ExtremeCloud™ IQ - cloudový management 4. generace

Nejrychlejší cesta k autonomnímu podniku

Proč je management důležitý?

V rámci podnikové sítě jsou přínosy network managementu nesporné. Pro mnohé IT manažery a správce sítě je pak síťový dohled naprostou nutností. Současné nástroje pro správu sítě nabízejí komplexní možnosti pro monitoring, konfiguraci, troubleshooting, analytiku i automatizaci. Řada funkcí má pak i bezpečnostní přesahy.

 

Správně nasazený management zvýší efektivitu práce se sítí, omezí čas věnovaný hledání a řešení problémů, případně jim dokáže předcházet.

 

Univerzální management

Ideální management řídí celou síť (drátovou i bezdrátovou) složenou z prvků různých výrobců, což umožňuje vybrat a kombinovat ta nejvhodnější zařízení pro danou síť. K dispozici by mělo být dobře popsané API, abychom mohli data napojit na další systémy. S příchodem IoT se API stane nezbytností.

 

IT priority

Zeptejte se svých zákazníků, která činnost spojená s IT je posouvá kupředu. Řešení problémů na síti nebo vývoj, customizace a nasazení vlastních aplikací? Pokud je to to druhé, určitě se budou poohlížet po management řešení, které je bude stát co nejméně úsilí. Nedostatek kvalifikovaných IT odborníků nás nutí šetřit jejich čas a dedikovat je co nejvíce na opravdu klíčové úlohy.

 

Ultimativní řešení? Cloud!

Technologický rozvoj klade stále vyšší nároky na síťové prvky a jejich management. Udržovat vlastní on-premise řešení managementu bude vyžadovat enormní úsilí. Většina zákazníků zvolí jednodušší a efektivnější cestu. Budou řídit vlastní síť pomocí aplikace, která běží spolehlivě na infrastruktuře někoho jiného a mohou ji využít tisíce uživatelů najednou.

 

ExtremeCloud IQ je unikátní a vizionářský nástroj pro správu sítí narozený a vychovaný v cloudu. Plně využívá možností posledních cloudových technologií jako jsou kontejnerové mikroslužby, dynamické zdroje, trvanlivost dat 11 9, umělá inteligence a strojové učení.

ExtremeCloud IQ přináší jednotnou správu celé flotily bezdrátových přístupových bodů, switchů a routerů a umožňuje jejich připojení, konfiguraci, monitorování, řešení problémů, reporting a další.

ExtremeCloud IQ analyzuje a interpretuje miliony síťových a uživatelských datových bodů, od okraje sítě k datovému centru, aby mohl poskytnout důležité postřehy nejen pro IT, ale i pro business jako takový.

Cesta digitální transformace k autonomnímu podniku je podmíněna vysokou mírou automatizace založené převážně na umělé inteligenci a strojovém učení.

 

Možnosti nasazení

Extreme nabízí naprostou svobodu v otázce umístění managementu. 

  • veřejný cloud - nejsnazší možnost pro vysokou bezpečnost a spolehlivost, kontinuální inovace a nižší celkové náklady. Lze zvolit i poskytovatele hostovaného prostředí - AWS, Google nebo Azure. Redundance v rámci evropských datacenter zajišťuje bezvýpadkovou dostupnost.
  • privátní cloud - pro společnosti, které potřebují, aby jejich služba byla provozována v jejich vlastním kontrolovaném cloudovém prostoru. 
  • on-premise - nasazení na vlastní servery zákazníka. Volba pro zákazníky, kteří z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou využívat cloud poskytovatele.


Všechny možnosti nasazení nabízejí de facto stejnou funkcionalitu a navíc je lze snadno změnit.

Vaše síť, vaše cesta

SaaS licence jsou nabízeny v několika úrovních, aby si každý zákazník našel to, co opravdu potřebuje. Extreme Networks ještě více usnadňuje rozvoj vašich technologií i businessu. Nabízí nejflexibilnější systém, bohatý na funkce a přizpůsobený každému podnikání, rozpočtu a IT potřebám.

 

 

 

ExtremeCloud IQ Connect je nejnižší úroveň správy a poskytuje základní set management vlastností zdarma.

ExtremeCloud IQ Pilot je primární režim nasazení a je cílený na organizace, které vyžadují vylepšené vynucování politik, viditelnost, reporting a pokročilé konfigurace. Upgrade z verze Connect je jednoduchý a bezproblémový. V rámci Pilotu jsou k dispozici pokročilé politiky, segmentace, troubleshooting, SSH atd.

ExtremeCloud IQ Navigator je zaměřen na organizace, které nasadily WiNG Wi-Fi kontrolér. Poskytuje vylepšené vynucování politik, viditelnost, reporting a pokročilé konfigurace. Navigator poskytuje konfiguraci a správu infrastruktury WiNG v jakémkoli měřítku včetně pokročilých politik, segmentace, SSH atd.

ExtremeCloud IQ Co-Pilot je nová a Auto-Pilot připravovaná úroveň, které odemknou plný potenciál strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI). Management bude neustále skenovat, porovnávat a vypočítávat síťová data, aby mohl upozornit IT na anomálie a doporučit potřebné akce dříve, než dojde k narušení služby. Schopnosti ML/AI automaticky skórují a hodnotí potenciální dopad anomálií, tedy přinášejí zjednodušení a usnadnění řešení problémů. Podniky tak budou utrácet méně za opravy jejich sítí a zbyde jim více času na kritickou produktivitu podnikání a jejich základní činnosti. 

ExtremeCloud IQ - Site Engine je on-premise aplikace určená k managementu prvků třetích stran a prvků Extreme Networks, které nemají možnost cloud managementu. Nabízí jedinečné možnosti automatizace, vizibility, kontroly přístupu k síti a další pokročilé funkce. Umožňuje postupnou migraci k modernímu pojetí správy sítě z cloud bez nutnosti kompletní výměny síťového hardwaru.

 

 

ExtremeCloud IQ Essentials

ExtremeCloud IQ Essentials jsou k dispozici již v úrovni Pilot a poskytují čtyři klíčové aplikace - WIPS, lokalizační služby, IoT a správu hostů. Umožňují organizacím využívat výhody univerzální platformy pro kabelovou i bezdrátovou správu.

 

 

Extreme AirDefense Essentials jako účinná ochrana vaší bezdrátové sítě

Bezdrátová konektivita s sebou přináší řadu výhod, ale zároveň i vlastní škálu zranitelností. K maximalizaci užitku z bezdrátové sítě, zajištění bezpečnosti uživatelů a maximální možné ochraně dat potřebujete ten správný soubor nástrojů. Důležitým nástrojem k zajištění bezpečnosti bezdrátové sítě je aplikace AirDefense Essentials.

 

10 důvodů pro cloud management

1. Jednoduchost. Aplikace už běží, stačí se jen připojit. Snadná konfigurace nových zařízení kdekoli.

2. Spolehlivost. Dostupnost cloud managementu může být až 100%. Trvanlivost dat 11 9. A bug zmizí dříve, než ho zaregistrujete.

3. Flexibilita. Cloud management je nafukovací. Pay as you grow? Ne, my chceme platit jen za to, co aktuálně využíváme.

4. Agilita. Nové funkce jsou k dispozici instantně.

5. Bezpečnost. Cloudové prostředí má k dispozici nejmodernější prostředky pro boj proti kybernetickým hrozbám.

6. Technologie. K dispozici je nejen výkonný hardware, ale i nové možnosti včetně strojového učení a umělé inteligence.

7. Propojení. Velmi dobře popsané API umožňuje připojení do ekosystémů podniku, partnerů i dalších technologických poskytovatelů.

8. Úspory. Celkové provozní náklady jsou nižší, protože nezahrnují lokální prostředky a jejich provoz.

9. Automatizace. Činnost, kterou provádíte více než jednou, automatizujte.

10. Trend. Cloud management bude mít do 10 let 80% podniků a organizací.

 

 

 

description: ; keywords: ;