Elektroodpad

Z elektrozařízení a baterií prodávaných v rámci České republiky odvádíme poplatek kolektivnímu systému REMA za účelem financování odděleného sběru a likvidace. V ceně všech námi nabízených elektrozařízení je proto zahrnut i recyklační poplatek za elektrozařízení/baterie/akumulátory v rámci REMA Systému a REMA Battery. Ceny zboží jsou uváděny včetně recyklačních poplatků.

Recyklace baterií/akumulátorů

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilé baterie/akumulátory. Spotřebitel má v systému nakládání s bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá svysloužilou baterií. Stará a nepotřebné baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Spotřebitel musí být informován o symboly níže, že příslušné baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označenyvšechny baterie a symbol může být uveden přímo na samotné baterii, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

Jak se zbavit starých baterií?

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  • v místě prodeje na adrese centrálního skladu Alternetivo s.r.o. - V Chotejně 15, 102 00 Praha 15
  • v případě  potřeby  je  možnost  se  poradit  na  bezplatné  lince Chytré recyklace (800976679)

Proč recyklovat?

Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují(Pb, Cd, Hg). Předánímbaterií na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředípřed případným neodborným nakládáním.

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení