Indoor lokalizace a navigace NaoCampus

Indoor navigační řešení – kompletní realizace

Indoor lokalizace a navigace NaoCampus

Společnost Alternetivo s.r.o. nabízí také návrh a kompletní realizaci řešení indoor navigace pro smart telefony a tablety (pokrytí prostoru WiFi signálem nebo bluetooth vysílači, přípravu mapových podkladů, zaměření bodů v mapě a tvorbu uživatelské mobilní aplikace pro navigaci uvnitř budov). Díky spolupráci s evropskými a americkými špičkami v tomto oboru můžeme garantovat 100% přesnost a funkčnost celého systému.

Toto řešení umožňuje široké využití v různých typech provozů jako jsou letiště, obchodní centra nebo výstaviště, ve kterých vlastník nebo provozovatel požaduje:

  • zlepšení orientace zákazníků
  • detailní analýzy chování zákazníků
  • zvýšení návštěvnosti jednotlivých obchodních jednotek
  • zvýšení výnosů
  • zvýšení zákaznické spokojenosti a loajality
  • informovanosti zákazníků v reálném čase
  • vlastní hodnoty pod kontrolou

Infrastruktura

Pro nasazení aplikace lze využít stávající nebo nově vybudovanou WiFi síť, BlueTooth Low Energy vysílače (slouží pro dokrytí prostoru, rozměry 6x3x2 cm, baterie s životností 3 až 4 roky – není potřeba jakékoli kabelové připojení), GPS signál pokud je dostupný a samotné pohybové senzory chytrých telefonů, které udávají informace o pohybu uživatele. Mezi tyto senzory patří gyroskop, akcelerometr a kompas.

Indoor lokalizace a navigace NaoCampus

Naše řešení lokalizační infrastruktury umožňuje „bezešvé“ přechody uživatele mezi jednotlivými vysílači a typy vysílačů a to ať už uvnitř budovy např. při pohybu mezi jednotlivými patry, tak při přechodu vně budovy např. při pohybu mezi venkovním parkovištěm a budovou.

Podstatnou výhodou navrhovaného řešení je plné využití mobilního zařízení uživatele z hlediska uložení mapových podkladů a výpočtů lokalizace. Pro využití aplikace není potřebná datová konektivita, uživatel tedy neplatí žádné poplatky lokálnímu poskytovateli.

Mapové podklady

Na základě požadavku zákazníka vytvoříme mapové podklady ve 2D nebo 3D pro mobilní aplikaci. Mapa zobrazuje rozmístění jednotlivých obchodních jednotek nebo jiných bodů zájmu po jednotlivých patrech a to ve třech úrovních detailu. V první úrovni detailu vidí uživatel celé patro s názvy velkých obchodních jednotek a jejich umístění, v druhé úrovni detailu (při roztažení mapy dvěma prsty) uvidí uživatel názvy všech obchodních jednotek a jejich umístění, ve třetí úrovni jsou zobrazeny ikony všech dalších služeb, které jsou v budově nabízeny.

Indoor lokalizace a navigace NaoCampus

Při stisknutí názvu obchodní jednotky je rozbaleno další menu ve kterém si uživatel může zvolit informace o jednotce/obchodníkovi, zobrazit kontakty, nechat se navigovat do jednotky, zobrazit aktuální akční nabídky zboží apod.

Zaměření bodů v mapě

Po dokončení instalace WiFi/bluetooth infrastruktury bude na místě specialistou dodavatele provedeno měření WiFi signálu pomocí vlastní aplikace. V průběhu měření bude vygenerována databáze pozičních bodů. Tato data budou nadále analyzována, aby byla zaručena maximální přesnost navigační aplikace. Datová knihovna bude dále transformována do mapových podkladů (2D nebo 3D).

Aplikace pro mobilní telefony a tablety

Aplikace umožňuje zákazníkům najít to, co hledají, poskytuje doplňkové informace o produktu a prodejci, vede zákazníka krok po kroku od parkoviště nebo zastávky hromadné dopravy až k bodu zákazníkova zájmu uvnitř budovy. Využití aplikace rovněž výrazně snižuje stres při pohybu po budově, např. obchodním centru a jeho okolí, intuitivně informuje o dění na místě a umožňuje rychlé nalezení obchodní jednotky nebo jiného bodu zájmu. Při odchodu z budovy, např. obchodního centra, umožní uživateli nalézt zaparkované auto nebo ho dovede na zastávku hromadné dopravy.

Aplikace má neomezené možnosti reklamního využití. Na základě informací o uživateli a jeho zájmů může být navrhnuta konkrétní trasa pohybu po budově, např. obchodním centru, s důrazem na konkrétní nabídku služeb nebo produktů.

Aplikace může být vytvořena v různých jazykových mutacích podle potřeb zákazníka a to na platformách Android a iOS.

Propojení s dalšími běžně užívanými aplikacemi zvyšuje využitelnost aplikace a její hodnocení uživateli.

Indoor navigace pomoci Google maps

 

Uživatel aplikace může být pomocí odkazu jednoduše navigován do obchodního centra pomocí Google map ať už pěšky nebo autem.

Facebook a další sociální sítě  

U každého obchodu v aplikaci může být po otevření detailu dostupný odkaz na Facebook nebo jinou sociální síť, kde může nakupující sdělovat svoje názory, informovat přátele o speciálních nabídkách obchodu atd.

Telefonní čísla obchodů s odkazem na vytočení čísla i přes Viber, Skype  

Po zobrazení detailu obchodu může být zobrazeno telefonní číslo obchodu s odkazem na vytočení čísla přes Viber, volání je zdarma v rámci WiFi pokrytí.

Programy kulturních akcí  

Uživatel si může v aplikaci prohlédnout v kavárně obchodního centra program kina, zobrazit ukázku vybraného filmu a zakoupit lístek pomocí služby PayPal, aniž by se musel osobně dostavit na pokladnu kina.

Výhody pro majitele nebo správce budovy

Z hlediska majitele nebo vlastníka areálu poskytuje naše řešení neocenitelné informace o chování zákazníků, na základě pohybu jednotlivých uživatelů, vyhodnocuje hustotu návštěvnosti (heat maps) jednotlivých obchodních jednotek, typické trasy zákazníků atd. Aplikace navrhuje uživateli předdefinované možnosti dalšího vyžití a to ať už z hlediska stravování, odpočinku, ubytování nebo kulturního vyžití v blízkém okolí.

Díky heat maps je snadné stanovit výše nájmu v jednotlivých obchodních jednotkách podle jejich atraktivnosti z hlediska počtu zákazníků, kteří se pohybují v jejím blízkém okolí. Příjmy z reklamy ať už na obchodní jednotky uvnitř budovy nebo na další služby v okolí budovy mohou zajistit ziskovost celého řešení. Záleží jen na přání a marketingových cílech zákazníka.

Podle výzkumů používá v USA ¼ dospělých Američanů služby spojené s lokalizací a jedna polovina z nich reaguje na reklamu spojenou s těmito službami. Za místní inzerci se v USA utratí ročně 150 miliard dolarů.

Realizace vlastního řešení Vám umožním mít své hodnoty pod kontrolou. Co to znamená? Pokud v budově již máte realizovanou WiFi síť, může cizí subjekt bez Vašeho souhlasu realizovat vlastní aplikační řešení, které bude obsahovat např. srovnávací reklamu a odkazovat na konkurenční zboží v obchodním centru v blízkém okolí. Pokud budete první, nebude pro další subjekt jednoduché takovou aplikaci uvést na trh.

Analytické nástroje

Při realizaci WiFi pokrytí pomocí technologie některého z předních výrobců jako jsou AeroHive, Ruckus nebo Xirrus nabízíme možnost využití sofistikovaných analytických nástrojů, které umožní porozumět zákazníkům jako nikdy před tím. Výstup těchto analýz může být nabízen managementem obchodního centra jako součást marketingových služeb pro nájemce. Procentuální výsledky analýz reprezentují např. následující informace:

Procento „zachycených“ zákazníků, tj. podíl zákazníků, kteří za určenou časovou jednotku prošli kolem obchodu a kolik z nich do obchodu vešlo. Tento nástroj lze v delším časovém úseku použít například pro hodnocení úspěšnosti nabídky ve výloze obchodu.

Doba návštěvy jednoho zákazníka v obchodní jednotce indikuje průměrnou potřebnou délku návštěvy k uskutečnění nákupu.

Optimalizaci personálu a otevírací doby umožní analýzy počtu návštěvníků v průběhu jednotlivých dnů v týdnu.

Indoor lokalizace a navigace NaoCampus

Výstupem analýz jsou agregovaná anonymní data o zákaznících obchodních jednotek. Informace jsou získávány na základě pasivní detekce smart telefonů se zapnutou WiFi (typicky 40-70% zákazníků) bez nutnosti přihlášení k WiFi síti nebo stažení aplikace obchodního centra. Průměrný skutečný podíl zákazníků se zapnutou WiFi lze změřit po instalaci WiFi sítě v konkrétním obchodním centru. Každý zákazník, který si nepřeje svou účast při sběru dat, může jednoduše na webové stránce poskytovatele analýz zadat svou mac adresu, která bude okamžitě vymazána z databází a sběr informací o jeho mac adrese bude ukončen.

description: Řešení indoor navigace pro smart telefony a tablety v prostoru s WiFi signálem nebo bluetooth vysílači; keywords: wifi navigace, wi-fi navigace, bluetooth navigace;