Nemocnica svätého Michala v Bratislavě

Wifi pro špičkový zdravotnický provoz

ZADAVATEL

Nemocnica svätého Michala, je akciová společnost se 100%-ní majetkovou účastí státu. Vznikla v roce 2008 a rok poté se sloučila se zanikající společností Nemocnica Ministerstva obrany SR. Poskytuje širokou zdravotní péči pro příslušníky Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície. Zajišťuje provoz nemocnice, jednodenní chirurgie i provoz více než čtyřiceti ambulantních praxí i vyšetřovacích a léčebných složek. Je provozovatelem dopravní zdravotní služby a nemocniční lékárny.

 

VÝCHOZÍ STAV

Původní používaná technologie pro bezdrátové připojení k internetu byla nevyhovující. Problémem byla nedosažitelnost Wi-Fi signálu na řadě míst v budovách. Správa osamocených přístupových zařízení byla poměrně těžce zvladatelná pracovníky IT oddělení a péče o ně byla časově náročná. Bylo nutné každé zařízení spravovat individuálně. Navíc bylo třeba zajistit pokrytí i v nové budově.

 

ZADÁNÍ

Nemocnice vypsala výběrové řízení na vybudování plně funkční Wi-Fi sítě pro užívání interními zaměstnanci (pro své přenosné přístroje na sběr zdravotních údajů a jejich distribuci) i hospitalizovanými pacienty a pacienty, kteří čekají na vyšetření na specializovaných pracovištích. Síť měla být koncipována na kapacitu 600 interních zaměstnanců, 100 návštěvníků a 100 hospitalizovaných pacientů denně v nově otevírané budově na ploše 3670 m2.

 

POŽADAVEK VYSOKÉ KVALITY

Nemocnica svätého Michala, a.s. je držitelem Certifikátu kvality podle normy ISO 9001:2008. Zakládá si na vysokém standardu poskytovaných služeb i na propracovanosti systému vedení. Pro zadavatele byla tudíž na předním místě spolehlivost pokrytí a rovněž bezpečnost připojení v rámci Wi-Fi.

Protože se jedná o provoz sítě, na které jsou přenášena citlivá data o pacientech, bylo důležité garantovat mimořádně vysoký stupeň zabezpečení a důsledné oddělení komunikace interní a veřejné části sítě. Cílem bylo rovněž zvýšit komfort po dobu nezbytného pobytu klientů i jejich doprovodu v nemocničním i ambulantním zařízení a umožnit jim plné využití internetu v dostatečné kapacitě.

 

PROČ RUCKUS WIRELESS?

Zadavatel se při svém výběru řídil pozitivními referencemi na dodávky Wi-Fi pro nemocnice a internetu pro pacienty. Ovlivnilo jej i mínění několika dalších zákazníků, kteří již učinili s řešením Ruckus dobrou zkušenost a byli ochotni se o ni podělit. Firma BSC Line, partner Ruckus Wireless, doplnil skvělou technologii o pečlivou a kvalitní instalaci.

 

POSTUP PRACÍ A IMPLEMENTACE

V období od 15.8. do 31.8.2015 proběhla fyzická instalace 26 ks ZoneFlex AP7372 v nové budově.

Od 2.9. do 4.9. byly konfigurovány ZoneDirector 3050 č.1 a ZoneDirector 3025v č.2.

Od 7.9. do 9.9. došlo k oživení AP7372

V době mezi 10.9. a 31.10. proběhl testovací provoz.

Od 1.11. do 15.11. se zaměstnanci nemocnice přestěhovali do nových prostor.

Od 16.11. začal probíhat plný provoz pro interní zaměstnance.

Od 1.1.2016 byl spuštěn provoz Public SSID pro návštěvníky a pacienty.

V době mezi 18.1. a 19.1. došlo k instalaci 18 kusů ZoneFlex AP7372 v rekonstruované staré budově.

Od 20.1.se zahájil úplný provoz v prostorách staré budovy.

 

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Pro správu AP byla použita řídící jednotka (kontrolér) ZoneDirector 3050. Tento kontrolér je hardwarový prvek, který dokáže obsloužit zároveň až 500 AP. Kontrolér disponuje intuitivním uživatelským rozhraním - ke konfiguraci je proto potřeba minimum IT personálu (lze také konfigurovat pomocí příkazové řádky). Grafické rozhraní umožňuje konfiguraci různých profilů a pravidel pro konkrétní typy zařízení a nastavení potřebného zabezpečení, jak pro osobní zařízení pacientů, tak i pro zařízení zdravotnického vybavení.

Oddělení veřejné a zaměstnanecké sítě je řešeno přímo v kontroléru. Na každém SSID (názvu sítě) byly vytvořena pravidla, kde pro zaměstnance platí privilegia a upřednostňující pravidla, u veřejné sítě je podstatné dobré pokrytí bez potřeby vysokých přenosových rychlostí.

 

Pro daný typ objektu byly vybrány vhodné AP s podporou patentovaných technologií BeamFlex™ a ChannelFly™. Technologie BeamFlex™ se nejlépe uplatní v rádiově komplikovaných prostředích, jako jsou nemocnice (vzhledem k použitým stavebním materiálům apod.). Díky výhodám adaptivní antény (BeamFlex™) a úpravou vyzařovací charakteristiky založené na rádiovém čipu (tzv. Transmit Beamforming) je znatelně zlepšena spolehlivost a propustnost bezdrátové sítě. Pomocí technologie ChannelFly™ si přístupový bod v náročných prostředích volí nejvhodnější kanál pro vysílání na základě skutečné realizovatelné kapacity napříč všemi dostupnými kanály. Vyhodnocování probíhá nepřetržitě bez nutnosti další konfigurace, čím je systém schopen velmi rychle reagovat na změny.

 

 

 

 

 

SOUČASNÝ PROVOZ

Instalační práce proběhly bez potíží. Požadované Wi-Fi pokrytí je dostačující a běží zcela bez závad. Zadavatel je s provozem spokojen a další rozšiřování není ve stávající chvíli potřeba. IT oddělení nemocnice spravuje síť, přístupy i priority v rámci sítě samostatně a řeší i celý dohled nad sítí. BSC Line je i nadále k dispozici pro konzultace a případná další nastavení.

Mapa pokrytí signálem 1.NP

 

Mapa pokrytí signálem 2.NP

 

O RUCKUS WIRELESS

Ruckus Wireless je inovátorem v oblasti podnikových bezdrátových sítí. Díky celé řadě patentovaných technologií, jako jsou např. systém adaptivních antén BeamFlex™ nebo dynamický management kanálů ChannelFly™, poskytuje jednoduše lepší spojení. Přední světové podniky a organizace tak mohou svým koncovým uživatelům poskytovat úžasné zkušenosti spojené s Wi-Fi.

Ruckus dnes nabízí kompletní portfolio řešení pro budování vysoce výkonné infrastruktury přístupové sítě včetně řídicích jednotek a přístupových bodů Wi-Fi, kabelových ethernetových přepínačů a OpenG mobilních celulárních buněk v kombinaci se zabezpečením sítě, analytickým a řídícím softwarem a profesionálními službami a podporou.

Vysoký výkon, bezpečný a spolehlivý přístup k aplikacím a službám bez ohledu na to, jak náročné je prostředí - když je konektivita skutečně důležitá, obrací se zákazníci na Ruckus.

 

description: ; keywords: ;