IoT senzory, Maxifi IOT

Účinné řešení nepozornosti žáků

Učitelé se dnes a denně potýkají s problémem, jak získat pozornost svěřených žáků, kterým by mohli předat co nejvíce vědomostí. Problém přitom často může být vskutku elementární. Jistě, některé děti nemají o učení nejmenší zájem, některým z nich ale brání v soustředění se externí vlivy. Jedním z takových vlivů může být i nedostatek kvalitního vzduchu, resp. přemíra koncentrace CO2 ve vzduchu způsobená dýcháním většího počtu osob v uzavřeném prostoru. Důsledkem pak jsou nejen nepozornost, ale například také únava či pálení očí zasažených osob. Nakonec tedy nejde jen o nervy vyučujícího, ale také o zdraví žáků.

Příčiny problémů

Ke vzniku zmíněného problému paradoxně přispěla modernizace a rekonstrukce školních budov. U starších budov, zejména pak jejich oken, nebyly výjimkou netěsnosti či průduchy, a to způsobovalo (i když jen minimálně) přístup lepšího vzduchu do místností. Plastová okna, která starší okna nahradila, sice obvykle těsní velmi dobře, ale přístup lepšího vzduchu do místnosti neumožňují. Zvýšená koncentrace CO2 ve vzduchu je navíc špatně detekovatelná – pokud si dotčené osoby uvědomí, že v místnosti je „vydýchaný vzduch“, v dané chvíli jsou naměřené hodnoty CO2 již obvykle o dost vyšší, než je maximální povolený limit.

Možné řešení

Řešením výše zmíněné situace nemusí být pouze nákladné a technicky náročné zavedení klimatizace. Zároveň není třeba mít neustále otevřená okna a riskovat tak zdraví nejen žáků, ale i vyučujících. Moderním a zároveň finančně dostupným řešením, je instalace senzoru, který neustále sleduje kvalitu ovzduší v dané místnosti a v případě překročení zvoleného limitu na tuto skutečnost upozorní prostřednictvím notifikace vyučujícího.

LS-111 je bezdrátový senzor vyvinutý k měření hodnot CO2, teploty a vlhkosti ovzduší. Spojením kalibrovaného CO2 modulu a doplňujících modulů pro zjištění teploty a vlhkosti je schopný poskytnout komplexní data o kvalitě ovzduší a výborně se proto hodí pro monitorování hodnot nejen ve školách, ale i v kancelářích či zdravotnických zařízeních. Senzor je součástí IoT (Internet of Things) a lze jej jednoduše spravovat prostřednictvím cloudového portálu Maxifi IOT. Pro konkrétní potřeby škol lze využít i další senzory IoT, které mohou ještě více zlepšit prostředí jak pro žáky, tak pro vyučující.

Specifikace technologie

Senzor LS-111 využívá technologie LoRa (a komunikačního protokolu LoRaWAN), která nedisponuje pouze pěkným jménem, které vzniklo z její definice – long-range, tedy komunikačního spojení na dlouhou vzdálenost, ale zároveň nízkými pořizovacími náklady a vysokou efektivností. Protokol LoRaWAN je pak schopný bezpečně přenášet data mezi senzorem a aplikací běžící na serveru.

 

Konkrétní specifikace senzoru jsou následující:

  • měření teploty, vlhkosti a CO2 v místnosti
  • přesnost měření CO2: ± 30 ppm,
  • rozsah měření CO2: 0 ~ 10 000 ppm
  • napájení: stejnosměrné 8 ~ 24V nebo Micro-USB (5V)
  • displej zařízení: teplota, vlhkost a koncentrace CO2

 

A řešení? To můžete najít i ve spolupráci s námi a našimi partnery. Pro zájemce z řady škol můžeme nabídnout bezplatné zapůjčení a vyzkoušení senzoru CO2, které může realizovat vaše dodavatelská IT firma. Součástí tohoto balíčku je i platforma Maxifi IOT, kdy v případě překročení maxima oxidu uhličitého dokážeme notifikovat a sbírat průběžné hodnoty.

 

 

description: ; keywords: čidlo CO2, Maxifi IOT, škola, oxid uhličitý, detekce CO2, únava žáků;