Efektivní optická síťová infrastruktura pro obejití selhání napájení jednoho nebo více bodů

Funkce optického bypassu

Kruhové technologie (STP, RSTP, Open-Ring, O-Chain) jsou skvělým řešením pro redundantní síťové topologie. Pokud jeden uzel selže, systém rychle vyhledá jinou komunikační cestu, přepne na ni provoz a celý systém je i nadále funkční. Pokud však v kruhové struktuře selžou dva nebo více uzlů, bude část sítě nedostupná, a to dokud nebude závada v lokalitě odstraněna. V daisy-chain topologii pak stačí výpadek pouze jednoho zařízení způsobit nedostupnost zbytku větve.

 

Pro zvýšení dostupnosti sítě je řešením nasazení specializovaného zařízení, tzv. optického bypassu. Taiwanský výrobce ORING nabízí pro tuto aplikaci optický hardwarový bypass, např. s typovým označením IBS-102FX.

Technologie optického bypassu zabezpečuje při lokálním výpadku napájení přepínače fyzické propojení optických vláken. Bez nainstalovaného bypassu se výpadkem přepínače trasa přeruší a část sítě je tak do vyřešení závady/ výpadku nedostupná.

 

Při normálním provozu zajišťuje bypass přepínač provoz od síťových portů na monitor porty. Při výpadku napájení je síťový přenos dat směrován přímo do druhého síťového portu a datový provoz monitoru je směrován přímo do druhého portu monitoru. Kromě toho má přepínač bypass výstupní relé pro výstrahu při výpadku napájení. Pro různé režimy optického přenosu dat se řada IBS-102FX dodává ve dvou variantách - IBS-102FX-MM-LC pro multi-mode optické propojení a IBS-102FX-SS-LC pro nasazení na single-mode vláknech.

 

 

 

 

Hardware bypass pak ORING nabízí i v metalickém provedení. Velmi často se využívá u kritických systémů, kde je v řadě za sebou (daisy-chain) více přepínačů/ aktivních prvků, a kde hrozí při výpadku jednoho zařízení výpadek celé větve. Typickým příkladem nasazení je instalace kritických bezpečnostních systémů ve vlaku nebo v tunelu. Stejně jako u optického bypassu i metalická varianta zajistí fyzické propojení kabelů při lokální poruše zařízení či výpadku napájení. Typickým příkladem produktu využívajícím tuto technologii je víceportový přepínač TES-3080-M12-BP2 – ten je již defaultně bypass funkcí vybaven a není potřeba doplňovat samostatný prvek pro zajištění funkce bypass.

 

 

 

 

description: ; keywords: ;