Podmínky školení

14.11.2018
Školení - obecné podmínky

Objednávka školení

1. Přihlašení na školení provedete vyplněním a odesláním registračního formuláře.

2. V následujících dnech obdržíte potvrzující e-mail s kopií přihlašovacích údajů, detailními informacemi o školení a kopií obecných podmínek školení.

3. Následně potvrdíte objednávku školení, postačuje prosté odeslání odpovědi (Re:) do které připíše "Objednávám školení dle níže uvedených podmínek" a připojí své kontatní údaje, jméno a přijmení. Po zaslání této odpovědi (objednávky) je účastník přihlášený a je registrován.

Pokud potvrzení neobdržíte, prosíme kontaktujte nás. Účast lze potvrdit pouze účastníkům, kteří mají potvrzenou objednávku.

Pokud nemá kurz stanoven na stránce s popisem svůj vlastní termín uzávěrky přihlašování, pak je uzávěrka 7 dní před zahájením kurzu. Pokud máte zájem o registraci v pozdějším termínu, pak nás nejprve kontaktujte, nejlépe přímo u paní Závorové, nebo e-mailem na training (zavinac) alternetivo.cz.


Zrušení účasti, podmínky storna

Informaci o zrušení resp. stornu účasti na školení je nutno zaslat písemně na e-mail training (zavinac) alternetivo.cz. Při zrušení účasti bude fakturován storno poplatek v závislosti na době, která zbývá do zahájení zahájením školení:

1. Storno 7 a více kalendářních dní před dnem zahájení školení bezplatně.

2. Storno 5 a méně pracovních dní před zahájením školení, ale dříve než v následujícm bodě 3, představuje fakturaci storno poplatku 20% z ceny školení.

3. Storno v posledních 24 hodinách před zahájením školení, nebo neúčast na školení, představuje fakturaci storno poplatku ve výši 100% ceny školení.


Další podmínky

Minimální počet účastníků - pro teoretické kurzy je minimální počet účastníků 6 osob, pro kurzy s praktickou částí pak 4 osoby. Pokud nebude kurz týden před termínem konání naplněn, bude zrušen a nabídnut náhradní termín.

Maximální počty účastníků - pro teoretické kurzy je maximální počet účastníků 14 osob, pro kurzy s praktickou částí 8 osob. Pro zájemce nad stanovený limit bude nabídnut náhradní termín.

Zahájení kurzu - zpravidla v 9:00, ukončení okolo 17:00, pokud není v popisu kurzu uvedeno jinak. Školící místnost je přístupná 30 minut před zahájením kurzu nebo dle dohody.

Platební podmínky - všem účastníkům je po skončení školení zaslána faktura se splatností 14 dní od dne konání kurzu.

Zrušení školení - Alternetivo si vyhrazuje právo zrušit školení ze závažných důvodů (nemoc školitele, závažné organizační důvody a pod.). V tomto případě budou registrovaní účastníci neprodleně informováni a následně jim bude nabídnut náhradní termín stejného školení.