SIEMON - prvotřídní strukturovaná kabeláž pro Wi-Fi 6

Průvodce kabelážními systémy pro dnešní vysoce výkonné a vysokorychlostní bezdrátové Wi-Fi připojení

Jak roste používání mobilních telefonů, stává se bezdrátové připojení všudypřítomným a přizpůsobivým všem typům zařízení. Vzestup bezdrátového připojení vede k výraznému vývoji souvisejících technologií, postupující od rychlostí v jednotkách nebo desítkách megabit za sekundu (před 20 lety), přes stomegabitové rychlosti (před 10 lety), až k dnešním vysoce výkonným a účinným gigabitovým rychlostem, které podporují vše od kritických obchodních aplikací, přes virtuální realitu, až ke sledování videí s ultravysokým rozlišením.

Společnost Siemon, jako jeden z předních výrobců metalických a optických kabelových systémů pro nízké napětí, chápe, že vysoce výkonné kabely a konektory hrají důležitou roli v podpoře současného vysoce výkonného a účinného bezdrátového přenosu a pro napájení po síti Ethernet (PoE) do bezdrátových přístupových bodů (AP). Úspěšné zavedení Wi-Fi také vyžaduje porozumění požadavkům vycházejícím ze standardu potřebných k dosažení výkonu 5 Gb/s a dodržování osvědčených postupů projektování a instalace.

Vývoj technologie

Bezdrátové připojení se neustále zdokonaluje, aby mohlo držet krok s poptávkou po šířce pásma. Zavedení technologie MIMO (více vstupů, více výstupů), která zajišťuje přenos pomocí několikanásobných odesílacích a přijímacích antén (tj. prostorových kanálů), umožnilo během posledních dvou desetiletí navýšení rychlosti z jednotek Mb/s na rychlosti přesahující 5 Gb/s, přičemž však zůstala zachována zpětná kompatibilita v rámci stejného kmitočtového pásma.

 

Součást řešení pro inteligentní budovy ConvergeIT společnosti Siemon

Integrace slaboproudých technologií je dnes již běžná praxe v rámci konceptu inteligentních budov. Stále častěji se setkáváme s konvergovanými řešeními zahrnujícími WiFi, AV, síťovou bezpečnost, osvětlení, distribuované anténní systémy (DAS) a další automatické systémy budovy, to vše fungující na IP protokolu. Řešení pro inteligentní budovy ConvergeIT od společnosti Siemon zahrnuje... Digitální stavební architekturu, která podporuje návrhy, instalaci a správu integrovaných systémů, a dodávku kabeláže pro digitální budovy, která zajišťuje robustní, škálovatelnou infrastrukturu, splňující normy, počínaje plánem výstavby a konče implementací a dodávkou. Tento průvodce je jedním ze série pro všechny nízkonapěťové aplikace, které spadají pod digitální stavební architekturu a dodávku infrastruktury pro digitální budovy od společnosti Siemon. Tyto návody jsou vypracovány konkrétně tak, aby našim zákazníkům pomohly optimalizovat návrh, výkon a administrativu konvergovaných aplikací, které nejlépe odpovídají jejich technologickým plánům a rozpočtům, a zajišťují návratnost investic.

 

Porozumění požadavkům

Koncem roku 2019 společnost Wi-Fi Alliance vydala svůj certifikační program pro Wi-Fi 6, který výrazně urychlí přijetí Wi-Fi 6 a potřebu pro dvě připojení kategorie 6A/třídy EA na jeden AP.

 

Aby bylo možné podporovat Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, průmyslové standardy připravené sdružením TIA (Telekomunikační průmyslová asociace) pro Severní Ameriku a Mezinárodní organizací pro normalizaci a Mezinárodní elektrotechnickou komisí (ISO/IEC) celosvětově doporučují používání metalických nebo optických kabelů dosahujících rychlosti minimálně 10 Gb/s. Z těchto důvodů doporučují průmyslové standardy použití metalických kabelů kategorie 6A/třídy EA a výše a optických kabelů OM3 (nebo výše), aby byla zajištěna podpora vyšší rychlosti přenosu dat v rámci Wi-Fi.

V případě metalických kabelů standardy také doporučují použití stíněných systémů v kategorii 6A/třídy EA a výše, aby byla zajištěna vyšší tepelná odolnost při použití napájení přes PoE. Obě komise TIA a ISO / IEC také uznávají, že pro podporu současných a vznikajících technologií Wi-Fi může být vyžadováno použití více horizontálních spojení na jedno AP (agregace spojení).

* Stávající kategorie 5e/třída D a kategorie 6/třída E mohou podporovat 2.5/5GBASE-T, ale je nutné je znovu otestovat/certifikovat a nemusí dostatečně podporovat budoucí implementace Wi-Fi 5.

 

A co 2.5/5GBase-T?

Institut pro elektronické a elektrotechnické inženýrství (IEEE) v roce 2016 představil 2.5GBASE-T (2,5 Gb / s) a 5GBASE-T (5 Gb / s) s tím, aby potenciálně umožnil nainstalovaným kabelážním systémům kategorie 5e / třída D a kategorie 6 / třídy E podporu Wi-Fi 5 Wave 1 a Wave 2. Standard 2.5G / 5G BASE-T však není určen k provozu po celé nainstalované délce a stávající infrastruktura kategorie 5e / třída D a kategorie 6 / třída E vyžaduje pro ověření podpory časově náročné a opakované testování a opakovanou certifikaci. Standardy kabeláže TIA a ISO dále doporučují kabeláž EA kategorie 6A / třída EA jako minimální kabeláž pro všechny nové instalace a pouze kabelážní systémy kategorie 6A / třída EA a vyšší podporují 2,5GBASE-T, 5GBASE-T a 10GBASE-T bez další charakterizace.

 

Kabelové konfigurace bezdrátového připojení

Normy stanovené TIA a ISO / IEC jsou dnes základními standardy pro systémy strukturované kabeláže založené na IP protokolu podporujícím bezdrátové aplikace.

Tyto standardy umožňují různé kabelové konfigurace pro podporu služeb Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 a technické oddělení společnosti Siemon vám může pomoci vybrat tu nejlepší konfiguraci na základě vašich konkrétních potřeb, aplikací a prostředí.

 

Základní požadavky na kabeláž současných bezdrátových připojení jsou tyto:

 • Připojení kategorie 6A/třídy EA je jediným způsobem, jak zajistit podporu přenosové rychlosti 1,3 Gb/s pro bezdrátové přístupové body Wi-Fi 5 Wave 1.
 • Dvě připojení kategorie 6A/třídy EA jsou jediným způsobem, jak zajistit podporu řízení, redundance a linkové agregace potřebných k dosažení rychlosti přenosu přesahujícího 5 Gb/s pro Wi-Fi 6, zároveň zajišťující podporu budoucích aplikací bezdrátového připojení přesahujícího 10 Gb/s.
 • Pro podporu kapacity odchozího připojení v rámci Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 se doporučuje páteřní optická síť s minimálním výkonem 25 Gb/s.
 • Použití optických vláken pro připojení přístupových bodů může podpořit požadavky na vzdálenost přesahující 100 metrů, což ale může vyžadovat adaptaci médií anebo lokální napájení

 

 

Pro Wi-Fi 6 se doporučují dvě připojení kategorie 6A/třídy EA

Wi-Fi je všude

Zavedení Wi-Fi se dnes dotýká všech prostředí, scénářů a podniků – v jakémkoli prostředí dnes potřebujeme zajistit přístup mobilních zařízení, notebooků a dalších bezdrátových zařízení k síti.

 • Firemní kancelářské prostory pro jakoukoli obchodní firmu
 • Pohostinské a maloobchodní prostory jako jsou hotely, restaurace a kongresová centra
 • Vnitřní a venkovní veřejné prostory jako letiště, obchodní centra a obce
 • Způsoby dopravy jako letadla, vlaky a autobusy
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení
 • Základní a střední školy, univerzity

 

Kabelové konfigurace bezdrátového připojení

Zónová kabeláž

Standardy topologie zónové kabeláže zahrnují horizontální konsolidační body (HCP) nebo servisní koncentrované body (SCP), které jsou obvykle umístěny v zařízení pro zónovou kabeláž, které slouží jako středové připojovací body mezi propojovacími patch panely v telekomunikační místnosti (TR) a datovými zásuvkami (SO) nebo koncovým zařízením. Výhody zónové kabeláže zahrnují:

 • Rychlé a jednoduché rozmístění nových zařízení pomocí rezervní kapacity zásuvek v zařízení pro zónovou kabeláž.
 • Flexibilita - rychlá reorganizace a méně rušivé přemístění, přidávání a změny tím, že se změny omezují na kratší kabelovou linku mezi zařízením pro zónovou kabeláž a datovými zásuvkami nebo koncovým zařízením.
 • Výhodné kombinování výstupů použitých pro přístupové body (a další zařízení inteligentní budovy) v rámci jednoho prostoru.

 

 

Zónová versus LAN topologie

Zónová kabeláž je ideální řešení v situacích, kdy jsou zařízení soustředěna v jednom místě v rámci patra či budovy, například je-li Wi-Fi pokrytí realizováno pomocí čtvercových buněk. V takovém případě je i kabeláž soustředěna na dané místo, což je efektivnější časově i ekonomicky, a navíc poskytuje mnohem větší flexibilitu v porovnání s tradiční strukturovanou horizontální kabeláží, neboť i rozšíření nebo jiná změna je omezena jen na danou zónu.

Bezdrátové pokrytí prostřednictvím zónové kabeláže

 

Tradiční konfigurace

V tradiční konfiguraci - LAN topologii je horizontální kabel ukončen porty v datové zásuvce (Z-MAX®) umístěné blízko přístupového bodu. AP jsou připojena k jednotlivým portům zásuvky propojovacími kabely. Použití zásuvky poskytuje praktické umístění, které usnadňuje označení a správu kabeláže a identifikaci kanálů pro budoucí použití. Pro snadnější přemisťování, přidávání a změny je také možné použít zónovou kabeláž, která umožní kratší propojení ke koncovým zařízením.

 

Rozšíření na Wi-Fi 6

Při výměně AP předchozích generací za AP Wi-Fi 6 je důležité vzít v úvahu stávající kabelovou infrastrukturu. Je možné, že bude nutné přidat další spoje anebo rozšířit kabeláž tak, aby podporovala redundanci a požadovanou kapacitu šířky pásma.

 •  AP Wi-Fi 6 vyžadují dvě připojení kategorie 6A/ třídy EA a vyšší k dosažení redundance a přenosové rychlosti nad 5 Gb/s pro AP Wi-Fi 6 a k zajištění podpory pro budoucí rychlosti bezdrátového přenosu nad 10 Gb/s.
 • Stávající kabeláž kategorie 5e/třídy D a kategorie 6/třídy E vyžaduje časově náročné opakované testování a certifikace pro ověření podpory 2.5GBASE-T a 5GBASE-T, a nezajišťuje podporu budoucích bezdrátových aplikací.

 

 

Konfigurace kabeláže pro bezdrátové připojení

Linka zakončená modulárním konektorem (MPTL)

Topologie MPTL je přísně omezena na situace, kdy je nutné eliminovat jak servisní, tak SCP porty a zapojit horizontální kabel přímo do koncového zařízení. V případě MPTL jsou horizontální kabely z distribučního panelu v telekomunikační místnosti (TR) ukončeny koncovými konektory (Z-PLUG™) a připojeny přímo do koncového zařízení, čímž v podstatě vytvářejí kanál s jedním konektorem. MPTL se často používají pro zakázky s konkrétní aplikací, kdy se po instalaci nepředpokládá jejich další přesun či úpravy. Například, když jsou přístupové body nainstalovány veřejně, lze MPTL považovat za zvýšení bezpečnosti tím, že eliminuje propojovací kabely, které mohou být záměrně nebo neúmyslně odpojeny.

Pro snadnější přemisťování, přidávání a jakékoli změny se důrazně doporučuje používat MPTL v zónové topologii, kde jsou použity kratší koncové linky od portů zařízení pro zónovou kabeláž (MAX® zone eclosure s 24 porty) ke koncovému zařízení. Konfigurace MPTL využívající zónovou topologii jsou dvoukanálové konfigurace.

Konfigurace linky zakončené modulárním konektorem (MPTL)

 

Venkovní konfigurace bezdrátového připojení

Bezdrátové připojení se dnes vyskytuje ve všech možných prostředích a poptávka po venkovním bezdrátovém přístupů výrazně roste, zejména v místech, kde se shromažďuje velké množství lidí, jako jsou např. univerzity, zábavní parky, stadiony a rekreační střediska. Připojení venkovních přístupových bodů vyžaduje kabely a konektivitu chráněné před vnějšími vlivy. Existuje celá řada možností, jak připojit venkovní přístupové body, nainstalované na budovách nebo stožárech.

Pro připojení venkovních přístupových bodů je možné použít vnitřní/venkovní kabely. Pokud však spojení k venkovnímu AP vyžaduje použití kabelu, který je přímo zakopán, přivázaný k anténě nebo vedený pod zemí kvůli vlhku a UV záření, je nutné použít kabel pro venkovní použití (OSP), který musí přecházet z vnitřního kabelu při vstupu do budovy.

 

Venkovní bezdrátové připojení s ochrannou kovovou průchodkou

Venkovní Wi-Fi aplikace používající ochranné kovové průchodky, které chrání konektor zapojený přímo k venkovnímu AP, a které vyžadují, aby byl kabel osazen konektorem (např. Z-PLUG firmy Siemon) až poté, co prošel průchodkou...

 

Venkovní bezdrátové připojení s vedením odolným proti povětrnostním vlivům

Některé venkovní Wi-Fi konfigurace používají vodotěsného vedení a robustní propojovací kabely s konektory s IP krytím IP66 / IP67 , které spojují venkovní AP s porty umístěnými v krabici na povrchovou montáž IP66 / IP67 (NEMA 4X).

 

 

Stíněné kabely jsou nejlepší volbou

Co se týče podpory nejnovějších aplikací Wi-Fi, je třeba zvážit další aspekty kabelových systémů. Je potřeba nejen dodržovat standardy TIA a ISO týkající se strukturované kabeláže, ale také je nezbytně nutné zvážit podporu technologie napájení po Ethernetu, protože většina bezdrátových přístupových bodů je napájena prostřednictvím PoE. Co se týče průmyslových standardů a dopadu PoE vyšší úrovně schopných napájet AP, měl by se pro aplikace Wi-Fi používat systém párově splétaných stíněných kabelů minimálně kategorie 6A/třídy EA.

 • Stíněné kabelové systémy kategorie 6A/třídy EA a výše nabízejí výbornou odolnost vůči šumu a vyšší odolnost proti přeslechu, přičemž nabízejí spolehlivější přenos bezdrátového signálu.
 • Pro současné a budoucí implementace Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 použijte dvě připojení kategorie 6A/třídy EA a výše.
 • Použití kabelu kategorie 7A pro konektivitu kategorie 6A umožňuje dobře známé rozhraní RJ45 a dokáže poskytnout lepší energetickou účinnost, odvod tepla a potenciál pro delší vzdálenosti v závislosti na specifikacích zařízení.

 

Dokonalejší podpora napájení po Ethernetu

Použití kabelové infrastrukturu pro dnešní konvergované sítě, které dálkově napájí širokou řadu zařízení, vyžadujících kabely a konektivitu navržené tak, aby poskytovaly dokonalejší podporu dálkového napájení – to je technologie PowerGUARD™ společnosti Siemon.

Dokonalejší podpora PoE

 • Konektory Z-MAX®, MAX® a TERA® společnosti Siemon s technologií PowerGUARD obsahují patentovaný tvar konektoru, který vám umožní připojovat a odpojovat nejmodernější koncová zařízení napájená přes PoE s nulovým rizikem poškození konektoru elektrickým obloukem.
 • Stíněné kabelové systémy kategorie 6A/třídy EA a výše s technologií PowerGuard™ nabízejí zlepšený odvod tepla, díky čemuž se snižuje nárůst teploty uvnitř kabelových svazků dodávajících napájení po ethernetu, což může vést ke snížení výkonu.
 • Stíněné systémy společnosti Siemon, kategorie 6A/třída EA a kategorie 7A/třída FA s technologií PowerGUARD poskytují maximální podporu PoE s provozní teplotou nad 75°C, dimenzované pro mechanickou spolehlivost v prostředí s vysokými teplotami.

 

 Přední průmyslová řešení a podpora

Jako čelní představitel průmyslu se společnost Siemon podílí na iniciativách zaměřených na vývoj globálních kabelových standardů a snaží se porozumět jedinečným potřebám trhu a podporovat je. Společnost Siemon nabízí technickou podporu a odborné vedení při projektování a užití vysoce výkonných, spolehlivých kabelových systémů nejmodernějších aplikací Wi-Fi.

S vysoce výkonnou metalickou kabeláží a inovativními snadno použitelnými řešeními

pro připojení, poskytuje společnost Siemon end-to-end kabelážní systémy založené na standardech s výkonem a spolehlivostí, které podporují dnešní vysoce výkonná a vysoce účinná bezdrátová připojení. LightHouse™ Advanced Fiber Solutions a High-Speed Interconnects jsou produkty společnosti Siemon, které podporují páteřní spoje a spoje s prodlouženou vzdáleností, tak jejich kompletní řada datových rozvaděčů, skříní, napájecích panelů PDU řešení v oblasti vedení kabelů, poskytuje podporu pro housing a chrání tak aktivní zařízení a připojení.

Aspekty kabeláže pro konkrétní použití jsou nedílnou součástí digitální stavební architektury společnosti Siemon.

 

End-to-end systém metalické kabeláže pro Wi-Fi

Konektor Z-PLUG™

Patentovaný konektor Z-PLUG společnosti Siemon nabízí rychlé, spolehlivé, vysoce výkonné ukončení spojovacích, propojovacích a přímých připojení k WAP s přizpůsobenou délkou. Z-PLUG přesahuje všechny výkonnostní požadavky kategorie 6A a jednoduše tak podporuje nejmodernější vysoce výkonné, vysokorychlostní aplikace bezdrátového připojení.

 • Umožňuje ukončení stíněných i nestíněných kabelů, drát i lanko (22-26AWG) – to vše pod jediným objednacím číslem.
 • Má kratší design zástrčky se zaoblenými hranami a je tak schopen eliminovat krytku i západku, což jej činí ideálním pro připojování zařízení s omezeným prostorem.
 • Uživatelsky přívětivý nástroj pro ukončení konektoru Z-PLUG a intuitivní sklopný modul, který eliminuje kabelovou průchodku, je jeden z nejlepších ve své třídě.
 • Pro snadnou identifikaci různých zařízení je k dispozici ochrana západky v v devíti barvách.
 • Technologie PowerGUARD™ s plně stíněným, 360stupňovým odděleným prostorem a s provozní teplotou 75°C zlepšuje odvod tepla PoE

 

 Ochranná průchodka Z-PLUG pro AP

 

Ochranná kovová průchodka Z-PLUG WAP s gumovým těsněním je určena pro venkovní WAP, je dostupná s různými typy závitu a snadno se navlékne na kabel před jeho ukončením konektorem Z-PLUGa chrání tak konektor na WAP před vstupem vlhkosti.

 

Moduly Z-MAX UTP a F/UTP

Stíněné a nestíněné moduly Z-MAX, kategorie 6A, spojují výjimečný výkon s nejlepším možným časem ukončení. Dostupná je také verze Z-MAX 45, kategorie 6A, pro ukončování kabelu v 45 stupňovém úhlu v mělkých zásuvkách nebo nástěnných kabelovodech. Všechny produkty Z-MAX obsahují technologii PowerGUARD™, která zabraňuje erozi v důsledku elektrického oblouku když je zástrčka odpojena, zatímco je pod stejnosměrným napájením.

 

 

Propojovací patch panely TERA-MAXZ-MAX

Propojovací panely TERA-MAX a Z-MAX jsou dostupné v rovné a úhlové verzi a poskytují vynikající výkon a spolehlivost v modulárním řešení pro serverovny. Stíněné moduly a moduly UTP Z-MAX lze snadno instalovat do TERA-MAX a Z-MAX patch panelů

 

Modulární propojovací patch kabely kategorie 6A

 

Ideální pro snadné připojení k AP z datové zásuvky nebo pro propojení v telekomunikační místnosti, Tyto stíněnénestíněné patch kabely Siemon Z-MAX v kategorii 6A nabízejí jedinečný výkon exkluzivního chytrého konektoru na bázi PCB, v provedení odolném vůči nežádoucím signálům a spoustě inovativních funkcí pro koncového uživatele. Propojovací kabely Z-MAX jsou dostupné jak ve verzi drát nebo licna, které podporují delší vedení a PoE.

 

Kryty a adaptéry MAX

K dispozici ve dvouportových a jednoportových variantách pro instalaci až 12-ti modulů, odolné čelní kryty zásuvek MAX jsou navrženy pro instalaci rovných i úhlových modulů v zásuvkách Z-MAX. MAX modulární nábytkové adaptéry jsou ideální pro montáž modulů do standardních nábytkových otvorů.

 

Z-MAX zásuvky na omítku

Zásuvky Z-MAX pro instalaci na omítku jsou nabízeny ve variantách s 1,2,4 a 6 porty.

 

MAX Wi-Fi Access Point Bracket Faceplate

2-portový MAX AP Bracket Faceplate je držák AP s integrovanou zapuštěnou čelní deskou, umožňující montáž na strop. Místa pro umístění přístupového bodu AP tak mohou být předkabelována v rámci projektu, což umožňuje, že jakýkoli přístupový bod může být přidán později, bez opětovného vstupu do prostoru vzduchotechniky. Tento nízkoprofilový držák je určen pro použití s hybridními moduly Z-MAX a instaluje se do jednoduchých montážních rámečků a obsahuje montážní otvory pro běžné montážní konzole pro AP.

 

Distribuční boxy pro zónovou kabeláž

Ideální pro topologii zónové kabeláže v síťových aplikacích bezdrátového připojení, boxy jsou k dispozici jako MAX s 24 porty a pasivní stropní zónové boxy s 96 porty, do kterých je možné použít ploché moduly Z-MAX.

 

Zásuvky, konektory a propojovací kabely pro použití ve ztížených podmínkách

Zásuvky, konektory a propojovací kabely Siemon kategorie 6A pro použití ve ztížených podmínkách jsou řešením pro aplikaci bezdrátového připojení v náročném prostředí, jako jsou laboratoře, nemocnice, kavárny nebo jiná místa, kde mohou být spoje vystaveny prachu, vlhkosti nebo chemickým látkám.

 

 Kabel kategorie 7A S/FTP

Plně stíněný kabel kategorie 7A je nejvýkonnějším a nejbezpečnějším systémem párově splétaných měděných kabelů dostupných pro připojování AP a dalších zařízení. Vyznačuje se výbornou odolností vůči šumu a odvodem tepla pro optimální přenos bezdrátového připojení a PoE. Tento vysoce flexibilní kabel kategorie 7A je také možné ukončit v rámci dobře známé konektivity moduly kategorie 6A RJ45.

 

Kabel kategorie 6A UTP a F/UTP

Metalické kabely kategorie 6A UTP a F/UTP nabízí nejvyšší výkon ve všech kritických přenosových parametrech, které jsou perfektním řešením pro audio/video i datová centra, kde je rychlost a spolehlivost prvořadá. Jsou dostupné v široké škále konstrukcí, stínění a typů pláště.

 

Vnitřní/venkovní UTP a F/UTP kabel kategorie 6A

Vnitřní/venkovní UTP a F/UTP kabely kategorie 6A nabízí odolnost vůči olejům a slunečnímu záření, a umožňují snadný přechod mezi vnitřním a venkovním prostředím při připojování venkovních AP, kde kabel není vystaven dlouhodobému působení vnějších vlivů a není nutné jej položit přímo do země.

 

Venkovní UTP a F/UTP kabel kategorie 6A

Metalické kabely OSP kategorie 6A UTP a F/UTP jsou navrženy pro podporu nejnovějších Wi-Fi aplikací ve venkovním prostředí. Jsou vhodné pro přímé uložení do země, pro připevnění antény, potrubí a v podzemních potrubních instalacích je kabel vyplněn nevodivým gelem blokujícím vodu, který zabraňuje vnikání vlhkosti. Vnější plášť je odolný vůči oleji a slunečnímu záření.

 

Optické kabelové systémy pro bezdrátové připojení

Sada pro ukončování optických vláken LightBow™

Optická kabeláž je vhodná pro použití bezdrátového připojení, které vyžaduje vzdálenosti nad 100 metrů a sada LightBow (pro ukončování optických vláken) umožňuje rychlejší a snadnější ukončení optických vláken než kdykoli předtím, aniž by to vyžadovalo zvýšení nákladů. Patentované, snadno použitelné ukončení LightBow zjednodušuje vkládání vláken a zamezuje poškození konektorů, zajišťuje úsporu času a zároveň konzistentní a spolehlivý výkon.

 • Jednovidové (UPC a APC) a vícevidové LC a SC simplex konektory sestavené již při výrobě
 • Levný, jednoduchý proces ukončení, který kombinuje aktivaci spojů s mechanickým krimpováním pro zkrácení doby ukončení Zabudované ověřovací okénko pro konektory určené k použití s vizuálním lokalizátorem poruch 0,5mW (VFL)
 • Konektory lze po ověření upravit a znovu ukončit
 • Ukončovací sada zahrnuje ukončovací nástroj LightBow, odholovače, přesnou zalamovačku, VFL a vše, co je pro ukončení potřeba – to vše v praktickém přenosném pouzdře
 • Kompatibilní se zalamovačkou Siemon a Corning Unicam®

Poznámka: Unicam je registrovanou obchodní známkou společnosti Corning Cable Systems

 

 

19“ optický rozvaděč RIC

Siemon optické rozvaděče RIC nabízí bezpečné ukončení optických vláken, vysokou hustotu a zároveň pohodlný přístup. Rozvaděče RIC se používají s adaptéry Siemon Quick-Pack® a jsou dostupné ve verzi 2U, 3U a 4U, a také v předinstalovaných verzích, které šetří čas.

 

Adaptéry Quick-Pack®

Siemon adaptéry Quick-Pack jsou k dispozici v široké škále optických konektorů, včetně LC, SC, ST a MTP, a mohou být snadno nainstalované do optických rozvaděčů Siemon RIC pro snadné ukončení páteřních propojů.

 

Optické patchcordy LC BladePatch® a XGLO

Optické patcordy LC BladePatch jsou nabízeny ve verzích singlemode a multimode (OM4) a nabízejí inovativní řešení „push-pull“ pro prostředí s vysokou hustotou, zatímco patchordy XGLO jsou dostupné v obou standardních verzích s konektory SC a LC.

 

Singlemode a multimode optický kabel

Siemon nabízí kompletní řadu vnitřních, vnitřních/venkovních a venkovních singlemodových a multimodových kabelů, odolných proti ohybu, které jsou dostupné ve verzích tight buffer a loose tube, a v celé řadě různých typů pláště.

 

description: ; keywords: ;