Dodací podmínky

Přepravní a dodací podmínky

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Přepravní a dodací podmínky upravují vztahy práva a povinnosti mezi společností Alternetivo s.r.o., DIČ: CZ25098314, vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C49492, (dále jen prodávající) a obchodními partnery (dále jen kupující) v oblasti prodeje a koupě zboží a služeb, které kupující nakupuje od prodávajícího pro účely dalšího prodeje, pronájmu nebo poskytování služeb třetím osobám.

2. Tyto Přepravní a dodací podmínky jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím dle Všeobecných obchodních podmínek a to od pátého pracovního dne od jejich uveřejnění na B2B portálu prodávajícího www.alternetivo.cz s tím, že tímto zaniká účinnost předchozích Přepravních a dodacích podmínek. Smlouvy uzavřené dle předchozích Přepravních a dodacích podmínek se řídí předchozími Přepravními a dodacími podmínkami.

3. Veškeré záležitosti neupravené těmito Přepravními a dodacími podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (89/2012 Sb., v platném znění).

4. Další podmínky spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím definují

 • Všeobecné obchodní podmínky. Aktuální verze zveřejněna na B2B portálu prodávajícího www.alternetivo.cz.
 • Reklamační podmínky. Aktuální verze zveřejněna na B2B portálu prodávajícího www.alternetivo.cz.
 • Smlouva o obchodní spolupráci. Její uzavření je i podmínkou poskytnutí kreditu a splatnosti kupujícímu.

Článek II. Dodání zboží

1. Zboží určené k prodeji anebo k tzv. zápůjčkám (pronájem zboží, kdy prodávající v tomto případě vystupuje jako pronajímatel a kupující jako nájemce - tzv. zápůjčka za dohodnutou úplatu, či výpůjčka zboží, kdy prodávající v tomto případě vystupuje jako půjčitel a kupující jako vypůjčitel - tzv. zápůjčka bezplatná), je typicky vydáváno ze skladu prodávajícího.

2. Při osobním převzetí zboží ve skladu prodávajícího kupující dostává se zbožím dodací list, který je povinen potvrdit svým podpisem. Kopie dodacího listu se vydá kupujícímu.

3. Zboží, které má prodávající na skladě, může být dodáváno okamžitě, tj. v pracovní době skladu kdykoli po potvrzení objednávky prodávajícím. Takové zboží lze převzít osobně ve skladu prodávajícího nebo ho prodávající posílá přepravní službou.

4. Nemá-li prodávající zboží na skladě a pro kupujícího ho objednává, je prodávající povinen kupujícího na tuto skutečnost v potvrzení objednávky upozornit a uvést předpokládaný termín dodání. Nesouhlasí-li kupující s takto prodlouženou dodací lhůtou, může od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit, a to do druhého pracovního dne po obdržení potvrzené objednávky.

5. Pokud kupující nevyznačí na své objednávce, že chce dodat všechny položky najednou, může být zboží doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě prodávajícího. Druhé a další dílčí dodávky, ve dnech následujících po expedici první dílčí dodávky, budou mít stejný způsob dodání jako první dílčí dodávka, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

6. Pokud existují závazky kupujícího vůči prodávajícímu, které jsou po splatnosti, je prodávající oprávněn pozastavit výdej dalšího zboží. Tím není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody a dalších nároků ze smlouvy.

7. Pokud zaplacené zboží objednané se způsobem dodání "Osobně" nebude převzato ve skladu prodávajícího do 5 pracovních dnů od zaslání avíza o dostupnosti, bude zboží zasláno na adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce, a to na nebezpečí a náklady kupujícího.

8. Pokud předem nezaplacené zboží se způsobem dodání "Osobně" nebude kupujícím vyzvednuto do 10 pracovních dnů od zaslání avíza o dostupnosti, má prodávající právo považovat objednávku na dané zboží za zrušenou. V tomto případě kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny závazně objednaného a neodebraného zboží včetně DPH, a to ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jejího vyúčtování.

Článek III. Přeprava zboží

1. Způsob dodání určuje kupující na objednávce. K dispozici jsou následující možnosti:

 • Osobně – osobní převzetí zboží kupujícím ve skladu prodávajícího
 • Kurýr – přeprava kurýrní službou, do 30kg, platí pouze v Praze
 • Kurýr dobírka – přeprava kurýrní službou, do 30kg, platí pouze v Praze, platba kurýrovi při převzetí
 • DPD – přeprava po ČR, do 31,5kg
 • DPD dobírka – přeprava po ČR, do 31,5kg, platba přepravci při převzetí
 • Geis – paletová přeprava po ČR
 • Geis dobírka – paletová přeprava po ČR, platba přepravci při převzetí
 • Alternetivo – zajištění přepravy vlastními prostředky prodávajícího
 • Jiný dopravce dle dohody

2. Pokud kupující neuvede na objednávce způsob dodání, je způsob dodání oprávněn vybrat prodávající a uvést jej v potvrzení objednávky. Kupující má následně právo způsob dodání změnit, a to až do okamžiku převzetí osobně nebo přepravcem.

3. Pokud není kupující s prodávajícím dohodnut jinak, platí, že přepravu zboží ke kupujícímu objednává a hradí přepravci prodávající. Prodávající pak kupujícímu účtuje za přepravu částky dle následujícího ceníku přepravy, ceny jsou uvedeny bez DPH:

Ceník přepravy zboží ČR

Typ přepravy Hmotnost do 5kg Hmotnost do 31,5kg
DPD do 24 hodin 100 Kč 120 Kč
(pro cívky s kabelem, smotek chráničky 250 Kč)

Kurýr Mesík Batoh Economy
po Praze 6 hodin od odeslání
140Kč (Noční příplatek +50% v čase 19:00 - 06:59)
 

Kurýr Mesík - od 30 minut od odeslání Všechny ceny a časy dodání se řídí ceníkem služby Mesík

Typ přepravy Hmotnost nad 31,5kg
ČR do 24 hodin Například stojanové rozvaděče, velké optické cívky jsou kalkulovány individuálně
v závislosti na vzdálenosti, váze a objemu. Dopravné je uvedeno v potvrzení objednávky.
Zpravidla zajišťuje společnost Geis.
Platba při převzetí / dobírkou
ČR 30 Kč

Ceník přepravy zboží SR

Typ přepravy Hmotnost do 5kg Hmotnost do 31,5kg
DPD SK do 24-48 hodín 9 €

11 €
(kromě kabelových cívek a smotků chrániček)

Typ přepravy Hmotnost nad 31,5kg
SR do 24-48 hodin Kalkulováno individuálně v závislosti na vzdálenosti, váze a objemu.
Dopravné je uvedeno v potvrzení objednávky.
Zpravidla zajišťuje společnost Geis.
Platba při převzetí / dobírkou
SR 2 €

4. Pokud na potvrzené objednávce není uvedeno jinak, kupující se zavazuje uhradit náklady na přepravu, a to i pro případ, že zboží odmítne převzít z jiného důvodu než poškození nebo ztráta zboží způsobená přepravou. Zboží se v takovém případě považuje za dodané v okamžiku, kdy jej kupující odmítl převzít. Nepřijaté zboží uskladní prodávající na náklady kupujícího.

5. Objednávky zboží do 31,5kg zadané a potvrzené Po-Čt do 15:00 a v pátek do 14:00 jsou expedované ještě v tento den, jinak následující pracovní den, pokud není na potvrzení objednávky prodávajícím uvedeno jinak.

6. Objednávky zboží nad 31,5kg zadané a potvrzené Po-Pá do 12:00 jsou expedované ještě v ten den, jinak následující pracovní den, pokud není na potvrzení objednávky prodávajícím uvedeno jinak.

7. Kupující může sledovat on-line na www.alternetivo.cz v části Dokumenty (Expedice) případně pro balíky na www.dpd.cz nebo pro palety www.geis-group.cz .

8. Osoba, která odebírá zboží osobně ve skladu prodávajícího, je povinna prokázat totožnost občanským průkazem, případně jiným osobním dokladem, a oprávněnost k odběru zboží platnou plnou mocí, nejedná-li se o osobu uvedenou v seznamu Oprávněných osob ve Smlouvě o obchodní spolupráci.

Článek IV. Ostatní

1. Tento dokument je platný od 1.1.2022.