Správa povoleného obsahu

Maxifi Clean Content - Správa povoleného obsahu

Bezpečně v internetu. Snadno a intuitivně.

Potřebujete mít pod kontrolou pohyb na internetu vašich klientů i zařízení vaší sítě? Řešíte jak jednoduše a přitom efektivně spravovat jaký obsah v internetu je klientům dostupný či naopak nedostupný případně logovaný? Nebo snad potřebujete definovat a řídit pokročilá pravidla pro přístup do internetu? Preferujete jednoduchého průvodce nastavením povoleného obsahu internetu pro nasazení řešení během několika minut nebo oceňujete pokročilé a detailní možnosti nastavení vlastních pravidel v kombinaci s účelnými šablonami předdefinovaných řešení? Hledáte řešení zaměřené na obsah právě českého nebo slovenského prostředí internetu v kombinaci i s globálním obsahem včetně podpory nejrozšířenějších světových jazyků pro jeho správu?

Co nabízí Maxifi Clean Content?

Maxifi Clean Content je moderní cloudové řešení správy povoleného obsahu internetu pro klienty vaší sítě. Tento produkt v sobě snoubí rozpoznávání požadovaného obsahu na bázi vlastní cloudové služby DNS, průběžně aktualizovanou databázi webových serverů a jejich kategorizaci s jednoduchým a efektivním grafickým rozhraním pro správu. Řešení je určeno jak pro singulární nasazení od malých domácích či firemních sítí až po rozsáhlé projekty s požadavky na stovky či tisíce klientů či mnoho lokalit a profilů.

K dispozici jsou předdefinované profily, které umožňují základní nasazení pomocí několika kliků průvodce a voleb cílového prostředí, tedy nasazení bez nutnosti hlubší technické znalosti. Stejně tak jsou k dispozici i komplexní možnosti nastavení vlastních skupin pravidel, blacklistů i whitelistů včetně požadovaných akcí pro správu obsahu u pokročilých či rozsáhlejších sítí. Celé řešení je multitenantní, tj. nabízí správu více instancí služby s různými pravidly i oprávněními v rámci jednoho rozhraní pro správu.

Proč Maxifi Clean Content?

 • Cloudová služba filtrování obsahu internetu implementovatelná během několika minut
 • Filtrování na bázi veřejných DNS serverů Maxifi Clean Content s online spravovanou databází domén, kategorií, profilů a rizikovosti obsahu
 • Škálovatelnost řešení od domácností a SMB segmentu po rozsáhlá podniková či ISP nasazení
 • Služba zabezpečena nejmodernějšími bezpečnostními prvky s řešením signaturní i behaviorální inspekce
 • Produkt se zaměřením na prostředí českého a slovenského internetu s rozsáhlou databází i globálních domén
 • Podpora českého státního blacklistu
 • Produkt připraven pro implementaci v prostředí GDPR

 

Základní vlastnosti řešení Maxifi Clean Content

Maxifi Clean Content je moderní cloudová služba pro správu povoleného obsahu prostředí internetu pracující na bázi DNS kategorizace domén s plnou podporou protokolu IPv4 i IPv6 s intuitivním webovým rozhraním pro efektivní správu tohoto řešení.

Maxifi Clean Content pracuje s rozsáhlou databází domén se zaměřením na Českou a Slovenskou republiku. Tato databáze je neustále aktualizována z centrální databáze kategorizačního centra Maxifi Clean Content.

Maxifi Clean Content snoubí lokální kategorizaci domén s primárním zaměřením na české a slovenské prostředí internetu s globálně zaměřenými databázemi pro vysoké procento úspěšnosti rozpoznání lokálního i globálního obsahu.

Maxifi Clean Content podporuje jak správu povoleného obsahu, tj. aktivní filtrování povoleného obsahu, včetně možnosti přesměrování uživatele pro nepovolený obsah či dalších navazujících akcí, tak pasivní mód, kdy slouží pro logování a analytiku obsahu a uživatel není aktivně filtrován či jinak omezován.

Maxifi Clean Content nabízí možnost jednoduchého průvodce nastavením povoleného obsahu bez nutnosti větších technických znalostí prostředí internetu či DNS služeb. Na základě předdefinovaných profilů lze definovat například jen oblast nasazení produktu (domácnost, školství, veřejný hotspot, státní organizace) nebo povolenou míru rizikovosti obsahu a průvodce již nastaví povolený obsah za vás.

Maxifi Clean Content umožňuje i v komplikovaných či rozsáhlých síťových implementacích individuálně přizpůsobit chování produktu na míru požadavkům administrátorů. K dispozici jsou individuální profily filtrování či logování obsahu, vlastní whitelisty i blacklisty domén nebo singulární výjimky a pravidla.

Maxifi Clean Content je multitenantní produkt umožňující práci v multiinstančním prostředí či prostředí operátora nebo ISP. Definice vlastních administrátorských rolí, granulární definice oprávnění či pokročilé statistiky a analytiky, to jsou jen některé z přednostní tohoto produktu.

Maxifi Clean Content je cloudová služba postavená na distribuovaném modelu dílčích rolí produktu a serverů s důrazem na maximální dostupnost a redundanci těchto rolí a komponent. Služba je řízeně provozována z prostředí českých a slovenských datových center pro minimální zpoždění, vysokou dostupnost a soulad s českou a slovenskou legislativou. Produkt je připraven pro nasazení dle dostupných směrnic vztahujících se k GDPR (General Data Protection Regulation), s platností od května 2018.

Maxifi Clean Content nabízí řešení pro nekončící možnosti nasazení. Domácnosti či malé kanceláře, podniková sféra, školství, státní správa, veřejné hotspoty, mobilní prostředky, statní organizace či ISP a operátorské sítě. To jsou jen některé z nejčastějších segmentů nasazení tohoto produktu.

Maxifi Clean Content je licencován s důrazem na jednoduchost a cenovou dostupnost. Řešení je nabízeno od základní verze produktu bez poplatků (Free), dále produkt se standardní funkcionalitou a licencí pro lokalitu/IP adresu (Standard) až po produkt s prémiovými funkcemi a granulárními licencemi pro více lokalit / IP adres (Premium). K dispozici je i verze MSP pro ISP či operátorské prostředí s možností cloudové služby nebo nasazení on premise ve vlastních datových centrech.

Funkční vlastnosti Maxifi Clean Content

 • cloudová služba z území ČR & SR (EU region)
 • veřejné DNS resolvery se zabezpečením dle zvolené služby
 • primární a sekundární DNS servery
 • podpora IPv4 i IPv6
 • podpora všech standardních typů DNS dotazů
 • řešení filtrování obsahu nezávisle na HW platformě
 • škálovatelnost od domácnosti po rozsáhle ISP sítě
 • řešení připravené pro implementaci dle GDPR
 • podpora českého státního blacklistu
 • jednoduchá správa pomocí web GUI
 • cenově dostupná služba bez investičních nákladů

Lokality a přístupové profily

 • možnost definování lokalit, skupin lokalit
 • přístupové profily obsahují různá nastavení pro blokování domén
 • lokalitám je přiřazen přístupový profil dle času / IP adresy apod.
 • nastavitelná DNS odpověď při blokaci dle přístupového profilu

Možnosti blokování

 • stránky rozděleny do kategorií a skupin kategorií
 • předdefinované profily filtrování
 • rozdělení obsahu dle rizikovosti pro snadnou správu
 • možnost správy jednotlivých domén whitelist i blacklist
 • při blokování možnost nastavit URL pro přesměrování

Analytika a statistiky

 • uchování jednotlivých dotazů i statistických informací
 • zobrazování nejčastějších kategorií a domén
 • volitelná doba ukládání dat
 • transparentní režim bez blokování a pouze s logováním dotazů
 • možnost exportu dat (csv, xlsx, png, pdf)

Možnosti správy

 • multiuživatelské prostředí správy
 • granulární oprávnění pomocí administrátorských rolí
 • multitenantní přístup
 • podrobný log prováděných akcí

Obecné vlastnosti web GUI

 • moderní grafické prostředí pro správu
 • webová aplikace, plně nezávislá na platformě
 • responzivní řešení určené pro počítače, tablety i telefony
 • intuitivní nastavení, efektivní statistiky
 • vícejazyčné (cs, sk, en), možnost rozšíření

 

Maxifi Clean Content – objednávkové položky

 

CLD13002 Maxifi Clean Content – Standard

 • služba DNS resolveru pro registrovanou IP adresu
 • primární a sekundární DNS server
 • předdefinované filtrační profily, možnost jejich správy
 • možnost individuálních filtračních profilů (dle kategorií, skupin, rizikovosti)
 • přesměrování na definovanou stránku pro blokovaný obsah / profil
 • možnost pravidelného automatického reportingu
 • vlastní doménový whitelist & blacklist (individuálně povolené & explicitně zakázané profily)
 • základní logování a jeho správa
 • agregované statistiky a analytiky (všechny dotazy vs. blokované dotazy)
 • limitovaný počet DNS dotazů per měsíc & veřejná IP adresa (1mil. dotazů / měsíc&IP adresa)
 • intuitivní webové GUI rozhrání pro správu

 

CLD13003 Maxifi Clean Content – Premium

 • služba DNS resolveru pro jednu či více lokalit (jednu či více veřejných IP adres)
 • možnost aditivních licencí
 • primární a sekundární DNS server
 • předdefinované filtrační profily, možnost jejich správy
 • možnost individuálních filtračních profilů (dle kategorií, skupin, rizikovosti)
 • přesměrování na definovanou stránku pro blokovaný obsah / profil
 • možnost pravidelného automatického reportingu
 • vlastní doménový whitelist & blacklist (individuálně povolené & explicitně zakázané profily)
 • detailní pokročilé logování a retence dat
 • detailní statistiky a analytiky (všechny dotazy vs. blokované dotazy)
 • limitovaný počet DNS dotazů per měsíc & veřejná IP adresa (5mil. dotazů / měsíc&IP adresa)
 • možnost definice rolí, oprávnění a přidružených uživatelů pro správu
 • intuitivní webové GUI rozhrání pro správu

 

Premium rozšiřující licence:

CLD13004 Maxifi Clean Content - Premium - aditivní licence (1xIP, 1M dotazů)

CLD13005 Maxifi Clean Content - Premium - aditivní licence (1xIP, 5M dotazů)

 

MSP licence 100:

CLD13101 Maxifi Clean Content - MSP - (1xIP, 100M dotazů)

 • individuální řešení pro poskytovatele internetu či datových služeb
 • vyhrazené veřejné DNS resolvery pro rozsáhlé sítě s pokročilým řešením bezpečnosti
 • primární a sekundární DNS server
 • Maxifi Clean Content PREMIUM funkcionality upravené na míru požadavkům MSP prostředí (předdefinované profily)
 • detailní logování pro definovanou periodu a retenci dat
 • multiuživatelské prostředí pro správu a granulární oprávnění
 • řešení omezeno na autonomní systém MSP a definovaný rozsah veřejných IP adres (limitace počtu dotazů)

 

MSP licence 500:

CLD13102 Maxifi Clean Content - MSP - (1xIP, 500M dotazů)

 • individuální řešení pro poskytovatele internetu či datových služeb
 • vyhrazené veřejné DNS resolvery pro rozsáhlé sítě s pokročilým řešením bezpečnosti
 • primární a sekundární DNS server
 • Maxifi Clean Content PREMIUM funkcionality upravené na míru požadavkům MSP prostředí (předdefinované profily)
 • detailní logování pro definovanou periodu a retenci dat
 • multiuživatelské prostředí pro správu a granulární oprávnění
 • řešení omezeno na autonomní systém MSP a definovaný rozsah veřejných IP adres (limitace počtu dotazů)

 

 

 

 

 

description: ; keywords: ;