1x řídící server Virtual SmartZone – Essentials

• 9x napájecí 24portové pole Microsemi Midspan (802.3at)

 

description: ; keywords: ;