ExtremeCloud IQ - CoPilot

Automatizace síťového managementu za pomocí AI/ML

Proč řešíme efektivitu a automatizaci?

Vzhledem k počtu nových zařízení a rychlosti jejich rozšiřování je takřka nemožné spravovat a monitorovat každý prvek sítě samostatně. Extreme Networks nabízí kompletní řešení dohledu a managementu sítě společně s kvalitním HW pro každý případ nasazení.

Cílem je poskytnout komplexní řešení nejen dodávek hardwaru, ale především efektivní a automatizovanou správu celé sítě. Dosáhnout zvýšení efektivity práce zaměstnanců a snížení nákladů na provoz a management sítě. Tohoto lze dosáhnout díky pokroku ve strojovém učení a umělé inteligenci v cloudovém prostředí.

 

Představení ExtremeCloud IQ CoPilot

ExtremeCloud IQ CoPilot představuje další stupeň využití umělé inteligence pro potřeby automatizace a zefektivnění správy sítí. ExtremeCloud IQ CoPilot je k dispozici pro všechny stávající zákazníky vlastnící licenci Pilot, kdy pro každé zařízení získají navíc funkcionality:

Snižující rizika

Digital twin – Virtuální „dvojče“ sítě, které umožní testovat konfigurace a změny bez zásahu a omezení běžného provozu.

Detekce anomálií – Hlídání veškerých změn v síti díky strojovému učení a porovnávání současného stavu oproti historickým datům.

Šetřící čas IT

Case management – Otevírání servisních případů přímo v cloudu na konkrétní záložce.

Doporučení a návrhy – Proaktivní návrhy na změny v síti díky umělé inteligenci.

 

Příklad využití CoPilota

  • V síti docházelo k vytěžování AP klienty, kteří měli velice slabý signál, a tedy zabírali kapacitu, kterou nikdy nemohli využít, ostatním klientům.
  • Takováto situace je v reálném čase pro administrátora velice těžce detekovatelná.
  • CoPilot toto chování detekoval, zanalyzoval a navrhl řešení, které však není v podobě logu, ale podrobně popsáno včetně grafického výstupu.

 

ExtremeCloud IQ Companion

CoPilot je dostupný také v nové mobilní aplikaci Companion, která je cenným pomocníkem technikům, kteří mají na starosti implementaci u zákazníka. V rámci nasazení nebo servisu detekuje anomálie v provozu sítě a navrhuje možné příčiny a řešení.

 

description: ; keywords: ;