NETIO zařízení s funkcí WatchDog

WatchDog PING (IP WatchDog)

WatchDog průběžně hlídá, jestli část systému nebo nějaký proces funguje správně. Když správně nefunguje, tak WatchDog proces restartuje.

Pojem „IP WatchDog“ nebo "Ping WatchDog" se používá pro detekci funkce IP zařízení. IP zařízení se většinou detekuje pomocí odpovědi na ICMP PING. Zařízení se považuje za funkční, pokud je připojené k síti a odpovídá na příkazy PING. Když odpověď na PING nepřijde (do nějakého časového limitu nebo počtu opakování), IP WatchDog zařízení restartuje (odpojením napájení po určitý čas).

Obecně lze říct, že funkce IP WatchDog nahrazuje člověka, který by musel cestovat několik kilometrů nebo hodin, aby zařízení na místě pouze vypnul a znovu zapnul. Výhodou funkce IP WatchDog je, že vypnutí a zapnutí se provede bez zásahu člověka. Koncový uživatel si často ani nevšimne, že něco nefungovalo.

  • V kontextu produktů NETIO WatchDog na bázi pingu detekuje funkci monitorovaného zařízení i síťové připojení. Tímto způsobem je kontrolována základní funkce zařízení spolu se síťovými prvky (mikrovlnné spoje, routery, přepínače) na trase.
  • Tato funkce je někdy označována jako Autoping nebo Heartbeat / PING Heartbeat nebo jen WatchDog.
  • Každý výstup zařízení NETIO lze použít k nezávislému monitorování různých zařízení (IP adres).
  • Stojí za zmínku, že odpověď PING nezaručuje správnou funkčnost testovaného zařízení. Například IP monitorovací kamera s problémem s čočkou nebo kódováním obrazu může stále spolehlivě reagovat na PING, i když nefunguje tak, jak by měla.

 

IP WatchDog v kontextu NETIO produktů

Společnost NETIO products využívá pro funkci WatchDog ve svých produktech několik různých technologií.

  • Funkce WatchDog (PING) založená na definici "podmínek a akcí" (WatchDog & Rules). Podporováno všemi zařízeními NETIO kromě PowerPDU 4C.
  • Funkce WatchDog - Analýza spotřeby založená na definici "podmínek a akcí" (PABs & Rules). Podporováno všemi zařízeními NETIO kromě PowerPDU 4C.
  • Funkce IP WatchDog - Konfigurace přes webové rozhraní, omezené funkce, pouze pro PowerPDU 4C.
  • LUA skripty - LUA skript editovatelný ve webovém rozhraní, obsahuje mnoho funkcí, ale jsou potřeba základní programovací dovednosti, pouze PowerPDU 4C.

 

Přehled NETIO zařízení

WatchDog na bázi "podmínek a akcí" (WatchDog & Rules)

 

WatchDog na bázi LUA + funkce WatchDog

NETIO PowerPDU 4C - pouze Ping (funkce WatchDog (webové rozhraní) + Lua skripty)

 

PING WatchDog: "podmínky & akce" (WatchDog & Rules)

Zařízení NETIO používají systém "podmínek & akcí", který je nutné konfigurovat samostatně (ve 2 různých záložkách). Chcete-li nakonfigurovat i jednoduchý IP WatchDog, musíte nakonfigurovat 2 záložky:

  • WatchDog (monitorování IP adresy)
  • Rules (co se stane při splnění podmínky)

 

WatchDog - Analýza spotřeby v kontextu NETIO zařízení

Funkcionalita WatchDog - Analýza spotřeby je založena na definici "Podmínky a akce" (PABs & Rules). Je podporována všemi produkty NETIO (kromě PowerPDU 4C).

Lze kombinovat s ovládáním jednoho výstupu zařízení přes webové rozhraní.

Lze kombinovat s ručním restartem zařízení pomocí mobilní aplikace.

Lze kombinovat s funkcí plánovače (Scheduler functionality).

Restart lze oznámit e-mailem prostřednictvím služby NETIO Cloud (vyžadováno NETIO Cloud Premium).

description: ; keywords: ;