Implementace nového bezpečnostního modelu s s firewallem WatchGuard

Lze steak hecknout? Ne s firewallem WatchGuard

Společnost ZEMAN maso - uzeniny, a.s. se rozhodla implementovat nový bezpečnostní model zahrnující moderní firewall od společnosti WatchGuard Technologies. Cílem bylo modernizovat a posílit ochranu sítě před kybernetickými hrozbami a zajistit bezpečný provoz firemních informačních systémů.

ZEMAN maso - uzeniny, a.s. provozuje rozsáhlou firemní síť s desítkami poboček a vzdálenými pracovišti. Provoz na síti a následné úložiště obsahuje citlivá firemní data a informace o zákaznících. Ochrana před neoprávněným přístupem a kybernetickými útoky je pro společnost klíčová.

Firewall WatchGuard M590
watchguard-firewall-m590

Po pečlivém hodnocení možností a vyzkoušení NFR zařízení společnost ZEMAN maso - uzeniny, a.s. zvolila firewall od společnosti WatchGuard - konkrétně model M590 s Total Security kvůli jeho vysoké úrovni bezpečnosti, pokročilým funkcím a snadné správě.

Po zakoupení zařízení byla provedena jeho konfigurace. To zahrnovalo nastavení pravidel pro kontrolu přístupu, filtrování obsahu a detekci hrozeb. Administrátoři společnosti vytvořili specifická pravidla pro každou pobočku a vzdálené pracoviště, aby byla zajištěna optimální úroveň bezpečnosti.

 

WatchGuard Firebox

Pro zabezpečení komunikace mezi pobočkami a vzdálenými pracovišti využívá společnost ZEMAN maso - uzeniny, a.s. VPN připojení (Virtual Private Network), veškerá komunikace potom probíhá skrze implementovaný WatchGuard Firebox. To umožňuje šifrovaný přenos dat a bezpečný přístup k firemním zdrojům i mimo firemní síť.

Firewall WatchGuard je vybaven funkcionalitou monitorování a logování událostí. Administrátoři pravidelně sledují aktivity sítě prostřednictvím těchto logů a v případě detekce neobvyklých či potenciálně nebezpečných událostí okamžitě podnikají kroky k jejich řešení.

 

Zaměstnanci společnosti byli podrobeni školení ohledně bezpečného chování na síti, rozpoznání kybernetických hrozeb a využívání bezpečného připojení k firemním zdrojům. Implementace firewallu WatchGuard vedla k výraznému zlepšení bezpečnosti firemní sítě. Snížila se pravděpodobnost úspěšného útoku, a to i v případě sofistikovaných kybernetických hrozeb. Administrátoři mohou rychle reagovat na potenciální hrozby a minimalizovat rizika.

 

Nasazení firewallu WatchGuard se stalo klíčovým prvkem celkového bezpečnostního strategického plánu společnosti ZEMAN maso - uzeniny, a.s. 

Firewall poskytuje spolehlivou ochranu, umožňuje bezpečnou komunikaci mezi pobočkami a vzdálenými pracovišti a poskytuje administrátorům efektivní nástroje pro monitorování a řízení bezpečnosti sítě.

description: Bezpečnostní model firewall WatchGuard Technologie chrání sítě před kybernetickými hrozbami a zabezpečuje provoz firemních informačních systémů,.; keywords: Implementace firewallu WatchGuard;