Příklady řešení vzdáleného dohledu

IP monitoring datacentra, budovy nebo jen dílčích technologií

Požadavky na vzdálený dohled technologie, datacentra, budovy nebo celého areálu, jsou stále rozmanitější. Naši stávající nabídku více než 80 různých čidel a senzorů fyzikálních veličin průběžně rozšiřujeme téměř pro každou novou potřebu. Díky flexibilitě a škálovatelnosti našich řešení můžete spravovat jednu nebo tisíc lokalit.

Řešení jsou vhodná pro široké spektrum koncových uživatelů, mezi které patří datová centra, banky, automobilový průmysl, správci dálniční sítě, dodavatelé IT služeb, telekomunikační operátoři, univerzity, ale i malé a střední firmy.

Monitoring

Alternetivo představuje ucelený sortiment produktů pro vzdálený dohled a správu českého výrobce HW group.


Nejčastěji řešené aplikace

Společně s Vámi navrhneme celou skládačku, ucelený dohledový systém, stejně jako dodáme pouze jednotlivá čidla. Budete sto hlídat teplotu, zabezpečení, napájení nebo přístupové systémy na Vašich důležitých místech

 

Upozornění na přehřátí po e-mailu nebo SNMP

Ukázka ekonomického provedení dohledu teploty (nebo vlhkosti) po IP a Wi-Fi síti. K Wi-Fi teploměru STE2 lze připojit až pět senzorů. Na dva zelené DI vstupy pro kontakt lze připojit například detektor otevření dveří. Hodnoty sensorů a detektorů lze dohlížet přes WEB rozhraní. Při teplotě mimo limit nebo sepnutí kontaktu pošle Email nebo SMS s upozorněním. Pro odesílání SMS používá samostatné zařízení SMS gateway, podporuje zabezpečený email (SMTP TLS).

STE2 je ideální řešení pro dohled teploty ve skladech nebo v lednicích. Wi-Fi rozhraní umožňuje velmi rychlou instalaci. Dodáváme široký sortiment senzorů teploty a vlhkosti. Wi-Fi a LAN teploměr STE2 odešle email, když je teplota příliš vysoká nebo při otevření dveří (sepnutí kontaktu na DI). Častou aplikací STE2 je vzdálený dohled prostředí (serverovny, výrobní prostory). Na DI vstupy pro relé výstup lze snadno připojit detektor zaplavení, detekci otevření dveří nebo okna, otřesový detektor, PIR detektor pohybu a ostatní.

PoužitíPřínosy řešení
 • Výpadek klimatizační jednotky
 • Přehřívání technologie (server, diskové pole)
 • Hlídání teploty kritických míst průtoku vzduchu
 • Postupně se zvyšující teplota v místnosti
 • Snadná a rychlá instalace
 • Email upozorní na zvyšující se teplotu
 • Lze připojit do všech dohledových NMS systémů na bázi SNMP

 

 

Objednací číslo: 600753 STE2 R2

 

Zpráva SMS, e-mail při teplotě nebo vlhkosti nad limit

Jednotka Poseidon2 3266 je základní jednotkou pro vzdálené měření/dohled prostředí po IP. Jednotka umožňuje připojení až 8 senzorů a také připojení 4 digitálních vstupů (stavy kontaktů – dveřní kontakt, detekce záplavy, pohybu, kouře, napětí). Po připojení GSM brány je zároveň možné automatické odeslání zprávy SMS a prozvonění až na 5 telefonních čísel. Teplotu / vlhkost lze kdykoliv ověřit přes web nebo M2M rozhraní (SNMP, XML). Pro odeslání SMS je potřeba pouze napájení a GSM signál. Představuje tak nezávislý informační kanál na Ethernet síti, resp. aplikaci na serveru.

GSM brána se připojuje do Ethernet sítě. Takže stačí jedna GSM brána pro odesílání SMS poplachů z více zařízení. Konfiguruje se přes webové rozhraní, takže není potřeba žádný další software.

Příklad - SMS nebo Email při teplotě nad limit - HWg-CS13

Jednotka Poseidon2 3266 je připojena do sítě Ethernet 10/100 Mbit, Její nastavení a ovládání je přes integrované grafické rozhraní WEB serveru. Senzory mohou být propojeny za sebou (sériově / řetěz) telefonním kabelem (RJ11). Každé čidlo má vlastní ID, textové jméno a nastavení MIN a MAX hodnot pro alarm. Jméno senzoru je uvedeno v SMS jako původce alarmu včetně hodnoty. Pro každý senzor lze upozornit na stav alarm při trvání déle než X sekund (zpoždění alarmu). Alarm zprávy jsou odesílány při začátku a na konci alarmu každého čidla.

PoužitíPřínosy řešení
 • Přehřívání technologie (server, diskové pole)
 • Výpadky klimatizace
 • Postupně se zvyšující teplota v místnosti
 • Rychlé upozornění na problém
 • SMS upozornění funguje vždy a nezávisle na všem ostatním
 • Lze připojit do jakéhokoliv SNMP dohledového SW
 • Email Vás včas upozorní na zvyšující se teplotu

Příklad - Zpráva SMS, e-mail při teplotě nebo vlhkosti nad limit
 

Objednací čísla: 600568 Poseidon2 32686; 600642 HWg-SMS-GW3

 

Termostat a hydrostat s WEB rozhraním (relé na 230V)

Pokud potřebujete dodržet předepsaný rozsah teplot, případně vlhkosti, je možné využít jednotku Poseidon2 3468 jako nezávislý regulátor teploty (termostat) a vlhkosti (hydrostat) s možností dohledu a řízení po IP síti. Pomocí této jednotky budete dostávat varování z externích čidel nebo budete moci spínat relé výstupy. Relé výstupy mohou zapínat např. chlazení (větrák) nebo naopak vyhřívání (topení) na základě externího senzoru teploty, vlhkosti nebo jiné veličiny.

Řízení teploty a vlhkosti v rozvaděči, včetně IP dohledu, lze ovládat lze přes WEB a e-maily, nebo M2M protokoly (XML, SNMP, Modbus/TCP).

Příklady aplikacíPřínosy řešení
 • Řízení teploty a vlhkosti v rozvaděči po IP
 • Dohled a řízení prostředí IT technologie
 • Jediné zařízení umožní řízení teploty a vlhkosti prostředí a zároveň dohled po IP síti.
 • Mezní hodnoty pro spínání chlazení / topení lze nastavovat po IP
 • Administrátor je o problému informován emailem.
 • Funkce regulátoru funguje i při odpojené nebo nefunkční IP síti Ethernet

Příklad - Termostat a hydrostat s WEB rozhraním - HWg-CS55

Objednací čísla: 600570 Poseidon2 3468;

 

IP přístupový systém do rozvaděče (RFID & SNMP)

Typickou aplikací je vzdálený rozvaděč nebo skříňka, do které má přístup pouze část uživatelů. RFID přístupový systém do rozvaděče s ovládáním výklopné kliky. Konfigurace uživatelské databáze oprávněných karet po LAN přes web. Dohled stavu pomocí e-mailu a SNMP.

HWg-SH4 je autonomní RFID přístupový systém do rozvaděče, využívá lokální RFID čtečku a ovládá přední a zadní dveře rozvaděče. Jednotku lze používat v nezávislém off-line režimu nezávisle na jakémkoliv software, může být použita také on-line s autorizací vstupu z centrální SW aplikace HWg-DCD.

Off-line režim nepotřebuje centrální software, dveře lze otevřít pomocí: RFID karty, Klíče, WEB rozhraní.
On-line režim vyžaduje centrální SW aplikaci, dveře lze otevřít SMS kódem, z Admin rozhraní HWg-DCD, přes LAN RFID terminál (například vedle vchodových dveří).

Možnosti systémuVlastnosti
 • Otevření dveří a konfigurace přes WEB
 • Databázi RFID karet lze editovat přes WEB rozhraní
 • Lze připojit dveřní kontakt pro detekci otevření / zavření dveří
 • Používá lokální čtečku pro čtení RFID karet (podporuje typy 127 kHz i 13,5 MHz)
 • Detekuje otevření dveří klíčem, násilné otevření, odpojení kabelu
 • Reportuje pokus o otevření neznámou kartou e-mailem
 • Podporovaný software
  • HWg-DCD pro řízení přístupu (vzdálené otevření dveří rozvaděče) pro datová centra
 • Protokoly: SNMP, Syslog, SMTP
 • Elektronická výklopná klika: lze připojit dvě kliky HWg-SH1 - nejsou součástí dodávky
 • Vstupy: 2 DI pro připojení dveřních kontaktů (přední/zadní dveře)
 • RFID čtečka: RS-232
 • Lokální databáze uživatelů:
  • Off-line mode: editovatelné přes WEB
  • On-line mode: správa pouze přes centrální software
 • LAN rozhraní: zabezpečená komunikace s centrální server aplikací HWg-DCD

Příklad - Komplexní systém pro dohled prostředí v rozvaděči nebo v datovém centru

Objednací čísla: 600564 SH4; 600358 Elektronická klika SH1; 600623 RFID

 

Komplexní systém pro dohled prostředí v rozvaděči nebo v datovém centru

Příklad dohledového systému prostředí datacentra v 1U provedení do racku 19" nebo serverové místnosti (teplota, vlhkost, napájení, vstup do místnosti, vstupní kontakty). Upozornění na události pomocí e-mailu, SNMP Trapů, SMS a relé výstupů

Poseidon2 4002 je komplexní systém pro dohled prostředí v rozvaděči nebo v datovém centru, je SNMP kompatibilní. Podporuje až 16 sensorů, 12 digitálních vstupů (pro připojení kontaktů – detektor stavů), 4 digitální výstupy (relé výstupy) a také připojení senzorů po sběrnici RS-485 (připojení senzorů na větší vzdálenost).

Upozornění na krizové stavy pomocí e-mailu, SNMP Trapů, SMS (vyžaduje GSM modem) a relé výstupů. Relé mohou zapínat například záložní klimatizaci nebo restartovat server. Podporuje tyto M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, Modbus/TCP, HWg-Push.

Příklady použitíPodporované senzory

Datová Centra
 • Rack provedení dohledu prostředí
 • Vzdálený dohled rozvaděčů
 • Teplota v počítačové místnosti
 • SNMP systém dohledu prostředí

Dohled klimatizace
 • Funkce klimatizace a dohled průsaku vody
 • Teplota v počítačové místnosti
 • Vlhkost v datacentru (v rozvaděčích, ve výdechu klimatizace, pod zdvojenou podlahou)
 • Dohledový systém teploty v rozvaděči

Monitoring záložních zdrojů a UPS
 • Množství nafty v nádrži, stav Diesel-agregátu, vzdálený start po IP, dohled teplot a technologických kontaktů.

Bezpečnostní systémy
 • IP kamerové systémy (vnější čidla)
 • Stav technologií, přístupové systémy

Čidla 1-Wire UNI
 • Celková délka sběrnice max. 30 metrů
 • Každý senzor hlídá vlastní rozsah hodnot (SafeRange). Překročení rozsahu (stav Alarm) vyvolá e-mail nebo SNMP trap.
 • Teplota
 • Vlhkost
 • Senzor průtoku vzduchu
 • Senzor napětí 0÷10V
 • Proud 0÷30A ST
 • Rozbočovač sběrnice: T-Box2, 1-Wire hub power

Vstupy pro kontakt (detektory)
 • Detektor zaplavení vodou
 • Detektor průsaku plynu
 • Detektor kouře
 • Detektor pohybu
 • Detektor otevření/zavření dveří

Výstupy relé
 • Ovládání napájení: PowerEgg pro detekci a řízení 110/230V

Objednací čísla: 600571 Poseidon2 4002; Teplotní a kombinovaná čidla; Vlhkostní čidla; 600599 PowerEgg2; 600619 Rack Shelf 1U

 

GSM/GPRS teploměr s emailem a SMS poplachy

Vzdálený dohled prostředí, který lze využít všude tam, kde je pokrytí GSM signálem. Jednotky Ares sbírají a logují data z připojených senzorů. Uložené hodnoty lze odeslat do jakéhokoliv systému. Překročení nastaveného rozsahu vyvolá Email (po GPRS) nebo SMS a prozvonění až na 5 telefonních čísel. Jednotka Ares12 má interní baterii, která zajistí její napájení (i napájení připojených senzorů) po dobu několika hodin. Podporované senzory: teplota, vlhkost, intenzita osvětlení, zaplavení vodou,… Podporované digitální vstupy (DI) : detektor kouře, napájení 110/230V, detekce pohybu.

PoužitíPřínosy řešení
 • GPRS dohled prostředí serverovny bez připojení do místní LAN
 • Hlídání teploty/vlhkosti na kritických místech
 • Dohled skladovacích prostor materiálů
 • Snadná a rychlá instalace
 • Email/SMS upozorní na překročení nastavených hodnot připojených senzorů
 • Dohled vzdálených bodů/sitů

Příklad - GSM/GPRS teploměr s emailem a SMS poplachy

Objednací čísla: 600517 HWg-Ares 12 plain600524 HWg-Ares 12 Tset; 600665 HWg-Ares 10

 

Měření spotřeby elektrické energie

Modul HWg-PWR je chytrá gateway, která sbírá z měřičů data po sběrnici M-Bus (logování dat do vnitřní paměti). Pravidelně odesílá "Report" o spotřebě energie za zvolené období v příloze Emailu. Přes WEB lze vykreslit grafy průběhu nebo upozornit e-mailem na proud mimo rozsah.

M-Bus měřiče nemusí být pouze elektroměry. Lze připojit I M-Bus kalorimetry, plynoměry nebo vodoměry. HWg-PWR je inteligentní brána pro připojení jakéhokoliv M-Bus měřiče do sítě LAN. Lze připojit 3, 12 a 25 M-Bus měřičů. M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, Modbus/TCP.

Typická aplikace s elektroměrySnadno tak lze
je vzdálený dohled nad elektrickou sítí, kdy uživatel může současně sledovat několik parametrů:
 • Celkovou spotřebu elektrické energie
 • Momentální spotřebu elektrické energie
 • Aktuální napětí jednotlivých fází
 • Aktuální proud tekoucí jednotlivou fází
 • Účinník jednotlivých fází CosFi
 • Sledovat celkovou a okamžitou spotřebu vašich zákazníků
 • Sledovat celkové zatížení vaší elektrosoustavy v čase pro plánování potřebných změn
 • Poskytovat pravidelné reporty
 • Informovat o kritických situacích
 • Předejít přetížení fáze nevhodným rozložením zátěže či podpětím v důsledku problémů s elektroinstalací

Příklad - Měření spotřeby elektrické energie

Objednací čísla: HWg-PWR

Detekce zaplavení vodou

HWg-WLD je zařízení pro detekci zaplavení nebo průsaku vody po celé délce detekčního kabelu, tj. ve 2D ploše.

WLD detekční kabel Vás upozorní na vodu kdekoliv po celé své délce. Detekční kabel WLD (max. 85m) lze prodlužovat klasickým kabelem. Tak lze optimalizovat náklady na detekční zónu. Podpora: SNMP, XML, Box-2-Box, SNMP Trap, e-mail dle způsobu použití.

Příklady nasazeníVýstupy detekce zaplavení
je vzdálený dohled nad elektrickou sítí, kdy uživatel může současně sledovat několik parametrů:
 • Detekce vody pod zdvojenou podlahou
 • Dohled průsaku vody z potrubí (kabel podél potrubí)
 • Detekce kapaliny v záchytné vaně
 • Průsak vody z klimatizace
 • Sepnutí relé při detekci vody: >> HWg-WLD Relay
 • Detekce zaplavení jako čidlo systému Poseidon: >> HWg-WLD Relay
 • Odeslání e-mailu při detekci vody (zaplavení): >> HWg-WLD

Příklad - Detekce zaplavení vodou

 

Příklad - Detekce zaplavení vodou 

Objednací čísla: 600514 HWg-WLD Relay600717 HWg-WLD

 

HWg-cloud.com

HWg-cloud.com je online služba (portál) pro základní obsluhu a správu vzdálených senzorů a zařízení od HW group. Lze připojit pouze senzory a zařízení od spol. HW group s.r.o a služba je zdarma.

Základní vlastnosti

Do služby HWg-cloud.com lze připojit více než 30 různých monitoring produktů:

 • Rodina Poseidon, Damocles, Ares
 • STE2, STE, WLD2
 • IP WatchDog, HWg-PWR
 • IoT Monitoring: SD-xx, NB-xx

HWg-cloud.com podporuje vice než 50 různých senzorů a detektorů:

 • Měření teploty, vlhkosti, napětí, CO2, VoC, osvětlení
 • Detekce kouře, otevřených dveří, přítomnosti napájení přes DI vstupy
 • Vstupy na průmyslové senzory 4-20 mA
 • M- Bus měřiče spotřeby tepla, plynu, vody, elektřiny
 • Čítače impulsů pro měření spotřeby vody
 • Počet senzorů, DI a DO je omezen pouze kapacitou připojených zařízení
 • Portál zobrazuje grafy hodnot senzorů
 • Portál zobrazuje graf stavu DI vstupů (Digital Input) v čase
 • Z portálu lze ovládat kliknutím DO výstupy (Digital Output - např. relé) zařízení


Vzdálená správa zařízení

 • Vzdálený upgrade FW pro některé produkty
 • Nastavení SD SafeRange pro senzory
 • Centrální správa email alertů od DI a sensorů


Kompatibilní zařízení jsou připojena do sítě pomocí

 • LAN / Wi-Fi
 • GSM / LTE
 • NB-IoT


Omezení služby HWg-cloud

 • Max 20 zařízení v jednom uživatelském účtu
 • Max 10 dní historie dat
 • Pouze 2 cíle (skupiny adresátů) pro email alarmy

 

Zařízení, které lze připojit do HWg-cloud:

WLD2

Ares 10 LTE

Ares 12 LTE

Damocles2 1208

Damocles2 MINI

Damocles2 2404

HWg-Ares 12

HWg-Ares 10

STE2 r2

IP WatchDog2 Industrial

IP WatchDog2 Lite

Poseidon2 3268

Poseidon2 3468

Poseidon2 3266

Poseidon2 4002

HWg-STE

 

description: Aplikační příklady monitorování LAN, MAN infrastruktury; keywords: HWg, HWg-STE, Damocles, Poseidon; Datacenter, datové centrum;