Pokrytí WiFi v prostorech zámku

WiFi zámek Nelahozeves

Renesanční zámek postavený v 16. století se nachází na levém břehu Vltavy, 35 km od Prahy. Dnes je zde umístěno muzeum s významnou částí Lobkowiczkých sbírek. Snoubí v sobě historii vlivné šlechtické rodiny a kulturní dědictví jedné z nejdůležitějších uměleckých sbírek ve střední Evropě. Po vzoru virtuálních prohlídek historických sbírek vystavených v Lobkowiczkém paláci, který je součástí Pražského hradu, se majitelé rozhodli zpřístupnit stejným způsobem i historické sbírky, které jsou vystaveny na zámku Nelahozeves. Virtuální prohlídky, které vám umožňují prohlídku zámku z pohodlí domova, vyžadují kvalitní pokrytí WiFi signálem v celé prohlídkové trase s důrazem na bezproblémový roaming mezi přístupovými vysílači signálu. Průvodce pak s využitím aplikace Zoom zajistí komentovanou virtuální prohlídku.

Společnost Lobkowicz Collections, o.p.s., která spravuje historické sbírky, vybrala pro realizaci projektu společnost NetSERV, s.r.o. se sídlem v Mikulově, která se dlouhodobě věnuje výstavbě profesionálních WiFi systémů na produktech firmy CommScope Ruckus a má referenční realizace z historických a památkově chráněných budov. 

 

Úvod projektu

Na začátku realizace byly stanoveny prostory, které budou prezentovány v prohlídkách. Zároveň bylo potřeba brát i zřetel na další prostory, které jsou využívané pro další aktivity, jako jsou např. společenské akce, svatby a jiné. Na základě stanovených prostor provedla firma NetSERV průzkum realizovatelnosti projektu. Jako přístupový bod byl navržen produkt firmy CommScope Ruckus R550, který splňuje vysoké nároky na dostupnou přenosovou kapacitu a disponuje patentovanou technologií BeamFlex, která dovede směřovat vysílaný signál do místa, kde se nachází bezdrátový klient. Díky tomu je dosaženo špičkových signálových hodnot a zároveň se zvedá imunita technologie proti nežádoucím vnějším rušícím vlivům ostatních zařízení.

Na základě průzkumu byl proveden virtuální heatmapping (site survey) přístupových bodů, který ukázal signálové vlastnosti objektu s ohledem na další důležité veličiny jako např. interference a překrytí signálu pro roaming zařízení. Pro návrh byl využit software od společnosti Ekahau, který patří mezi špičkové profesionální nástroje pro design a měření WiFi.

 

Implementace

Horizontální kabelové trasy byly primárně instalovány přes prostor půdy a ve vybraných místech byl proveden průraz do prostor expozice. Každý otvor byl utěsněn protipožárním tmelem, který navíc utěsní otvor, aby nedocházelo k průniku nečistot, případně hmyzu. Před každou instalací v jednotlivých částech zámku bylo nutné předem řešit zabezpečení vystavených exponátů, které se provádělo na základě rozhodnutí kurátora sbírek. Ve chvíli, kdy byl prostor připraven pro stavební činnost, se zahájily práce za využití techniky, která disponuje kvalitním odsávacím zařízením. Některé části tras bylo nutné instalovat pod omítku a následně zapravit stěny tak, aby nebyl poznat stavební zásah. Zde se využívaly doporučené materiály, které zámek používá při opravách prostor. Projekt vyžadoval instalaci dvou sběrných míst, kde je instalován aktivní prvek, který podporuje napájení po ethernetovém kabelu - PoE. Vzdálenější switch byl připojen přes nově instalovanou trasu optického kabelu, který je naddimenzován i pro případné další využití v budoucnosti.

 

Použité prvky

Pro projekt pokrytí signálem WiFi na zámku Nelahozeves byly navrženy přístupové body od společnosti CommScope Ruckus R550, které podporují připojení v pásmu 2,4 i 5 GHz. Technologie podporuje připojení standardem IEEE 802.11ax, nazývané také jako WiFi 6. Díky tomu lze využít velké přenosové kapacity bezdrátového připojení a díky zpětné podpoře starších protokolů IEEE 802.11abgn/ac lze používat jakékoliv zařízení pro připojení k WiFi.

Přístupové body Ruckus R550 jsou začleněné pod kontrolér Ruckus SmartZone, který se stará o vyhodnocování provozu a konfigurace zařízení.

O perfektní signálové hodnoty je postaráno díky beamformingu (technologie upravující vyzařovací diagram antény), který výrobce Ruckus vylepšil o další funkce a představil ho jako technologii BeamFlex.

Genialita řešení Beamflex od společnosti CommScope Ruckus spočívá v tom, že vůbec nebyla koncipována s ohledem na maximalizaci zisku antény, nýbrž s ohledem na eliminaci rušení (nárůst zisku je "vedlejší", ale vítaný produkt). Základním stavebním prvkem technologie Beamflex je aktivní anténní pole nebo, chcete-li, chumel samostatných směrových antén. Beamflex zcela automaticky vypíná ty antény, které neposkytují vhodné pokrytí pro daného klienta, a tím pádem eliminuje příjem rušení. Současně s tím, díky tomu, že signál je vyzařován pouze některými anténami, roste vyzářený výkon v daném směru, a tím pádem i zisk antény. Vzhledem k tomu, že jednotlivé anténní segmenty mají různou polarizaci, umožňuje technologie Beamflex aktivně volit i polarizaci antény, a tím opět vylepšovat přenosové parametry.

 

Závěr

Na konci fyzické realizace projektu bylo provedeno měření signálu a dalších veličin pro vyhodnocení pokrytí. Pro měření bylo použito zařízení Sidekick od společnosti Ekahau a softwaru Ekahau PRO, které po zpracování vytvořily závěrečný report o stavu WiFi. Po porovnání reálně naměřených hodnot s úvodním virtuálním plánováním na začátku projektu bylo zjištěno, že hodnoty odpovídají návrhu a v některých místech dokonce dosahují i lepších hodnot. Došlo tedy ke kompletnímu pokrytí prohlídkových tras včetně nádvoří, které je také využíváno pro různé akce pořádané zámkem.

Díky špičkovému pokrytí nyní mohou všichni využít naplno možnost připojení k internetu přes WiFi, což ocení nejenom návštěvníci, ale i případní hosté na pořádaných akcích v prostorech zámku.

Zámek Nelahozeves se tak stal prvním objektem svého typu v ČR, kde byla plně implementována technologie IEEE 802.11ax WiFi 6 a ukázal, že i historie může jít s moderní dobou.

 

 O společnosti NetSERV

NetSERV, s.r.o. se specializuje na komplexní dodávky rozsáhlých WiFi řešení do velkých objektů, kde již nasazení small office řešení nedokáže poskytnout dostatečnou kvalitu požadovaných služeb. Společnost NetSERV provádí i implementace kamerových bezpečnostních systémů včetně realizací datových kabelových rozvodů a případně dalších přidružených technologií v oblasti IT.

Společnost nabízí poradenské služby v oblasti návrhu a designu WiFi technologií včetně provádění měření signálu a následného reportingu.

Pracovní tým společnosti tvoří specialisté v oblasti IT, LAN a WAN technologií, kteří mají až dvacetiletou praxi a jsou neustále proškolováni na nové technologie a novinky v oboru.

Společnost NetSERV, s.r.o. je certifikovaným partnerem společnosti CommScope Ruckus a držitelem certifikace ISO 9001. Za projekt instalace WiFi v zámku Nelahozeves získala cenu Commscope Ruckus za bezdrátový projekt roku 2021. 

 

 

O CommScope Ruckus

CommScope Ruckus je inovátorem v oblasti podnikových bezdrátových sítí. Díky celé řadě patentovaných technologií, jako jsou např. systém adaptivních antén BeamFlex™ nebo dynamický management kanálů ChannelFly™, poskytuje jednoduše lepší spojení. Přední světové podniky a organizace tak mohou svým koncovým uživatelům poskytovat úžasné zkušenosti spojené s Wi-Fi.

CommScope Ruckus dnes nabízí kompletní portfolio řešení pro budování vysoce výkonné infrastruktury přístupové sítě - přístupové body WiFi a ethernetové přepínače ICX včetně analytického a řídicího softwaru a profesionálních služeb a podpory.

Vysoký výkon, bezpečný a spolehlivý přístup k aplikacím a službám bez ohledu na to, jak náročné je prostředí - když je konektivita skutečně důležitá, obrací se zákazníci na Ruckus.

 

 

description: ; keywords: ;