Podporujeme

Naše společná podpora

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vám tímto poděkovali za projevenou důvěru v naše produkty a služby, díky které můžeme pomáhat různým neziskovým organizacím či přispět konkrétním lidem, se kterými se život příliš nemazlí.

Podporujeme UHKT

V minulých letech jsme tak společně přispěli „slaným dětem" prostřednictvím Klubu nemocných CF, přispěli klinickému útvaru Ústavu hematologie a krevní transfúze na fungování a zlepšení péče o pacienty, podpořili dětské domovy Radost nebo Dom detí Božieho milosrdenstva, či různé kulturní akce. Za srdce chytí každého z nás osud malého Matěje Kociána, operace krčních mandlí mu poškodila mozek a z nemocnice se vrátil ve stavu vyžadujícím nepřetržitou péči.

Dále jsme podpořili obecně prospěšnou společnost Dobrá rodina, která podporuje a odborně doprovází pěstounské rodiny pečující o děti, které nemohou vyrůstat u svých rodičů. Její pomoci se tak dostane například Pěstounské péči na přechodnou dobu, která zajišťuje, aby se děti při selhání původní rodiny dostaly do rodinného prostředí a nemusely toto náročné období právní nejistoty trávit v ústavní výchově. Na Slovensku nás oslovilo občanské sdružení Šanca pre nechcených provozující Hniezda záchrany, veřejně prospěšné inkubátory, kde je možné anonymně odložit nechtěného novorozence.

Pomohli jsme také dětem trpícím svalovou dystrofií Duchenne (DMD). Prostřednictvím neziskové organizace Parent Project a firmy KALPE jsme podpořili dvě rodiny s dětmi, které trpí touto chorobou. Malému Filipovi jsme přispěli na koupi rehabilitačního přístroje MOTREN DUO 3, který mu umožní pravidelné cvičení v průběhu celého roku. Náš příspěvek na rehabilitační pomůcky putoval také na Slovensko, a to na pomoc dvěma bráškům – Danielovi a Samuelovi, kteří rovněž trpí DMD.

Parent Project je neziskové sdružení, které podporuje rodiny s hendikepovaným členem, stará se o osvětu a rozšiřuje informace o tomto dědičném onemocnění. Dlouhodobě spolupracuje se společností KALPE, která se zabývá výrobou rehabilitačních přístrojů pro pohybovou léčbu dolních a horních končetin. Společně se snaží zvýšit povědomí o DMD a zlepšit fyzickou i psychickou kondici pacientů s touto těžkou chorobou.

Rozhodli jsme se také podpořit děti s těžkým kombinovaným postižením v České Kamenici a Banské Bystrici. Měli jsme tak příležitost přispět na rehabilitační pomůcky a přístroje, které, jak doufáme, obě děti přiblíží k návratu do aktivního života.

Pomáhat chceme i nadále, letos jsme přispěli na Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Jejich převažující činností je hospicová a paliativní péče, a to jak v rámci lůžkového hospice, tak v domácím prostředí klientů. Společnost poskytuje také celou škálu sociálních a komunitních služeb, aktivně se věnuje vzdělávací, osvětové a aktivizační činnosti. V Hospici Dobrého Pastýře je pečováno o nemocné s krátkou prognózou dožití, ve většině případů s pokročilým nádorovým onemocněním. Finanční podpora byla spojená s aktivitami Táborového spolku Kormidlo, kdy děti na táboře hráli o fiktivní peníze a kolik jich vyhráli, tolik jsme potom přispěli reálnými právě na již zmiňovaný Hospic Dobrého Pastýře. Jsme rádi, že jsme s tímto nápadem mohli přispět na takovou péči.

S díky, Alternetivo s.r.o.