Založeno na principu analýzy odrazu rádiových vln. Vysoká přesnost při zachování naprosté ochrany osobních údajů.

Xandar - technologie pro počítání osob i vozidel

Klíčová technologie IR-UWB

IR-UWB je zkratkou Impulse Radio Ultra Wide Band radar. Je to v podstatě vysílač s velkou šířkou pásma a nízkým vysílacím výkonem o frekvenci 500 MHz. Signál se šíří všemi směry a vrací se k detektoru velmi mnoha cestami.

IR-UWB emituje velmi krátké energetické impulsy v řádu stovek pikosekund vysílané s využitím speciálně navržené širokopásmové antény. Společnost XANDAR vyvinula jedinečný algoritmus, který může vytvořit pomocí IR-UWB přilehlé tenké vrstvy vertikálně vytvářející "pole", které dokáže rozpoznat přítomnost člověka nebo vozidla. Zařízení dokáže detekovat malé mikropohyby a identifikuje osoby nebo vozidla pomocí machine learning algoritmu.

XANDAR je schopen počítat počet osob v určené oblasti. Na rozdíl od jiných systémů je schopen počítat hustě zaplněné oblasti, jako je plná kavárna nebo dokonce přepravní prostředky jako jsou letadla nebo vlaky metra. Má jedinečnou schopnost identifikovat shluky lidí a dokonce počítat kolik lidí je seřazeno ve frontě.

IR-UWB pracuje na nízké frekvenci a vysílá s minimálním výkonem. Signál je 10.000-100.000 krát slabší než u běžného Wi-Fi přístupového bodu. Tudíž je zdravotně naprosto bezpečný.

 

Algoritmus pro zpracování signálů a umělá inteligence

Od roku 2012 vyvíjel zakladatelský tým společnosti XANDAR pod vedením prof. Sungho Cho z univerzity Hanyang složité algoritmy na zpracování signálu a řešení identifikace a počítání osob. XANDAR je schopen pomocí umělé inteligence rychle vytrasovat environmentální mapování a vzorce chování v daném scénáři. Celé řešení je patentováno.

       

 

Hlavní výhody řešení XANDAR

Velká zóna 8-10 metrů

Většina řešení založená na tepelném zobrazování nebo video analýze (3D stereoskop) počítá s umístěním na stropě (pohled shora dolů), což umožňuje analýzu pouze v malém úseku ca 3x3 metry. XANDAR může počítat na ploše až 10x10 metrů. V případě velkého vstupu - například v obchodě nebo při koncertech nebo sportovních událostech, kde nejsou oddělené dveře, má XANDAR jasnou výhodu oproti tradičním instalaci a snižuje tak významně náklady. Je možné počítat i počet cestujících v dopravních prostředcích.

 

Ochrana soukromí

Pro veřejné prostory jako jsou obchody, hotely, apartmány, kanceláře a nemocnice není řešení s kamerovými systémy vhodné kvůli obavám o soukromí. Proto musí být systém schopen zajistit co nejvyšší přesnost bez ohrožení soukromí. S nástupem GDPR bude tato otázka ještě důležitější.

 

Počítání vozidel

Xandar se s úspěchem využívá i v monitorování provozu na komunikacích nebo jako detektor projíždějících automobilů. Systém byl testován do rychlosti 120 km/h, ale jeho limit by měl být přes 160 km/h. Jedno zařízení ve výšce 5 metrů nad vozovkou je schopno počítat provoz ve třech pruzích. Oproti kamerám, které potřebují pro počítání přenášet velké objemy dat pro vyhodnocení v datacentru, Xandar přenáší pouze kilobyty. Protože následná analytika úplně odpadá, je počítání daleko rychlejší. Získané hodnoty jsou dostupné v reálném čase.

 

Žádný vliv teploty a světla

Monitorované prostory mohou být velmi horké nebo studené v závislosti na místě a sezóně. Systém musí být 100% nezávislý na environmentálních faktorech jako je teplota a světlo.

 

Nízké náklady

Ve srovnání se systémy založenými na tepelném zobrazování nebo 3D stereovizuálních kamerách jsou IR-UWB radarové systémy asi 2X - 3X levnější, pokud srovnáme celkovou cenu včetně instalace.

 

Vysoká přesnost

  • počítá pouze osoby
  • přesnost 98% pro vstupní prostory
  • přesnost 85-99% pro skenování oblasti

 

Napájení a konektivita

  • PoE a/nebo DC napájení
  • Wi-Fi, LTE, Ethernet (vše volitelné)

 

Analytika

Data lze přenášet do aplikačního serveru Maxifi IOT. Je možné zobrazovat základní statistiky v grafické formě, exportovat data do dalších systémů a spouštět návazné akce (informace e-mailem, SMS, volání atd.).

 

description: ; keywords: ;