Maxifi EdA – nezbytný pomocník pro školní Wi-Fi sítě

Maxifi EdA – nezbytný pomocník pro školní Wi-Fi sítě

Školy se potýkají s nedostatkem kvalifikovaného IT personálu. Soukromá zařízení studentů připojující se ke školní Wi-Fi síti přitom představují značný nápor. Anonymní sdílení jednoho klíče všemi studenty se jeví jako bezpečnostní riziko. Maxifi EdA přináší revoluční samoobslužný systém založený na ověřené identitě uživatele. Tou může být sociální síť, e-mail, telefon nebo jiný unikátní registrační údaj. Studenti mohou mít přístup na síť omezen na určitý počet zařízení, která si spravují sami intuitivním způsobem přes webové rozhraní. Přístup všech zařízení k síti je logován. Je tedy kdykoli možné zjistit, který student, kdy a z jakého zařízení byl připojen k síti.

Maxifi EdA je software dodávaný formou služby (Software as a Service, SaaS). Je nezávislý na použitém Wi-Fi řešení. Vyžaduje však některé vlastnosti Wi-Fi, které jsou typicky k dispozici u podnikových Wi-Fi sítí. Podporuje veškeré hlavní Wi-Fi platformy, jako je Ruckus Wireless, Aerohive, Xirrus, Cisco, Cisco Meraki, HPE Aruba, Huawei, Mikrotik, Xclaim Wireless a další.

Díky Maxifi EdA je možné snadno umožnit dočasný přístup k internetu pro hosty, rodiče, návštěvy a další možné uživatele. I zde je k dispozici samoobslužný přístup nebo poskytnutí přístupu oprávněnou osobou (např. vyučující).

Maxifi EdA může sloužit jako osobní asistent studentů. Po propojení na školní informační systém (např. Bakaláři) může zobrazovat aktuální rozvrh hodin vč. poznámek od vyučujících, další zprávy školy nebo vyučujících, přehled ze sociálních sítí školy, správu obědů a další.

V případě využívání IT technologie při výuce nabízí Maxifi EdA celou řadu interaktivních vlastností:

  • zasedací pořádek
  • vypnutí/zapnutí internetu/intranetu vyučujícím pro danou hodinu
  • follow me mód – je vynuceno sledování obsahu zařízení vyučujícího na zařízeních studentů
  • monitoring a ovládání desktopů studentů

Maxifi EdA nabízí kromě správy přístupu k síti i další bezpečnostní vlastnosti. Zejména se jedná o filtrování obsahu vč. reportingu zakázaných kategorií rodičům. Těm může sloužit i modul kontroly docházky. Pro IT oddělení školy jsou k dispozici reporty o využívání sítě, top uživatelích a případném anomálním chování některých uživatelů.

Maxifi EdA je nezbytným pomocníkem při digitální transformaci školství a neodmyslitelným doplňkem každé školní Wi-Fi sítě.

description: ; keywords: ;