Rychlý průvodce 802.11ax (nově Wi-Fi 6)

Nové technologie - OFDMA, BSS coloring, ...

Další evoluce oblíbeného standardu Wi-Fi se jmenuje 802.11ax, nově se označuje jako Wi-Fi 6. Schválena bude během roku 2019, ale už nyní je obsah normy stabilní a k dispozici je celá řada výrobků pro domácí i podnikové sítě postavených na čipech známých výrobců – Broadcom, Qualcomm a dalších.

Co přináší 802.11ax nového? V čem je lepší než předchůdce 802.11ac? Jaké výhody bude mít nasazení 802.11ax v podnikové síti?

Na tyto otázky se pokusíme stručně odpovědět na následujících řádcích.

 

1) Rychlost nebo efektivita

I v 802.11ax přichází navýšení modulace, a to až na 1024-QAM. Tím je opět posunuta hranice maximální možné přenosové rychlosti v jednom spatial streamu na teoretických 1200 Mb/s. Nicméně využití v podnikovém prostředí je přinejmenším diskutabilní. Za 21 let existence standardu 802.11 došlo k navýšení rychlosti ze 2Mbps na 10Gbps, tedy 5000-násobek. Aktuální přenosové rychlosti už jsou dostatečné pro většinu aktuálních aplikací a úzké hrdlo většinou nalézáme někde jinde – v aplikacích, konektivitě, ostatním hardwaru atd. Přenášíme ale skutečně data ve Wi-Fi efektivně? Dáváme všem klientům prostředky dle jejich aktuálních potřeb? Co se stane, pokud je počet klientů vyšší? Honba za rychlostí pomalu ustupuje a dává přednost hledání efektivity.

 

 

2) Zombie 2,4 GHz a hooray 6 GHz

Ze záhrobí se nám vrací pásmo 2,4 GHz. Na rozdíl od 802.11ac, nová norma 802.11ax opět tuto frekvenci podporuje. Proč? Koneckonců je to taky kus média, který se dá použít. Starší klienti pomalu mizí a 2,4 GHz opět přijde vhod.

Daleko zajímavější je nově uvolněné pásmo 6 GHz, které bude v Evropě k dispozici od roku 2021. Nabízí 480 MHz dalšího prostoru, který půjde využít primárně pro vnitřní použití.

 

 

3) Magické OFDMA

Za největší přínos 802.11ax pro podnikový svět lze jistě označit OFDMA - Orthogonal frequency-division multiple access. Metodu kódování signálu na různé frekvence – OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) – známe z mnoha aktuálních přenosových technologií - xDSL, LTE, DVB-T, ale i Wi-Fi. OFDMA navíc přináší podporu pro paralelní přenos od/k více klientům.

 

 

Systém tak může dynamicky přiřazovat dostupné subkanály (subcarriers) jednotlivým klientům podle jejich aktuální potřeby. Díky použití 312 subkanálů na 20MHz kanál získáváme vyšší flexibilitu a robustnost.

Na první pohled vypadá OFDMA jako alternativa k MU-MIMO, díky podpoře více uživatelů v jeden moment. Navíc bude možná kombinace obou technik.

 

4) Konečně dotažené MU-MIMO

Již v 802.11ac Wave 2 slibovaného UL-MU-MIMO se konečně dočkáváme až v 802.11ax, a to s podporou MIMO 8x8:8. MU-MIMO bude dávat smysl tam, kde bude třeba vyšší kapacita pro menší počet klientů a budeme moci využívat co nejdelší pakety.

 

5) BSS coloring

Úprava základního chování Wi-Fi daného v rámci Basic Service Setu, aby nedocházelo k interferencím mezi zařízeními pracujícími na stejném kanále. V rámci větší sítě musíme chtě nechtě přistupovat k opakování použitých kanálů. Zařízení ve vzdálených buňkách ale díky preamble přenosu ohleduplně přestávají vysílat, aby nezpůsobili kolizi, a tím zhoršují efektivitu přenosu. Tyto obavy jsou ale zbytečné. Pokud je síť dobře navržena, nemá vysílání buněk, které jsou sice na stejné frekvenci, ale daleko od sebe, na sebe příliš velký vliv. Díky BSS coloring tedy můžeme nastavit „barvu“ jednotlivých buněk (bitem v rámci preamble), a tím odlišit, kdy musím skutečně brát ohled na zařízení v rámci své buňky a kdy je to jedno a můžu vesele vysílat.

 

 

Pokud vás toto téma zaujalo, doporučujeme detailnější informace od našeho dodavatele, firmy Aerohive, který připravil krásnou publikaci 802.11ax for dummies.

 

První dostupné produkty 802.11ax:

 

Aerohive Connect AP630

Aerohive Connect AP650AP650X

Ruckus ZoneFlex R730

Ruckus ZoneFlex R750 

 

description: ; keywords: ;