WiFi4EU | Bezplatné WiFi připojení pro obyvatele EU

Evropská komise odsouhlasila začátkem minulého roku financování nákladů v hodnotě 120 milionů EUR na vybudování a instalaci bezplatných služeb Wi-Fi pro 6 000 - 8 000 lokalit v Evropě, ve kterých Wi-Fi není vybudována. Zároveň se snaží podpořit a propagovat myšlenku inovativních digitálních služeb v celé Evropě. Konkrétně tímto projektem umožňuje orgánům veřejné správy a jiným subjektům veřejné služby rozvíjet vlastní digitální služby: eGovernment, elektronické zdravotnictví a elektronický cestovní ruch. Jde o velkolepou vizi, aby se Evropa stala gigabitovou společností do roku 2025.

Prostředky projektu WIFI4EU bude možné využít v průběhu následujících tří let. Jejich čerpání je spojeno samozřejmě s výzvami k předkládání projektů. První výzva se očekává během března 2018. Poskytovatelé sítí Wi-Fi a městské samosprávy budou moci začít žádat o granty. Granty jsou vypláceny v balících po 15 až 25 tis. EUR.

3 milníky projektu WIFI4EU

Velkolepá vize projektu WIFI4EU má tři hlavní milníky, o kterých by měli vědět zúčastněné strany, a to subjekty veřejné správy, poskytovatelé telekomunikačních služeb, integrátoři a v neposlední řadě distributoři digitálních technologií. Mezi hlavní milníky projektu patří voucher systém, tok finančních prostředků včetně ověřování a aplikace.

1. Voucher systém

ES vyvinulo systém poukazů, podle kterého budou dodavatelé placeni za vybavení a instalaci. Poukázka (voucher) musí být použita na instalování Wi-Fi hotspotu. Obec či veřejnoprávní subjekt, odpovídá za financování samotného internetového připojení a za údržbu zařízení, aby občané mohli využívat skutečně bezplatné a vysoce kvalitní Wi-Fi připojení po dobu nejméně 3 let.

Příjemci (subjekty veřejné správy) musí k označení projektu použít jednotnou vizuální identitu, kterou dodá Evropská komise (EK). A zároveň musí poskytovat odkaz na související internetové nástroje.

Jednoduchá navigace systému poukazů v šesti krocích.

 

 

2. Tok finančních prostředků

EK sestavila schéma s pravidly pro rozdělování grantů mezi státy EU. Má na to jednoduché pravidlo "Kdo přijde první, ten bude první obsloužen", lidově řečeno "Kdo dřív přijde, ten dřív mele". EU přesně stanovila, kolik finančních prostředků může každý členský stát získat z balíku WiFi4EU a to takto:

● maximálně 8% pro jakýkoli členský stát přidělených prostředků na výzvu

● minimálně 15 poukázek pro každý členský stát

● jeden poukaz na jednu obec

EK zdůraznila, že bude podporovat spolufinancování větších projektů. Cílem Evropského společenství je, aby se služba WiFi4EU více rozšířila i na stávající vládní sítě Wi-Fi.

3. Ověřování a aplikace

Evropská komise nařizuje jednotný autentizační systém. Sítě budou vzdáleně monitorovány během trvání tříletého provozního období. Evropská komise očekává uvolnění aplikace na sjednocení registrace a usnadnění navigace uživatelů.

Nasazení jednotné registrace a navigace bude provedeno ve dvou fázích:

● Captive portál nasazený na lokální Wi-Fi síti

     ○ bude nutno vložit javascript kód z Evropského systému pro účely sledování

     ○ protokol RADIUS na autentizaci, který se má použít na jednoduchý přechod do fáze 2

     ○ vyžaduje se označení WiFi4EU (SSID WiFi4EU)

● Společná platforma registrace a autentizace na úrovni EU

     ○ bude zapotřebí lokální konfigurace WiFi

     ○ bude možný roaming mezi různými místními sítěmi Wi-Fi

 

Požadavky na Wi-Fi Access Pointy

1. V žádosti musí být deklarován počet a umístění AP

2. AP musí splňovat 802.11ac Wave I

3. AP musí podporovat 802.1x

4. AP musí podporovat aspoň 3 různá SSID

5. AP musí zvládnout provoz 50 současných uživatelů, aniž by došlo k poklesu výkonu

6. Ke zvážení jsou tyto další funkce:

• NxN MIMO

• Beamforming

• filtry proti LTE interferencím

• Passpoint certifikace

• možnost upgradu na WPA3

 

Položíme základy pro gigabitovou společnost společně

Výběr technologií a tvorba správných návrhů je vždy náročná cesta. Věříme, že náš osobitý přístup k požadavkům WIFI4EU pomůže snadno splnit veškeré požadavky EU a spustit Wi-Fi službu, na kterou se budou moci uživatelé 100%-ně spolehnout. Alternetivo je přední dodavatel Wi-Fi síťových technologií s více než dvacetiletou historií a smyslem pro inovativní technologie a řešení, která se stávají skutečností.

Rádi podáme pomocnou ruku poskytovatelům telekomunikačních služeb i systémovým integrátorům, aby subjekty veřejného sektoru využili tento evropský program co nejefektivněji.

Naše řešení splňují beze zbytku technické požadavky a navíc disponují celou řadou výhod:

● adaptivní anténní systémy BeamFlex pro optimalizaci rádiového přenosu a ochraně proti rušení

● největší výběr možností správy Wi-Fi sítě – bez kontroléru, s fyzickým kontrolérem, s virtuálním kontrolérem, s cloudovým kontrolérem – s možností snadné migrace mezi scénáři

● ověřená řešení i pro venkovní instalace včetně MESH konfigurace

● přizpůsobení a konfigurace přístupového portálu se snadnou registrací a připojením včetně propagace veřejných služeb

● asistence technického týmu s vysokým nasazením a bohatými zkušenostmi z mnoha projektů

 

Přichází nové technologické období ve městech pro všechny zastánce moderních technologií a my se chceme podílet na jeho základech od začátku.

Zatím jste se nerozhodli pro jednotnou technologii při tak robustním nasazení? Trápí vás otázky kompatibility zařízení, captive portálu a centralizované platformy? Ve výběru technologie neexistuje vždy jednoznačné řešení, na každou situaci je třeba se podívat z několika úhlů pohledu. Prosím neváhejte nás kontaktovat emailem, telefonicky, případně si domluvte schůzku s jedním z našich obchodních zástupců.

 

Důležitá upozornění !!!

ISP a systémoví integrátoři se budou muset zaregistrovat na portálu ES. Samosprávy tak budou moci vybírat z již zaregistrovaných dodavatelů.

Nové městské sítě Wi-Fi nemohou konkurovat existujícím službám Wi-Fi, komerčním nebo jiným.

EU v rámci WIFI4EU snižuje náklady na zařízení a instalaci (CAPEX). Obce budou hradit samotné náklady na údržbu a provoz.

 

Odkazy

Info o projektu jako takovém https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wifi-pripojeni-pro-obyvatele-eu

Otázky a odpovědi https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-otazky-odpovedi

Registrace dodavatelů (firem instalujících WiFi řešení) https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/supplier-landing

 

 

description: ; keywords: ;