Wi-Fi Ruckus Networks pro nemocnice

03.06.2022
Pro dealery

Wi-Fi pro nemocnice

Technologie Wi-Fi prochází v posledních letech poměrně značnou proměnou, kdy aplikace dnešní doby vyžadují, aby bezdrátové přenosy byly spolehlivé, rychlé a s nízkou latencí. V roce 2019 byl poprvé veřejnosti představen standard IEEE 802.11ax, neboli Wi-Fi 6, který je velkým přínosem především pro prostředí s vysokou hustotou uživatelů a zařízení. Oproti staršímu standardu IEEE 802.11ac se bezpochyby navýšily i teoretické maximální rychlosti, avšak spíš je novější standard mnohem více efektivní co se týče přenosu dat více uživatelům v jeden okamžik.

Zdravotnictví

Jedním z velice problematických prostředí může být například nemocnice, kde se celkově nachází mnoho koncových zařízení, ať už se jedná o přístroje, které jsou pro nemocnici nezbytně důležité, nebo pacienty a personál, kteří používají koncové zařízení jakéhokoliv typu (notebook, telefon, tablet atp.). Wi-Fi v nemocnicích umožňuje zdravotnickým pracovníkům okamžitý přístup k záznamům o pacientech, rychlejší poskytování lékařských snímků, podporu videa ve vysokém rozlišení a skenování. Pacientům pak zkrátí volnou chvíli při hospitalizaci nebo v čekárně. Bezdrátová síť ve zdravotnickém zařízení nabízí celou řadu dalších možností využití - VoIP volání, připojení IoT zařízení a senzorů, lokalizaci nebo sběr dat pro analytické, bezpečnostní nebo marketingové účely.

Co může nabídnout technologie Ruckus Networks?

Ruckus Networks, z dílny technologického giganta Commscope, je nejpokročilejší Wi-Fi ve všech směrech, které jsou pro zasíťování daného prostředí důležité. Přístupové body Ruckus nachází uplatnění nejen v nemocnicích, ale ve všech segmentech, kde je kladen důraz na bezproblémové bezdrátové prostředí s vysokým výkonem. Ptáte se, čím je Ruckus tak výjimečný? Oproti konkurenci má Ruckus mnoho klíčových patentovaných technologií.

BeamFlex™

Patentovaná technologie šíření signálu založená na vícesegmentové anténě BeamFlex, která optimalizuje šíření signálu ke koncovému zařízení v co možná nejvyšší kvalitě, tedy s co nejlepším ziskem a odstupem signálu od rušení. Je důležité tuto technologii nezaměňovat s chip beamformingem, který je pouze na softwarové úrovni. Ten samozřejmě Ruckus podporuje také, obě technologie dohromady pak zlepšují parametry přenosu. Celá technologie BeamFlex™ se tedy odehrává již na hardwarové úrovni, kdy přístupový bod ovládá jednotlivé anténní segmenty tak, aby zajistil co nejefektivnější přenos.

Díky této technologii je možné pokrýt prostředí rozsáhlý objekt nemocnice menším počtem přístupových bodů než běžná Wi-Fi řešení, což má velký dopad na počáteční investici. Další nespornou výhodou je snížení rušení všech okolních bezdrátových přenosů na minimum.

SmartMesh™

Technologie založená na bázi bezdrátové komunikace mezi jednotlivými přístupovými body. Díky této koncepci se snižují náklady při návrhu a realizaci sítě, neboť není potřebné řešit propojení mezi jednotlivými přístupovými body běžnou kabeláží. Tedy opět jako je tomu u předešlé technologie, díky této dokážeme ušetřit a zredukovat náklady a pokrýt v nemocničních areálech i místa, která by se těžko připojovala kabelem.

ChannelFly™

Technologie využívající systému aktivního řízení vyzařování signálu BeamFlex™, kdy na základě aktuální skutečně realizovatelné kapacity vybírá zařízení nejvhodnější kanál, na kterém bude vysílat. Velmi vhodné zejména ve veřejných prostorách jako jsou nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení, kde jsou běžně používané kanály velmi zaneprázdněny.


Toto je pouze výběr těch nejzajímavějších technologií, kterými Ruckus disponuje. Další informace jsou v naší knowledge base.


Reference

  • Ústřední vojenská nemocnice Praha
  • Krajská hygienická stanice Praha
  • Karlovarská krajská nemocnice Cheb
  • 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Nemocnice Benešov
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Nemocnice Havlíčkův Brod
  • Nemocnice Třebíč
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Nemocnice Svatého Michala v Bratislavě