Moderní řešení pro rozsáhlé pobočkové sítě

Versa Networks - SD-WAN a bezpečnost

Podobně jako virtualizace navždy změnila práci se servery a aplikacemi jednou provždy i v oblasti networkingu dochází k podobné revoluci. V rámci SDN (Software Defined Networking – softwarově definované sítě) se oddělují fyzické síťové prvky a jejich inteligence (control plane) s cílem zjednodušit nasazení a správu v LAN i WAN sítích. Klíčovou aplikací, která zajistí rozšíření technologie SD-WAN v rámci rozsáhlých podnikových sítí, je využití běžného komerčního připojení k internetu místo nákladného MPLS propojení. Firma Gartner, která se zabývá průzkumem a analýzou trhu, předpovídá, že v roce 2023 bude 90% nově nasazované koncové WAN infrastruktury založeno na principu SD-WAN nebo vCPE (virtuální zákaznické zařízení/router).

Společnosti a organizace provozující rozsáhlé podnikové sítě složené z poboček, centrál a datových center požadují zajištění spolehlivé funkce veškerých služeb a aplikací, které jsou esenciální pro správný chod jejich činnosti. Ať se jedná o přenosy rozsáhlých objemů dat, vzdálené plochy, virtualizované aplikace, VoIP, videokonference nebo streaming videa, je potřeba, aby síťové propojení v daný okamžik garantovalo nezbytné parametry. To může být občas u sítí, jež překonávají velké vzdálenosti a procházejí infrastrukturou různých poskytovatelů, poměrně velká výzva. Jak se v reálném čase popasovat s náhlým snížením propustnosti, ztrátou paketů, zvýšením zpoždění nebo úplným výpadkem konkrétní linky?

Versa Networks byla založena v roce 2012 s cílem pomoct firmám a poskytovatelům služeb budovat rozsáhlé sítě, které půjdou snadno nasadit, provozovat, spravovat a rozšiřovat. Versa Networks je softwarová platforma pro bezpečné SD-WAN sítě oceněná nejen mnoha zákazníky, ale i předními odborníky v oboru, např. NSS Labs nebo Gartner.

 

Hlavní výhody nasazení SD-WAN od Versa Networks

1) Automatizované nasazení

Management platforma Versa Director umožňuje konfigurace pomocí šablon a ZTP (Zero Touch Provisioning). Připojení nové pobočky probíhá naprosto automaticky. CPE si zjistí adresu svého Versa Directoru, vytvoří k němu bezpečný tunel a stáhne si aktuální nastavení s individuálními parametry.

2) Flexibilní topologie

Jednotlivé lokality je možno uspořádat do jakýchkoli logických topologií nezávislé na transportním podloží. Topologie mohou být navíc rozdílné pro různé aplikace, segmenty nebo oddělení v rámci firmy. Pobočky mohou být propojeny mezi sebou přímo, přes centrálu nebo kombinovaným způsobem.

3) Versatilní hardware

Jako koncový router se používá levné whitebox CPE, účelový počítač založený na Intel x86 platformě. Je dostupný od celé řady výrobců hardwaru jako je Dell, Advantech, Lanner, Silicom nebo Caswell. Versa Networks provádí certifikaci hardwaru, aby byla zajištěna 100% funkčnost s Versa SW. Kromě toho Versa dodává CPE pod vlastním názvem, které je optimalizované z hlediska flexibility rozhraní. Navíc je možné spustit Versa SW na virtuálních strojích nebo přímo v cloudu.

4) Multitenance

Versa řešení je multitenantní na všech úrovních – management, kontrolér, analytika i CPE. Pro různé tenanty mohou být nasazeny různé WAN topologie. Multitenance je skvělý nástroj především pro poskytovatele managed služeb (MSP) a operátory, pro které je pak příprava prostředí pro nového zákazníka dílem okamžiku.

5) Optimalizace provozu

Pro více než 2700 aplikací lze nastavit politiky a zlepšit zkušenost uživatelů pomocí optimalizace provozu, a to i v módu SaaS (Software as a Service), kdy je aplikace hostovaná v cloudu. Sondy neustále vyhodnocují parametry všech linek a vybírají pro každou aplikaci tu správnou nebo jejich kombinaci. Další sada multimediálních nástrojů zodpovídá za kvalitu přeneseného hlasu a videa.

6) Integrovaná bezpečnost

Pouhou aplikací patřičné licence se z CPE stává plnohodnotné UTM/NG firewall, který se může měřit s těmi nejlepšími v segmentu síťové bezpečnosti. Versa pečlivě vybírá partnery na jednotlivé bezpečnostní specializace a citlivě integruje jejich know-how do vlastního softwarového stacku FlexVNF a dosahuje tak velmi efektivního odvrácení hrozeb.

7) Carrier class routing

Zakladatelé Versa Networks mají za sebou dlouhodobou zkušenost v Juniper Networks, kde zodpovídali za vývoj MX routerů. I proto Versa používá v rámci SD-WAN overlay MP-BGP. Routovací možnosti jsou ve Versa prostředí téměř nekonečné.

8) Analytické možnosti

Versa Analytics je samostatný SW modul, který je vhodný pro zákazníky, kteří mají potřebu získávat 360° kontextové informace v reálném čase a porovnávat je s daty historickými. Big Data aplikace ukládá veškeré vstupy a umožňuje jejich zobrazení pomocí grafických reportů. Na základě trendů a extrapolací je pak možné dělat důležitá rozhodnutí dříve, než je pozdě.

 

Tyto značky znáte. Používají Versu a věří jí.

 

 

 

description: ; keywords: ;