Snadno a přehledně na správu vašeho Internetu věcí

Maxifi IOT

Snadno a přehledně na správu vašeho Internetu věcí

K dnešnímu internetu jsou připojeny miliardy zařízení. Počet senzorů a čidel těchto zařízení je pak ještě násobně větší. Vznikají nové sítě přímo zaměřené na připojení samostatných čidel a senzorů. Většina této komunikace je generována bez lidského faktoru, provoz generují věci. Vzniká Internet věcí, vzniká svět IoT.

K internetu se nově připojují zařízení určena speciálně pro tento Internet věcí. Právě pro správu sítí senzorů, čidel i dalších zařízení v těchto sítích je navržen cloudový portál Maxifi IOT. Maxifi IOT je intuitivní a přehledný portál s webovým rozhraním pro správu čidel a senzorů nabízející definici povolených stavů a hodnot včetně navazujících analytik a celé řady možností notifikací. Maxifi IOT je portál určený pro rozsáhlé IoT sítě s tisícovkami senzorů a čidel, ale i portál pro malé projekty s jednotkami těchto senzorů a čidel. Elastičnost, bezpečnost, přehlednost a intuitivnost jsou hlavní atributy cloudového portálu Maxifi IoT.

Monitoring naměřených hodnot

Maxifi IOT podporuje stovky typů senzorů a čidel včetně možnosti vlastní integrace dalších a dalších typů dle požadavků a specifikací zákazníka. Portál disponuje nejen integrovanou bránou do nově vznikajících IoT sítí typů LoRa, Sigfox či NB-IoT, ale komunikuje i v dnes již běžných sítích jako jsou GSM či LTE mobilní sítě nebo tradiční pevné sítě na bázi protokolu IP. Možnosti nejsou prakticky limitovány. Kromě běžně monitorovaných veličin jako jsou teplota, vlhkost, světlo nebo průnik do chráněného prostředí jsou k dispozici i méně běžné aplikace jako jsou např. parkovací čidla, čidla měření proudu a dalších fyzikálních veličin, zemědělská čidla, průtoková čidla, čidla otevření kanálů, čidla jako pastičky na myši a celá řada dalších a dalších aplikací. Systém umožňuje i práci s GPS koordináty nejen pro zaznamenávání polohy senzorů a čidel, ale nabízí i analytiku či externí API pro jejich další zpracování a vyhodnocování.

Klíčoví podporovaní výrobci senzorů:

 • Acrios
 • Allora
 • Bluematic
 • Gemtek
 • GlobalSat
 • Maxifi
 • Rising HF
 • SolidusTech
 • Xignal

a další.

 

Ukládání dat a analýza

Maxifi IOT disponuje přehledným rozhraním pro správu Vašich IoT dat. Veškerá data senzorů a čidel jsou zaznamenávána v zabezpečených databázových systémech Maxifi IOT a vy sami si v intuitivním webovém rozhraní definujete náhledy na svá data. K dispozici jsou i mapová zobrazení polohy senzorů a čidel, jsou-li k dispozici GPS koordináty.

Maxifi IOT je cloudová služba primárně provozována ze serverů na území ČR a SR nabízející bezpečné a přehledné rozhraní pro práci s daty vašich IoT projektů. Data jsou zaznamenávána, ukládána, archivována i analyzována na zabezpečené infrastruktuře serverů Maxifi. Data senzorů a čidel mohou být (dle podpory konkrétního výrobce) navíc šifrována již na samotném senzoru nebo čidle. Majitelem vašich zabezpečených dat jste právě vy.

 

 

Akce a notifikace

Maxifi IOT nabízí celou řadu možností vyhodnocení a notifikací stavu senzorů a čidel. K dispozici jsou jak předdefinované notifikace, tak možnost vytvoření notifikací vlastních. V portálu Maxifi IOT si můžete vytvořit vlastní aplikaci s vlastními pravidly a návaznými vyhodnoceními a notifikacemi. Mezi klíčové atributy celého řešení patří i podpora API rozhraní pro umožnění práce s daty Maxifi IOT portálu i dalším externím službám. Systém je tak otevřenou bránou pro integraci s vašimi vlastními aplikacemi či systémy.

Možnosti definice vlastní aplikace / notifikace:

 • definice typu události
 • definice podmínky / podmínek
  • definice operátoru
  • definice hodnot
 • definice typu akce
  • notifikace emailem / SMS atd.
  • definice vlastních šablon

 

Projektové úpravy

Maxifi IOT je flexibilní platforma zcela otevřená projektovým úpravám. Trh IoT je stále ještě nový a stejně tak jako je nutná výroba individuálních zařízení na míru, je potřeba mít i platformu, která splňuje individuální potřeby a požadavky. V případě zájmu zákazníka tedy dokážeme reagovat na konkrétní představy.

 

Příklady nasazení Maxifi IOT

Maxifi IOT otevírá nepřeberné možnosti nasazení pro nejrůznější aplikace. Níže jsou uvedeny jen některé ze zajímavých a možných implementací portálu Maxifi IOT, které mohou být příkladem dalších nasazení:

 • Smart Metering (Chytrá měření nebo odečty energií)
  • monitorování průtokových komodit jako je voda, kanalizace, plyn
  • odečty vodoměrů/plynoměrů apod.
  • monitorování přítomnosti a spotřeby proudu
 • Smart City (Chytrá města)
  • monitorování prostředí na libovolné veličiny – teplota, vlhost, přítomnost plynů, hluk atd.
  • řízené činnosti úřadů a měst - řešení osvětlení, parkování, odpadového hospodářství
  • chytré lavičky, chytré lampy, chytré kiosky
 • Smart Logistics (Chytrá logistika)
  • logistické aplikace přepravních společností
  • sledování zásilek či pohybu věcí obecně
 • Smart Industry (Chytrý podnik)
  • sledování zboží a lokalizace výrobních prostředků
  • monitorování parametrů výroby
  • zabezpečení přístupu a kontrola využívání zdrojů
  • sledování kvality vnitřního a vnějšího prostředí
 • Smart Agriculture (Chytré zemědělství)
  • sledování stavu půdy
  • sledování úrody
  • sledování pohybu dobytka
 • Smart Environment (Chytré životní prostředí)
  • sledování kvality ovzduší a vody
  • sledování radiace

 

Klíčové atributy Maxifi IOT

 • cloudový portál správy Internetu věcí
 • provoz v zabezpečeném prostředí datacenter ČR a SR
 • možnost operátorského nasazení ve vlastním vDC, provoz jako služba
 • integrovaná brána do IoT sítí typu LoRa, Sigfox či NB-IoT
 • podpora pro mobilní řešení na bázi síti GSM či LTE
 • kompatibilita s tradičními sítěmi na bázi IP protokolu
 • podpora stovek senzorů a čidel nejrůznějších výrobců
 • možnost integrace dalších / vlastních senzorů a čidel
 • podpora externího API pro integraci s aplikacemi třetích stran
 • škálovatelnost řešení od SMB segmentu po rozsáhlá operátorská nasazení
 • služba zabezpečena nejmodernějšími bezpečnostními prvky s řešením signaturní i behaviorální inspekce

description: ; keywords: ;