IoT senzory

IoT senzory

Internet věcí můžeme chápat jako souhrn zařízení dostupných z internetu. Může se jednat o různá senzory fungující na různých protokolech jako například LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT a další. Senzory fungují v mnoha řežimech, pasivních i aktivních. Podle daného řežimu zasílají naměřené hodnoty v intervalech několika minut až hodin a to aktivně či reaktivně. Takové senzory napomáhají monitorovat prostředí, zejména na těžko dostupných místech z hlediska konektivity nebo elektrické sítě.

Výhody jsou nesporné, kromě nízkých pořizovacích a provozních nákladů můžeme počítat se spolehlivostí a jednoduchostí provedení. Společně s platformou Maxifi IoT dostává zákazník hotový a plně využitelný nástroj.

 

 

Na schématu komunikace na protokolu LoRaWAN lze pozorovat průběh komunikace senzorů a koncových zařízení. Spojení má podobný charakter jako ostatní bezdrátové komunikace, zde se však pracuje na jiných frekvencích s výrazně menším objemem dat a v delších časových intervalech než u běžných síťových protokolů. Hlavně díky těmto vlastnostem ve spojení s odpovídajícími technologiemi můžeme dosáhnout velké výdrže baterie těchto senzorů.

 

Síťové protokoly IoT jako LoRaWAN a Sigfox jsou na začátku, teprve nedávno probíhaly instalace bran těchto protokolů po České Republice a na Slovensku. Aktuálně jsou již dostupné desítky až stovky senzorů určené pro tyto sítě a neustále přibývají. Již nyní jsou v nabídce obecně využitelné senzory pro měření teploty a vlhkosti v různých prostředích, měření impulsů vodoměrů, ale i univerzální čidla pro připojení externích přístrojů.

Naše nabídka

Nabídka senzorů a čidel obsahuje nejrůznější zařízení pro měření a indikaci různých veličin jako je například teplota, vlhkost, otevření a zavření dveří, monitoring prostředí, atd. Zařízení můžeme rozdělit na následující kategorie:

 • teplotně-vlhkostní
 • environmentální
 • pohybová
 • lokalizační
 • čítací
 • stavové
 • speciální
 • ostatní

Teplotně-vlhkostní 

Vzhledem k jednoduchosti těchto čidel je v nabídce mnoho těchto senzorů v různých provedeních pro monitoring veličin v interiérech, exteriérech. Nabídka obsahuje senzory s analogovými či digitálními čidly, s certifikací přesnosti, pro využití ve zdravotnictví, potravinářství, zemědělství apod.

Nabídku naleznete zde.

Environmentální

Mimo teploty a vlhkosti lze měřit i mnoho dalších okolních jevů, ať už jde o městské instalace nebo o instalace lokálního charakteru (výrobní hala, park apod.). Jmenovitě lze měřit:

 • CO, CO2, NO, SO2, O2, O3, apod.
 • hluk
 • intenzita světla
 • poletavé částice (PM1, PM2.5, PM10)

Tato kategorie se prolíná s ostatními, proto nabídku naleznete napříč ostatními. Nejvíce je obsaženo v teplotně-vlhkostních.

Pohybová

V nabídce senzorů rovněž nalezneme zařízení pro indikaci pohybu v definovaném prostoru. Zařízení fungují nejčastěji na bázi PIR senzorů, případně na bázi infrazvuku, infračervené závory apod. Senzory lze využít jak na indikaci přítomnosti, tak na měření četnosti pohybu.

Nabídku nalezenete zde.

Lokalizační

V segmentu lokalizačních čidel je široká škála nabízených řešení. Je možné využití kompaktních tzv. osobních „trackerů“ v různých variantách, s geolokací přes GPS, případně přes triangulaci dané sítě. V portfoliu nalezneme i zařízení s tzv. SOS tlačítkem. Mimo lokalizaci osob lze využít i různé další lokalizační zařízení pro sledování zásilek, automobilů, motocyklů nebo i domácích zvířat.

Nabídku nalezenete zde.

Čítací

Segment IoT má velký úspěch v sběru informací ze zařízení, která bylo v minulosti nutné kontrolovat osobně, případně síťově přes strukturovanou kabeláž, což není efektivní. Čítací senzory mohou pomoci měřit spotřeby energií, vody, ale rovněž například otáčky motorů starších strojů, což je nutné z důvodu údržby apod. Mezi podporované rozhraní patří digitální vstupy, optické brány, Hallův snímač, rozhraní RS232, RS485 apod.

Nabídku naleznete zde.

Stavové

Na základní úrovni je možné pouze podávat informace o stavu, ať už se jedná o report on/off, ano/ne, 1/0. Pomocí stavových senzorů lze indikovat otevření dveří, zaplavení místnosti, stav parkovacího místa nebo stisk nouzového tlačítka a mnoho dalších.

Nabídku naleznete zde.

Speciální

V segmentu speciálních senzorů nalezneme zařízení, které mohou spadat do přechozích kategorií, ale mají nějakou specifickou vlastnost. Například past na myši, stavové čidlo s certifikací ATEX, dozimetr apod.

Nabídku naleznete zde.

Převodníky

Velké množství implementací tvoří převody stavových nebo čítacích hodnot z různých zařízení pomocí standardních protokolů. Převodníky se prolínají s kategorií čítacích senzorů, avšak se nemusí jednat o převod čítačů. Většinou se jedná o informace o stavové informace, hlášení chybových kódů apod.

Nabídku naleznete zde.

Ostatní

Tato kategorie obsahuje zejména jednotlivé součástky a příslušenství pro jednotlivé senzory. Jedná se jmenovitě o baterie, antény, držáky a další.

Nabídku naleznete zde.

Brány

Zcela samostatnou částí jsou LoRaWAN brány. Díky otevřenosti řešení je možná výstavba ostrovních sítí. Ostrovní sítě mohou mít podobu jedné domácí brány, ale taky skupiny bran čítající i stovky zařízení a rozléhající se na ploše celého státu. V naší nabídce naleznete brány vhodné jak pro první, tak pro druhý příklad. Zajímavostí v nabídce jsou brány obsahující tzv. Network server, který má za úkol prvotní zpracování dat pro aplikace. 

Kompletní nabídka IoT čidel je k dispozici zde.

description: ; keywords: ;